Krimi

Fire prøvesager afgjort i sag med mere end 1000 sigtede unge

De første sager i stort kompleks om deling af sexvideo har givet domme på mellem 10 og 40 dages betinget fængsel.

De er blevet kaldt 'de fire prøvesager' i komplekset, hvor over 1000 personer blev sigtet for at have delt en sexvideo med to 15-årige.

Målet har været at finde det rette strafniveau.

Sådan har Pauline Popp-Madsen, som er chefanklager fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, tidligere forklaret.

Den første af straffesagerne blev behandlet mandag ved Retten i Lyngby. Samme dag blev endnu en sag behandlet ved Retten i Randers, mens de to sidste prøvesager tirsdag blev behandlet ved Retten i Lyngby.

Men hvordan har dommene lydt?

Lad os skrue tiden et døgn tilbage til dengang, den første prøvesag mandag blev behandlet ved Retten i Lyngby.

En 20-årig mand fik 30 dages betinget, mens en 19-årig mand fik 40 dage i de to første prøvesager om distribution af en sexvideo med to 15-årige. Video: Emil Færch

To mænd idømt betinget fængsel

For retten var en 20-årig mand fra Syddjurs, der var tiltalt for besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale.

Strafferamme for deling af seksuelle video og billeder

Blufærdighedskrænkelse §232:

Hvis man bliver dømt: Kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire år. Plet på straffeattesten i minimum to år. Fremgår på børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno §235:

Hvis man bliver dømt: Kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år eller under særligt skærpede omstændigheder op til seks år. Plet på straffeattesten i minimum to år. Fremgår af børneattesten i minimum 10 år.

Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

Han var tiltalt for at have delt videoen med 12 personer i perioden fra efteråret 2015 til foråret 2016. Selv blev han første gang præsenteret for videoen i 2015, da en ven fra hans efterskole viste ham videoen på sin mobiltelefon.

I retten erkendte han at have delt videoen, men han oplyste samtidigt, at han ikke havde nogen betænkeligheder ved at dele videoen - han troede ikke, der var tale om mindreårige. Ligesom han heller ikke fik indtryk af, at der blev anvendt tvang over for den medvirkende pige. 

Den 20-årige mand fra Syddjurs blev idømt betinget fængsel i 30 dage.

Samme dag blev en 19-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel efter at have delt to versioner af den samme video.

Anklagerne gik i begge sager efter en straf på under 60 dages fængsel.

Den 19-årige blev idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Lyngby, mens den 20-årige fik 30 dages betinget ved Retten i Randers. Video: Karoline Lunddal Dam

Anklager ønskede fængselsstraf på 50 dage

Dagen efter åbnede dørene ved Retten i Lyngby for endnu en prøvesag.

For retten var en 22-årig mand, som i 2015 havde delt videoen med de to 15-årige til syv af sine venner.

Den 22-årige er tiltalt for distribution af børneporno ved at have sendt videoen til de syv personer. Han er også anklaget for at have krænket blufærdigheden hos fem af de personer, der modtog videoen.

Anklager Bente Schnack argumenterede i sin procedure for en fængselsstraf på 50 dage, men selv om retten i sin dom lagde vægt på, at det var overvejende sandsynligt, at den tiltalte var klar over, at de unge i videoen var under 18 år, blev dommen faktisk mildere.

Den 22-årige mand blev idømt betinget fængsel i 10 dage.

17-årig delte videoer til 16 personer

Senere samme dag var en 17-årig dreng for retten, ligeledes i Lyngby .

Ligesom i den foregående prøvesag var han tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

Han var også anklaget for at videresende de to videoer, der varer henholdsvis 40 og 56 sekunder, til 16 forskellige personer. Men ved Retten i Lyngby fortalte han, at han kun huskede at have sendt dem til én person.

Han var heller ikke klar over, at de to 15-årige i videoen var mindreårige.

Den 17-årige dreng blev idømt betinget fængsel i 20 dage.

Retten lagde i sin dom vægt på, at det var overvejende sandsynligt, at den tiltalte var klar over, at de unge i videoen var under 18 år.

Ofre kræver godtgørelse for deling af video

Videoen af de to 15-årige med seksuelt indhold blev optaget i 2015. Den blev herefter delt på Facebook gennem chatfunktionen Messenger.

Allerede dengang trak historien store overskrifter, og den blev af Red Barnet kaldt "en af de værste krænkelser optaget på kamera i Danmark".

- Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan noget materiale spredes. Og det skal stoppes, fortalte efterforskningsleder og politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi i januar.

Hovedparten af dem, der sigtes, har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har delt den flere hundrede gange.

Med en dom vil de unge mennesker ikke kun få en plet på deres straffeattest. I mindst 10 år vil en dømt ikke kunne få udstedt en børneattest. Det sidste betyder, at de ikke kan arbejde i en lang række stillinger fra pædagog og skolelærer til politibetjent - ligesom de heller ikke kan blive for eksempel spejderleder eller fodboldtræner.

De to 15-årige, der optræder i sexvideoen, har ved hver prøvesag krævet en erstatning på 175.000 kroner for delingerne. Dog har retten afvist at tage stilling til spørgsmålet, netop fordi der er tale om prøvesager.