Krimi

Medie: Ministerium politianmelder ukendt antal fiskere

Mistanke om dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og falske oplysninger fører til politianmeldelse af flere fiskere.

Et ukendt antal kvotekonger politianmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet.

Det skriver FødevareWatch, der er kommet i besiddelse af beretningen, som onsdag bliver afleveret til Rigsrevisorerne.

Politianmeldelsen sker, fordi Rigsrevisionen har "mistanke om strafbare forhold".

Det fremgår ikke af beretningen, hvem eller hvor mange fiskere eller fiskeriselskaber, som er blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Beretningen handler om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

De strafbare forhold drejer sig ifølge FødevareWatch om blandt andet om indikationer på stråmandsvirksomhed, dokumentfalsk og overtrædelser af fiskeriloven.

En række dokumenter i forbindelse med køb og salg af kvoter stammer ikke fra den person, der burde have underskrevet dokumentet.

Derudover findes transaktioner med flere eksempler på fiskere, der i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Det er ligeledes strafbart, hvis der enten er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

Slutteligt viser en gennemgang af de lejeopgørelser, som ministeriet har sendt til Konkurrencestyrelsen, at der er foretaget overførsler mellem fartøjet, der ifølge Rigsrevisionen indikerer stråmandsvirksomhed. Hvis stråmandsvirksomheden er etableret for at omgås reglerne for kvotekoncentration, er det strafbart.

Ukendt antal fiskere og fiskeriselskaber anmeldt

Politianmeldelserne indgår i den overordnede beretning fra Rigsrevisionen, som ifølge Fødevarewatch indeholder en særdeles skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af de danske fiskekvoter i perioden 2003-2017. 

Kvotekonger har været omdrejningspunktet i en sag, der for nylig kostede Esben Lunde Larsen (V) posten som fiskeriminister.

Kvotekonger er en betegnelse for de få velhavende fiskere, der de seneste år har sat sig på en meget stor del af fiskekvoterne, og dermed skabt næsten monopollignende tilstande.

De små erhvervsfiskere har det svært mod de store kvotekonger. Video: Mikkel Secher

Rigsrevisionen kritiserer ministerium

I beretningen fra Rigsrevisionen, som statsrevisorerne skal behandle onsdag, lyder også en hård kritik af Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Ministre med ansvar for fiskeriet siden 2010

Marianne Fischer Boel: november 2001 - august 2004

Hans Christian Schmidt: august 2004 - september 2007

Eva Kjer Hansen: september 2007 - februar 2010

Henrik Høegh: februar 2010 - oktober 2011

Mette Gjerskov: oktober 2011 - august 2013

Karen Hækkerup: august 2013 - december 2013

Dan Jørgensen: december 2013 - juni 2015

Eva Kjer Hansen: juni 2015 - februar 2016

Esben Lunde Larsen: februar 2016 - august 2017

Karen Ellemann: august 2017 -

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Rigsrevisionen skriver blandt andet:

- Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder, hedder det i beretningen.

- Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget.

- Samlet set vurderer Rigsrevisionen, at ministeriet i en årrække har anvendt ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer af kvotehandler og kvoteejerskab ved opgørelsen af koncentrationen for IOK-kvoterne, hedder det videre ifølge FødevareWatch beretningen, som med IOK-kvoter henviser til sild, makrel og industrifisk.

Karen Ellemann overtager posten og bliver minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Video: Ida Zander Jensen

Rigsrevisionen tog selv initiativ til undersøgelsen af fiskekvoteordningen i maj sidste år og satte sidste punktum i denne uge.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i perioden fra 2002, hvor Folketinget vedtog en fiskerireform, som indførte omsættelige kvoter, og frem til sidste år.

Det betyder, at fiskerne siden 2002 har kunnet købe og sælge kvoter, altså rettigheder til at fiske en bestemt mængde fisk. Retten til at fange fisk skulle altså privatiseres. Kvoten skulle være en vare, der kunne handles og fiskes.

I den periode har i alt ni forskellige ministre siddet som den øverst politisk ansvarlige for fiskeriet i Danmark. Seks af dem har repræsenteret Venstre, tre af dem Socialdemokratiet.