Tiltale: Peter Madsen mishandlede Kim Wall inden drab

Pressen har tirsdag fået indsigt i anklageskriftet mod Peter Madsen.

Peter Madsen bandt og mishandlede Kim Wall i ubåden Nautilus, inden han dræbte hende. Det mener Københavns Politi ifølge tiltalen, der er rejst mod den nu 47-årige ubådsbygger.

Peter Madsen havde forud for drabet ikke bare planlagt at slå Kim Wall ihjel, mener politiet. Ifølge anklageskriftet havde han også forberedt drabet, hvorfor han medbragte sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, plastikstrips og rør på ubåden.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen efter mishandlingen slog Kim Wall ihjel ved enten at skære halsen over på hende eller ved at kvæle hende.

Tiltalt for seks forhold

Tirsdag den 16. januar rejste anklagemyndigheden ved Københavns Politi tiltale mod Peter Madsen.

Ubådsbyggeren er tiltalt for i alt seks forhold, hvoraf de første to forhold handler om selve det formodede drab på Kim Wall og om usømmelig omgang med lig.

Tredje forhold beskriver, hvorfor politi og anklagemyndighed mener, at Kim Wall er blevet udsat for andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter nede i ubåden, mens de sidste tre forhold drejer sig om forskellige brud på søfartslovgivningen.

I alt er anklageskriftet tre sider langt.

Samme dag tiltalen blev rejst, fik Peter Madsen selv hele anklageskriftet forkyndt i Vestre Fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Ifølge dansk lovgivning går der derfra yderligere en uge, inden pressen har ret til indsigt i anklageskriftet. Dermed har det frem til nu kun været politiets og anklagemyndighedens hovedpunkter i anklageskriftet, der har været offentligt kendt.

Bragte andres liv i fare

I anklageskriftet fremgår det, at Peter Madsen desuden bragte andre menneskers liv i fare, da han nær havoverfladen sejlede ubåden tæt forbi et fragtskib om aftenen den 10. august 2017.

Nautilus var ikke oplyst eller forsynet med lanterner eller udkigsvagt, og dermed var der risiko for, at ubåden kolliderede med fragtskibet, så søfolkenes liv og helbred var i fare.

Desuden var ubåden til fare for et krydstogtskib, som blev tvunget til at ændre kurs.

På et pressemøde kunne anklager fortælle, at Retspsykiatrisk Klinik i København er nået frem til, at Peter Madsen er strafegnet. Endvidere konkluderes det, at han ved domfældelse kan idømmes en forvaringsstraf. Video: Rasmus Woo

Anklager kræver livstid

Retssagen mod Peter Madsen begynder den 8. marts 2018. Sagen var tidligere berammet til otte retsdage, men er nu udvidet til 12 dage. Der forventes fortsat dom i sagen onsdag den 25. april i år.

Sagen mod Peter Madsen vil som udgangspunkt blive behandlet som en nævningesag, da anklagemyndigheden kræver en længere straf end fire års fængsel. Peter Madsen kan dog fravælge dette og i stedet beslutte, at han foretrækker en almindelig domsmandssag.

Ved en nævningesag vil der være tale om tre juridiske dommere og seks nævninge, mens en domsmandssag betyder en juridisk dommer og to domsmænd.

Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid eller sekundært forvaring. Sidstnævnte kan blive aktuelt, da Retslægerådet den 15. januar har vurderet, at forvaring kan være påkrævet.

Nægter sig skyldig

Peter Madsen har siddet varetægtsfængslet siden den 12. august.

Allerede samme dag ubåden Nautilus sank i Køge Bugt, og Peter Madsen blev sejlet i land af en privat sejler, blev han sigtet for at have dræbt Kim Wall. Den nu 47-årige ubåds- og raketbygger har flere gange siden da ændret forklaring, men han har hele tiden nægtet sig skyldig i drab.

Han har senere tilstået partering og usømmelig omgang med lig, men afviser, at der skulle være foregået noget seksuelt i ubåden.

Ifølge Peter Madsens forsvarer har han ikke nogen kommentarer til anklageskriftet.

Den drabstiltalte Peter Madsen sidder indtil videre varetægtsfængslet frem til den 7. februar. Anklagemyndigheden vil på det tidspunkt kræve, at varetægtsfængslingen forlænges, til der er afsagt dom i sagen.