Krimi

Dødsulykke med vandscooter fører til strammere lovgivning

Nye krav til førere af vandscootere er på vej - det første er allerede trådt i kraft. Desuden skal overtrædelser straffes hårdere.

Efter to amerikanske udvekslingsstuderende blev sejlet ned af en vandscooter og dræbt i Københavns Havn den 6. maj 2017, har politikerne vurderet, at lovgivningen på området ikke har fulgt med tiden.

Anklagemyndigheden kræver, at den hovedtiltalte idømmes fire års fængsel - inklusive syv måneder i reststraf fra tidligere domme - mens syv andre, han sejlede ind i havnen med, alle skal straffes med seks til otte måneders fængsel, hvis det står til anklagemyndigheden.

Strafkrav, der ligger langt fra forsvarernes krav om frifindelse for de syv samt et års fængsel i forhold til den hovedtiltalte.

Ny lov trådt i kraft

Under alle omstændigheder er det i forbindelse med sagen kommet frem, at lovgivningen omkring de hurtigsejlende vandscootere og jetski har været uklar, og derfor er en række stramninger for sejlads på vandscooter nu på vej.

Og den første er allerede trådt i kraft på årets første dag.

Alle, der fører en vandscooter, skal fra den 1. januar have bestået både en teoretisk og en praktisk prøve - således er et bevis til speedbåd ikke længere gyldigt til vandscooter.

Ligesom det er ulovligt at sejle vandscooter, hvis man ikke er fyldt 16 år.

Desuden skal førere af vandscootere kende og følge lokale regler og retningslinjer - der blandt andet kræver en særlig tilladelse, hvis en vandscooter overhovedet skal have lov til at sejle i Københavns inderhavn.

Hvilket ingen af de otte tiltalte i vandscooter-sagen havde.

Hurtige og farlige

De nye regler fra Søfartsstyrelsen har dog den undtagelse, at personer, som allerede har et gyldigt fritidssejlerbevis, kan nøjes med at aflægge den praktiske prøve i sejlads med vandscooter inden to år er gået.

- Vandscootere er særlige fartøjer på grund af den høje fart og de unikke manøvreegenskaber. De nye regler betyder, at fritidssejlerne har de fornødne kompetencer til at sejle vandscooter sikkert og vise hensyn til omgivelserne, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Rasmus Høy Thomsen, der er kontorchef Søfartsstyrelsen.

Førerbevis til vandscooter

For at kunne erhverve beviset, skal man være fyldt 16 år - og bestå en praktisk og en teoretisk prøve.

Teoretisk prøve indeholder:

 • Ansvarsfordeling om bord
 • Vigepligt
 • Lokale sejladsbestemmelser
 • Adfærd og sikkerhed på og omkring fartøjet

Praktisk prøve indeholder:

 • Klargøring til sejlads
 • At gå fra og lægge til land
 • Anvendelse af sikkerhedsudstyr
 • Anvendelse af sejladsbestemmelser
 • Forholdsregler ved overbordfald
 • Sejlads ved forskellige hastigheder
 • Undvigemanøvre og nødstop
 • Sikker adfærd og løbende vurdering af risici

Kan føreren af en vandscooter eller lignende fartøjer ikke fremvise et gyldigt førerbevis, kan det nu straffes med bøde.

I anklagemyndigheden arbejdes der samtidig på at sikre, at bødestraffene for ulovlig sejlads med vandscootere har et "passende niveau, der afspejler sagernes alvor", lyder det fra Justitsministeriet.

Mister også vandscooteren

Men ikke kun Søfartsstyrelsen og Justitsministeriet har været på arbejde. Også Erhvervsministeriet barsler med en lovpakke, der efter planen skal præsenteres for Folketinget i løbet af februar.

En lovpakke, der vil gøre det lettere for myndighederne at konfiskere en vandscooter, hvis føreren flere gange har sejlet i strid med gældende regler.

Samtidig med, at det også vil blive gjort lovpligtigt at tegne en obligatorisk ansvarsforsikring, der ligeledes skal kunne dokumenteres.

Helt som det er gældende i forhold til Færdselsloven på land.

- Det foreslås, at der indføres en ny regel i Søloven, hvorefter det for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand skal gælde, at skibets ejer er objektiv ansvarlig for skader i forbindelse med søulykker, lyder det i Justitsministeriets bemærkninger til loven.

Dommen i vandscootersagen afsiges i Københavns Byret klokken 14 torsdag.