Fotograf, der tog billeder af flygtninge på dansk motorvej, frikendt i retten

Politikens pressefotograf fulgte med, da 300 flygtninge gik op ad Sønderjyske Motorvej i 2015.

Pressefotograf Martin Lehmann er mandag blevet frifundet i en sag, hvor han var tiltalt for at trodse politiets påbud på en motorvej.

Det oplyser Retten i Sønderborg ifølge Ritzau.

Fotografen, der arbejder for Politiken, valgte den 9. september 2015 år at ignorere politiets anvisninger på den Sønderjyske Motorvej, hvor omkring 300 flygtninge og migranter havde krydset den dansk-tyske grænse ved Padborg og vandrede op ad motorvejen mod Sverige.

Politiet bad pressefolk om at forlade vejen af hensyn til den offentlige orden og deres egen sikkerhed.

Men ved en motorvejsbro trådte Martin Lehmann tilbage på motorvejen og blev derefter ført væk af flere betjente og senere tiltalt for at forstyrre den offentlige orden.

Pligt til at fotografere

Martin Lehmann har i retten forklaret, at han anså det for at være en historisk begivenhed, der udspillede sig for øjnene af ham.

En situation, som han som pressefotograf havde pligt til at dække.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var opfattelsen derimod, at pressens tilstedeværelse var en forhindring for at få menneskestrømmen væk fra vejen, så motorvejen kunne genåbnes.

Bortvisningen af pressefolkene fra motorvejen tjente ifølge politiet også et andet formål - pressefolkenes egen sikkerhed.

Der var meldinger om vandflasker, der blev kastet ud fra motorvejsbroer. Det kunne ifølge politiets vurdering være farligt at opholde sig på vejen.

Her er dommen

Byretsdommer Jens Schultz-Hansen og de do domsmænd konkluderer i dommen, at hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete sag står over hensynet til den offentlige orden.

- Selv om politiets påbud under de beskrevne omstændigheder må anses for tilstrækkeligt begrundet og givet med rette, må der i en situation som den pågældende foretages en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen og den krænkelse, der er begået derved, at tiltalte nægtede at efterkomme påbuddet.

- Denne afvejning findes efter en samlet vurdering at føre til, at hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete situation må tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget, hedder det i dommen.

Sagen har været to år og fire måneder undervejs i retssystemet, og staten skal nu afholde alle omkostningerne.