Station 2

Læge: Der er kommet flere alvorligt psykisk syge

I 20 år har psykiater Lars Martin Nielsen kørt med Psykiatrisk Akutberedskab. Ifølge ham er antallet af alvorligt psykisk syge steget.

- Du er meget syg. Jeg tror, at du vil have godt af at komme lidt ind og få noget behandling.

Ordene kommer fra psykiater Lars Martin Nielsen, som denne dag igen er kaldt ud til en psykisk syg, som går hvileløst rundt på gaden.

Lars Martin Nielsen ved, hvad han taler om.

Han har kørt med Psykiatrisk Akutberedskab i Region Hovedstaden, siden ordningen begyndte for godt 20 år siden, og han er ikke i tvivl om, hvilken vej udviklingen går:

- Det går desværre kun den forkerte vej. Jeg oplever, at folk er blevet mere syge, når vi kommer ud til dem. Situationerne er blevet mere alvorlige, siger han.

Denne dag forløber situationen ellers meget fredeligt med nogle kommentarer frem og tilbage, men lige pludselig langer manden ud efter Lars Martin Nielsen.  

Politiet må tilkaldes. Manden skal indlægges.

- Jeg sagde til ham, at han skulle få kontrol på sig selv. Men han var meget syg, og det var ikke muligt at føre en fornuftig samtale med ham. Da han pludselig bliver truende overfor mig, ser jeg ingen anden udvej end at tilkalde politiet, forklarer han.

Brug for politiet

Lars Martin Nielsen må oftere tilkalde politiet, når han er ude ved psykisk syge borgere, fortæller han i aften i Station 2-programmet 'Psykisk syge – en opgave for politiet', som bliver sendt på TV 2:

- Det synes jeg faktisk er ret ærgerligt. At psykisk syge når at blive så psykotiske, før de får hjælp, siger Lars Martin Nielsen.

Ofte møder han psykisk syge, som har gået længe uden at få den medicin, som er nødvendig for dem. Og når de så bliver indlagt og får medicinsk behandling for deres sygdom, så er de ifølge Lars Martin Nielsen ikke indlagt længe nok:

- Der er blevet mere akut behov for hjælp. Derfor oplever jeg, at de psykisk syge udskrives for tidligt fra hospitalsbehandlingen før den er færdig, og er altså sygere, når vi møder dem, siger han.

Som tidligere overlæge på en psykiatrisk afdeling, ved Lars Martin Nielsen, at det tager tid at finde den rette behandling:

- Jeg synes, det er frustrerende, at man ikke får den nødvendige tid til at give patienterne den behandling, de har brug for. Det kan vi ikke være bekendt som samfund, siger Lars Martin Nielsen.

Svært at trænge ind til den psykisk syge

Når en alvorligt psykisk syg ikke tager den nødvendige medicin, er det, at personen kan udvikle en psykose. I psykosen oplever personen verden helt anderledes end andre mennesker.

Alt kan virke truende, og den psykisk syge vil gå i forsvarsposition.

- Mange psykotiske føler sig bange og forfulgte. De isolerer sig eller risikerer at komme i konflikt med omgivelserne. Det er vores opgave at komme ud og forhindre dem i at gøre skade, forklarer han.

Folk er heldigvis gode til at ringe efter hjælp, når de registrerer, at der går én rundt, som har det dårligt og tydeligvis er meget syg.

Derfor kan Lars Martin Nielsen og teamet fra Psykiatrisk Akutberedskab ofte nå at forhindre, at en del af episoderne eskalerer.

- Vi ser dog flere gengangere end tidligere, og ofte er de aggressive. Det er nærliggende at tro, at det er fordi, at den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldende, siger han og fortsætter:

- Det er nok en stor del af forklaringen på, at vi ser flere alvorligt psykisk syge i det offentlige rum i dag sammenlignet med for 20 år siden, understreger Lars Martin Nielsen.

Over de seneste 15 år er der sket en tredobling i antallet af psykisk syge, der bliver så syge, at de ender med at begå kriminalitet.

Dén udvikling tror Lars Martin Nielsen, at man kunne stoppe ved at indlægge psykisk syge i længere tid:

- Hvis man fik mere ro på patienten under længere indlæggelsesforløb og fandt ud af, om medicinen i virkeligheden virkede, som den var tiltænkt, så tror jeg, at man ville se et fald i det, siger han.

Se mere i aften kl 21.05, når Station 2 sender programmet: ”Psykisk syge – en opgave for politiet?”