Krimi

Godhavnsdreng får Højesteretsadgang i erstatningssag

Tidligere beboer på omstridt drengehjem kan få sin sag prøvet ved Højesteret. Advokat opfordrer til forlig.

En tidligere beboer på børnehjemmet Godhavn i Tisvildeleje får lov til at indbringe erstatningssag om overgreb for Højesteret, oplyser advokat Bjørn Elmquist.

Det er Procesbevillingsnævnet, som har truffet afgørelse i sagen.

I efteråret fastslog Østre Landsret ellers, at den nu 69-årige Poul-Erik Rasmussen var for sent ude i forhold til at kræve erstatning for de overgreb, han måtte lide under sit ophold på Godhavn i perioden 1962-1965.

Her blev han udsat for systematiske overgreb som lussinger, tæsk, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. 

Det tidligere børnehjemsbarn krævede af den grund et symbolsk beløb på 10.001 kroner i erstatning fra Socialministeriet for overgrebene. Men landsretten har frifundet ministeriet fra kravet.

Folketinget ændrede lovgivning

Afgørelsen er en stadfæstelse af Københavns Byrets dom fra april 2015, som ligeledes fandt, at kravet var forældet.

Men i januar ændrede Folketinget lovgivningen på området, så forældelsesfristen i den type sager er afskaffet. Og det er sket med tilbagevirkende kraft.

Derfor håber Bjørn Elmquist på, at sagen kan finde sin slutning uden at komme i Højesteret.

- Jeg har nu skrevet til Kammeradvokaten og spurgt, om det ikke ville være en god idé at spare ministeriets tid og Højesterets tid og så indgå et forlig i sagen, siger han.

Han mener, at der er en god mulighed for, at Socialministeriet nu vil indgå et forlig.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at socialministeren skulle gå imod sin egen regering, som jo har besluttet at ophæve forældelsesfristen i sådanne sager, siger Bjørn Elmquist.

Hvis ministeriet afviser et forlig, kan Højesteret træffe afgørelse i sagen eller bestemme, at den skal starte forfra ved byretten.

- Men min påstand vil være, at Højesteret skal skære igennem og sige, at han skal have den undskyldning, lyder det fra Bjørn Elmquist.

For Poul Erik Rasmussen er den økonomiske erstatning nemlig ikke vigtig. Han vil have en undskyldning for overgrebene.

- Beløbet er symbolsk, og kravet blev rejst, så vi kunne få sagen for retten, forklarer Bjørn Elmquist.