Her er reglerne: Det her må du ikke dele på nettet

I en historisk aktion slår politiet til mod deling af børneporno - delt af børn. Deling er en del af ungdomskulturen. Tal med dit barn om grænserne.

Det kan virke som et ligegyldigt klik, når børn og unge deler seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres tilladelse, og som forældre ved man ikke altid, hvad ens børn foretager sig online.

Men det er ulovligt at dele eller opbevare et billede eller en video af pornografisk karakter af personer under 18 år – også selv om de pågældende personer har givet lov til det. Det får over 1000 børn lige nu at mærke i en historisk aktion, hvor politiet har sigtet de unge for distribution af seksuelt krænkende materiale.

Du har som forælder ansvar for, at dit barn bliver godt rustet til at navigere fornuftigt i den digitale verden.

Det kan du blandt andet gøre ved, at:

  • Lære dit barn at reflektere over, italesætte og respektere grænser og rettigheder.
  • Tale med dit barn om de konsekvenser, der kan være ved deling af billeder og videoer.
  • Opfordre dit barn til at sige aktivt fra og til at tale med dig eller en anden fortrolig voksen, hvis de får kendskab til deling af krænkende materiale.
  • Gøre dit barn opmærksom på, at der ikke er nogen garanti for, at noget forbliver privat, når det først er sendt ud, men at man har krav på, at andre spørger om lov til at dele et billede eller en video.
  • Gøre dit barn opmærksom på, at man ikke selv må dele billeder eller videoer af andre uden at have fået personligt og klart samtykke – ikke engang med sine bedste venner. Det kan være strafbart, og det kan få store konsekvenser - ikke bare for personen eller personerne på billederne, med også for den, der deler.

Her er reglerne: Det her må du ikke

Kærestepar, hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer af hinanden med hinanden, men billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre og skal slettes, hvis og når forholdet stopper.

I alle andre tilfælde giver Det Kriminal Præventive Råd følgende råd:

Send eller del aldrig

Send eller del aldrig krænkende billeder og videoer – heller ikke med dine bedste venner. Det er ulovligt.

Slet det

Hvis du modtager et krænkende eller seksuelt billede eller video, skal du med det samme slette det. Det gælder på alle digitale platforme og sociale medier som telefon, computer, iPad, iCloud, Messenger, Dropbox med mere – og det gælder også, selv om du af personen har fået lov til at få eller gemme et seksuelt billede eller video.

Stop spredningen

Hvis du er kommet til at dele et seksuelt eller krænkende billede eller en video, som du ikke har fået lov til, skal du kontakte dem, du har sendt det til, sige, det var en fejl, og få dem til at slette det med det samme.

Sig fra

Hvis du kender nogen, der deler seksuelle eller krænkende billeder eller videoer, uden at de har fået lov, så sig fra og spørg, om de har fået lov, og fortæl dem, at det er ulovligt.

Du kan læse mere på Det Kriminal Præventive Råds hjemmeside, ligesom du kan få hjælp hos Red Barnets SletDet Rådgivning.

Sådan er straffen

Hvis man bliver dømt for enten blufærdighedskrænkelse efter straffelovens §232 eller for børneporno efter §232 og §235 kan man straffes med bøde eller fængsel.

Anklageren vil i hver enkelt sag vurdere, hvilken straf man vil gå efter. Kendes man skyldig i overtrædelse af §235, så kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

Strafferamme for deling af seksuelle video og billeder

Blufærdighedskrænkelse §232:

Hvis man bliver dømt: Kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire år. Plet på straffeattesten i minimum to år. Fremgår på børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno §235:

Hvis man bliver dømt: Kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år eller under særligt skærpede omstændigheder op til seks år. Plet på straffeattesten i minimum to år. Fremgår af børneattesten i minimum 10 år.

Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

- Det er vores opfattelse, at unge mennesker godt ved, at det kan have store konsekvenser for offeret at dele den form for materiale. Men de ved måske ikke, at det også er strafbart, og at de kan blive dømt for at distribuere børneporno, oplyser politikommissær Flemming Kjærside fra NC3 i en pressemeddelelse.

Hvis det fremgår af din børneattest, at du er kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse eller for børneporno, kan du i en årrække ikke arbejde med børn i stillinger som for eksempel pædagog, skolelærer, spejderleder og fodboldtræner, ligesom du ikke kan blive politibetjent med mere.

Strafferammen lyder sådan:

  • Blufærdighedskrænkelse §232: Bliver man dømt, straffes man med bøde eller fængsel i op til fire år. Man får en plet på straffeattesten i minimum to år, og det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.
  • Børneporno §235: Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år eller under særligt skærpede omstændigheder op til seks år, hvis man bliver dømt. Man får en plet på straffeattesten i minimum to år, og det kommer til at fremgå af børneattesten i minimum 10 år, hvis den krænkede er under 15 år.
  • Krænkelse af privatliv, §264d: Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder. Man får en plet på straffeattesten i minimum to år, hvis man bliver dømt.