Krimi

Peter Madsens ubåds-anmodning afvist af retten

Tre scenarier, der ifølge Peter Madsen kan forklare Kim Walls død og er vurderet plausible, bliver ikke efterprøvet.

Peter Madsen hævder fortsat, at Kim Wall døde af en gasulykke i ubåden den 10. august 2017.

Derfor har han med sin forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, anmodet om, at Københavns Politi foretager yderligere undersøgelser af ubåden UC3 Nautilus, som eventuelt kan styrke Madsens påstand. 

Det har Københavns Byret dog afvist i en kendelse, som TV 2 har fået adgang til.

Retten: Ikke sikkert, at faktisk forløb kan rekonstrueres

For at påvise sin uskyld har Peter Madsen via sin forsvarer, Betina Hald Engmark, krævet, at Københavns Politi får foretaget en række forsøg med ubåden.

Forsøgene skulle styrke hans forklaring om, at en defekt ved en af ubådens ventiler kan have medvirket til at fylde ubåden med giftig kuldioxid fra motorerne og gøre lugen umulig at åbne udefra.

En civilingeniør fra Teknologisk Institut har bekræftet, at Peter Madsens scenarier er plausible, men samtidig understreges det i en rapport fra samme institut, at det er problematisk at skulle foretage et praktisk forsøg i ubåden af Peter Madsens scenarier, da ubåden har været under vand i for lang tid. 

- Retten lægger endvidere vægt på, at bevisværdien af en eventuel afprøvning, ifald den måtte kunne gennemføres, vil være usikker som følge af, at der ikke kan opnås sikkerhed for, at omstændighederne under afprøvningen vil være identiske med de faktiske forhold, der var til stede den 10-11. august 2017. Retten finder herefter ikke grundlag for at pålægge anklagemyndigheden at iværksætte en undersøgelse med henblik på at få be- eller afkræftet Teknologisk Instituts vurdering.

Obduktion understøtter ikke Peter Madsens forklaring

I retten den 8. marts fortalte Peter Madsen, at han begik nogle fejl, da han skulle afslutte et dyk om bord med Kim Wall. 

Ifølge Peter Madsen blev nogle ventiler håndteret forkert, og da han ved overfladen gik på dækket for at håndtere et dybderor, skete ulykken. På grund af ventilerne og en kørende motor blev der skabt et undertryk i ubåden. Det gjorde, at dækslugen ikke kunne åbnes, hævder han.

Og det skete vel at mærke, mens Madsen var på dæk, og Kim Wall var i båden. Da han endelig fik lugen op, var det for sent at redde den svenske journalist.

Obduktionen af den svenske journalist underbygger tilsyneladende ikke Peter Madsens forklaring om, at hun døde af kulilteforgiftning, lød det også i retten forleden.

Peter Madsen ville have testet tre scenarier

Peter Madsen har i kendelsen argumenteret for tre scenarier med en ødelagt ubådsventil, der forklarer Kim Walls død. 

Her har Peter Madsen oplyst, at ubådens skrogventil udviklede en defekt, som gjorde det svært at åbne ubådslugen.

Peter Madsens konklusioner på tre scenarier, som retten ikke vil foretage test af

 1. Scenarie 1: Drænventil tre var åben, skrogventilen var helt lukket

  Undervandsbåden vil ikke kunne åbnes manuelt efter mindre end 40 sekunder med lukket luge. Maskinerummet er giftigt på grund af kuldioxid (og eventuelt kulmonooxid) efter blot to et halvt minut. Hele båden vil kunne være giftig efter otte minutter.

 2. Scenarie 2: Drænventil tre var åben, skrogventilen var helt åben

  Trykket ombord vil falde meget hurtigt, og en situation som scenarie 1 vil indtræde på kort tid. På grund af det lave tryk vil kuldioxidkoncentrationen hurtigere blive giftig (cirka fem procent vol), og der vil være en forøget farlighed på grund af det samtidigt faldende oxygentryk. I dette scenarie vil tiden, hvor lugen kan åbnes manuelt, være reduceret fra under 40 sekunder til 10 sekunder, da udstrømningen er godt fire gange højere.

 3. Scenarie 3: Drænventil tre var åben, skrogventilen var delvist åben

  Baseret på beregningerne i scenarie 1 og 2 vil muligheden for at åbne ubådens luger manuelt – uanset skrogventilens stilling – fortabe sig efter 40 sekunder og muligvis før. Atmosfæren i maskinrummet bliver giftig på under to et halvt minut og særligt i zonen mellem de to motorer, da udstødszonen befinder sig netop her.

   

Ifølge Ekstra Bladet har Betina Hald Engmark kæret byrettens kendelse om, at politiet ikke skal foretage de ekstra undersøgelser.

Peter Madsen har hele tiden nægtet sig skyldig i tiltalen om drab på Kim Wall, men han har erkendt usømmelig omgang med lig.