Ubådssagen

Amagermandens forsvarer om 'ubådssagen': Sandheden er ikke afgørende i disse sager

​Hvad foretager Peter Madsen og hans forsvarer sig lige nu? Det spørgsmål og mange flere har TV 2 stillet forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen.

I en celle sidder ubådsejer Peter Madsen varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall. Hendes død var en ulykke, fastholder han.

- Hvad sandheden er her, er ikke afgørende. Heller ikke, om man kan beskrive det som en løgn eller en sandhed med modifikationer. Det handler om at lægge det forsvar, som tjener klienten mest muligt.

Ordene er Jakob Lund Poulsens.

Han er en af landets mest erfarne forsvarsadvokater og blandt andet kendt for sin rolle i sagen om Amagermanden, hvor han var forsvarer for den tiltalte, Marcel Lychau Hansen, der i 2011 blev idømt fængsel på livstid for to drab og en række voldtægter.

Og Jakob Lund Poulsen, der i dag er advokat og partner hos Stagetorn Advokater, havde sagt ja, hvis Peter Madsen havde ringet til ham. Ja til at forsvare ham i en af nutidens mest spektakulære sager.

- Jeg har det udgangspunkt, at jeg ikke siger nej til klienter – uanset, hvad de har været sigtet eller mistænkt for. Jeg opfatter det som en pligt. På samme måde som en kirurg har pligt til at lappe folk sammen. Vi skal ikke gå ind med vores egne fordomme eller vurderinger, siger Jakob Lund Poulsen, der er ugens gæst i magasinet 'Lippert' på TV 2 NEWS.

Han sidder formentlig ganske alene mange, mange timer i en fængselscelle. Forsvaren er den eneste, han har at tale med

Jakob Lund Poulsen, advokat og partner hos Stagetorn Advokater

Efter fundet af et kvindelig - uden hoved, arme og ben - i vandkanten ved det sydvestlige Amager kunne Københavns Politi onsdag fastslå, at der er tale om Kim Wall.

Hendes torso havde fået metal bundet om sig og var blevet påført skader. Skader, som politiet mener skulle sikre, at luft kunne forlade kroppen, der derfor lettere kunne blive på havbunden.

Ingen pligt til at hjælpe politiet

Men hvad gør Peter Madsen og hans forsvarer Betina Hald Engmark lige nu?

- I de første mange dage i en sag af denne art, vil der være en tæt kontakt. Peter Madsen er varetægtsfængslet, men jeg vil formode, at der er en daglig kontakt. Flere gange om dagen, siger Jakob Lund Poulsen.

- Det vil være kaotisk, og forsvareren skal forsøge at danne sig et overblik over sagen. Hvilke informationer skal videre til politiet, og hvad skal blive mellem klienten og forsvareren. Som forsvarer får man ofte oplysninger, der ikke skal videre - eller først skal videre senere i sagen.

Og forsvareren har altså ingen pligt til at hjælpe politiet.

- Tværtimod. Det ville være en krænkelse af de hensyn, som man skal tage over for klienten. Der er altid oplysninger, som forsvareren sidder med, som ikke finder vej til en afhøringsrapport eller et retsmøde. Hvis det ikke er i klientens interesse, skal de ikke videre.

- Jeg har ikke brug for at vide alt, tilføjer Jakob Lund Poulsen.

Alene i cellen

Samtalerne vil formentlig handle om efterforskningens resultater, men det handler for en forsvarer også i høj grad om at være der for sin klient ”rent menneskeligt”.

- Det er formentlig en person, der er i krise. Han sidder formentlig ganske alene mange, mange timer i en fængselscelle. Forsvaren er den eneste, han har at tale med, siger Jakob Lund Poulsen.

Ingen har pligt til at inkriminere sig selv. Ingen er forpligtet til at forklare om noget, der belaster en selv

Jakob Lund Poulsen, advokat og partner hos Stagetorn Advokater

DNA fra hår- og tandbørsten

Udover at fastslå torsoens identitet, hvor DNA fra musklerne er blevet sammenlignet med DNA fra journalistens hår- og tandbørste, kunne Københavns Politi onsdag fortælle, at størknet blod fra Kim Wall er fundet på ubåden.

Peter Madsen nægter sig fortsat skyldig, og han har altså ikke nogen pligt til at forklare sig over for politiet.

- Klienten bestemmer i samråd med forsvareren, hvornår der skal afgives forklaring. Og om der overhovedet skal gøres det, siger Jakob Lund Poulsen og uddyber:

- I det øjeblik, at man nægter sig skyldig, kan der være oplysninger, som man ikke vil frem med. Og ingen har pligt til at inkriminere sig selv. Ingen er forpligtet til at forklare om noget, der belaster en selv.

Ofte råder man klienten til at vente med at give politiet en forklaring, til man ved helt konkret, hvilke beviser der kan fremlægges imod klienten, fortæller Jakob Lund Poulsen.

- En forsvarers rolle er at hjælpe klienten til det bedst mulige resultat. Uagtet om man kan tale om skyld eller ej. Når klienten nægter sig skyldig, så arbejder man ud fra, at klienten ikke er skyldig.

Anklager skal løfte beviset

Peter Madsen nægter sig skyldig i sigtelserne mod ham, og derfor er Anklagemyndighedens opgave stadig at bevise, at Kim Walls død ikke skyldtes en ulykke, som Peter Madsen har forklaret.

Det fortæller professor i retsvidenskab Eva Smith Asmussen:

- Det er anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, og den skal løftes inden for det, man kalder "rimelig tvivl". Der skal ikke være rimelig tvivl om, at der er tale om et drab. Så hvis det kan lykkes for forsvareren at komme tilstrækkeligt mange brecher i den byrde, som anklagemyndigheden søger at løfte, så har man altså mulighed for at slippe for at blive dømt for drab. Men det afhænger helt af, hvilke beviser politiet har.