Station 2

Børnerådet om gravide misbrugere: De skal tvinges for børnenes skyld

Gravide misbrugere skal kunne tvangsbehandles for at beskytte deres ufødte børn, mener Børnerådet - men spørgsmålet deler vandene hos eksperterne.

Malene Pedersen sidder i sin opgang med uglet hår og trætte øjne.

Den 22-årige kvinde er højgravid og på trods, at hun ved, at stofferne skader hendes ufødte barn, har hun i løbet af de seneste timer taget både amfetamin og receptpligtig medicin.

- Jeg kan ikke lave om på det. Det kan sgu jeg ikke, siger hun. 

Hun har netop fået at vide, at hun ikke må beholde sin søn, som hun skal føde om en måned.

Scenen stammer fra TV 2-dokumentaren "Mor på stoffer", som følger den nu 26-årige misbruger igennem fem år - blandt andet da hun flere gange under sin graviditet tager rusmidler.

I Danmark bliver der hvert år født børn med abstinenser eller handicap, som en direkte konsekvens af deres mors stof- eller alkoholmisbrug under graviditeten. 

Derfor taler Børnerådet for, at myndighederne skal have mulighed for at anvende tvang i behandlingen af gravide misbrugere. 

- Det er et spørgsmål om, hvilket hensyn der vægter mest, og vi mener, at hensynet til det ufødte barn vægter mere end moren som stofmisbruger eller alkoholmisbruger, siger formand for Børnerådet, Per Larsen.

Ikke nok redskaber i behandlingen

Allerede i dag er der stor opmærksomhed omkring misbrugere, som skal have børn. 

De bliver fulgt nøje under deres graviditet, og der er mulighed for såkaldt frivillig tvang, hvor moren kan indvillige i at blive tvangsindlagt i løbet af sin graviditet, hvis hun gør noget, som er uforsvarligt for barnet.

Men ifølge Børnerådet bør der i de tilfælde, hvor myndighederne ikke kan få kvinden til at afbryde sit misbrug af frivillighedens vej, være en sidste udvej i lovgivningen - for barnets skyld.

- Vi er heller ikke tilhængere af, at man skal udøve tvang, men her er vi i noget, som man kan kalde en nødsituation, siger Per Larsen.

- På mange måder er det ikke en juridisk person, der ligger i maven, men et ufødt barn har også nogle rettigheder, siger han. 

Fagfolkene er dybt uenige

Den samme holdning har May Olofsson, som har arbejdet med gravide misbrugere i mere end 40 år. Den nu pensionerede overlæge var leder på et af de fem danske familieambulatorier, som de kvindelige misbrugere bliver henvist til og har løbende kontakt med dem.

Hun tror, at det vil hjælpe de mange kvinder, der virkelig vil deres børn det bedste, men ikke altid magter at holde sig clean, med at komme ud af misbruget, hvis der var mulighed for at tvinge dem i behandling. 

- De her børn er højrisikobørn, og man ved, at de er både i risiko for alvorlige medfødte skader - lige fra små skader til alvorlige handicap og i værste fald død. Som udgangspunkt er de normale og sunde, så alle de skader kan forebygges, hvis man tidligt nok kommer i kontakt. Jeg ser det som en hjælp til dem, så de kan droppe stofferne, siger hun. 

May Olofsson er enig i, at det skal være den allersidste udvej at bruge tvang, men har i sit arbejde erfaret, at en lille gruppe ikke nødvendigvis kan nås med de frivillige tilbud, der er i dag.

En del af hendes tidligere kollegaer - både i familieambulatorierne og hos Jordmoderforeningen, der også arbejder tæt sammen med mødrene - er dog uenige.

I Danmark er der mange kvinder, som frivilligt tager i behandling, fordi de ønsker at få hjælp til at komme ud af deres misbrug. 

Alvorlige konsekvenser ved tvang

Jordemoderforeningen frygter, at tvang vil få kvinderne til helt at fravælge systemet og gå under radaren, hvis de ved, at døren kan blive lukket bag dem mod deres vilje - noget som i sidste ende vil gå endnu mere ud over børnene.

- Der er flere alvorlige konsekvenser, hvis man indfører tvang. I Danmark hylder vi det princip, at en kvinde har ret til at bestemme over egen krop. Hvis vi vælger, at vi skal skærme barnet i livmoderen mod dets egen mor, så er det det samme som at skyde en kile ind mellem mor og barn, siger Lillian Bondo, der er formand i Jordemoderforeningen.

- Jeg har aldrig mødt en kvinde, der ikke ønsker det bedste for sit barn - så det er der, vi skal starte.

Hun mener stadig, at det bedste for både mor og barn sker i et forhold af tillid, og bygger på kvindens og hendes partners frivillige samarbejde omkring graviditeten.

Et splittet Etisk Råd

I Danmark har spørgsmålet flere gange været oppe at vende, men svaret er ikke lige til. Det vidner diskussionerne i Etisk Råd om.

Rådet, der i mange henseender er et pejlemærke for Danmark, kan ikke blive enige om, hvorvidt man skal kunne tvangsindlægge gravide misbrugere. Der er nemlig langt flere rettigheder end barnets, der skal med i overvejelserne.

- Holdningen var klart delt i dilemmaet mellem hensynet til det ufødte barn, og så det meget alvorlige at anvende tvang mod mennesker, som ikke er umyndige eller sindssyge, siger formand Gorm Greisen.

Formanden var selv blandt de, der stemte imod anvendelsen af tvang.

I Etisk Råd diskuterede man  de forskellige aspekter i forbindelse med en lovændring for nogle år siden, der ville muliggøre tvang, men rådet kunne ikke komme til enighed, og kunne derfor ikke give deres anbefaling.

- Etisk Råd anbefaler ikke tvangsbehandling. Det krævede en dybere udredning af etisk karakter, siger Gorm Greisen.

Torsdag viser TV 2 hele dokumentaren om Malene Pedersen.