Krimi

Mindst ni politikredse har ikke brugt nyt værktøj: - Det er ikke godt nok

Politiet kan hjælpe ofre for stalking på mange måder, understreger politikommissær efter kritik fra forening.

Det har vakt kritik, at et nyt stalking-værktøj ikke har været taget meget i brug, siden det blev lagt i politiets værktøjskasse den 1. januar 2017.

Der er tale om et strakstilhold, som gør det muligt at tildele et polititilhold med øjeblikkelig virkning - hvis der ingen forbindelse er mellem stalkeren og offeret.

Ærgerlige og skuffede

Direktør i foreningen Dansk Stalkning Center, Lise Linn Larsen, er blandt kritikerne. 

- Når der er lavet sådan et godt oplæg og en rigtig god lov, så synes jeg det er hamrende ærgerligt, at den ikke er blevet brugt mere, end det vi hører her, siger hun til TV 2. 

Strakstilhold

Giver omgående forbud mod at opsøge, kontakte eller efterfølge en anden person. 

Kan gives ved begrundet mistanke om fredskrænkende adfærd.

Når et strakstilhold er meddelt, skal politidirektøren inden for 60 dage undersøge sagen og vurdere, om der er grundlag for et endeligt polititilhold. 

Lovændringen blev indført i håb om at lette processen og ventetiden i forbindelse med udstedelser af polititilhold.

Kilde: Justitsministeriet

Hun er uforstående overfor, at flere politikredse oplyser, at de ikke har haft nogen sager og derfor ikke kan forhindre noget. Tværtimod er Dansk Stalkning Center i kontakt med mange mennesker, hvor foreningen vurderer, at det er oplagt at gøre brug af et strakstilhold. 

- Vi ved, at der er utroligt stort behov for det. Og formålet med loven er at beskytte de udsatte og få det hele til at glide noget hurtigere, siger Lise Linn Larsen. 

Hun oplever, at folk er både ærgerlige og skuffede over situationen. 

- Og hvad skal vi sige til dem? Jeg vil dog sige, at som det er nu, så oplever de udsatte, at de bliver hørt og at de hurtigere bliver hjulpet videre til partshøring. Men det er som om, at sagerne går i stå derfra og vi stadig har en lang sagsbehandlingstid. Det er ikke godt nok, understreger Lise Linn Larsen. 

Tidlig evaluering

Men det er stadig for tidligt at vurdere strakstilholdets effekt, siger politikommissær Peter Steffensen fra Det Nationale Forebyggelsescenter, der hører under Rigspolitiet.

- Det er en lovgivning, som er trådt i kraft her i begyndelsen af 2017. Og vi evaluerer selvfølgelig på, i hvilket omfang strakstilholdet bliver benyttet, siger han.

Peter Steffensen kalder strakstilholdet "et specialværktøj i værktøjskassen", som kan bruges, hvis de to personer ikke har forbindelse til hinanden.

- Det kan for eksempel være en tv-vært, som bliver stalket af en seer, vedkommende aldrig har mødt.

- Det er ikke et værktøj, man kan bruge, hvis der eksempelvis er fælles børn eller ejendom.

Der skal graves i tallene

Ifølge Berlingske har mindst ni politikredse slet ikke brugt tilholdet fra 1. januar til 1. juni.

SFs retsordfører Lisbeth Bech Poulsen undrer sig over, at så lange politikredse ikke har gjort brug af tilholdet. Hun påpeger, at undersøgelser viser, at 100.000 mennesker hvert år bliver udsat for stalkning. Der bør der nu graves dybere i tallene. 

- De tal stemmer på en måde ikke overens. Vi bliver nødt til at høre fra justistsministeren, hvorfor der bliver givet så få strakstilhold, siger hun. 

- I mange tilfælde kan det være invaliderede. Det går ikke kun ud over den enkelte, men også venner, familie osv.

SF vil grave i uoverensstemmelser mellem politiets og undersøgelsers tal omkring stalking. Video: Marie Jensen

Bred værktøjskasse

Det er endnu for svært at svare på hvorfor, siger Peter Steffensen. Men han understreger, at strakstilholdet er ét tiltag blandt flere.

- Vi har forskellige værktøjer, vi kan gøre brug af. Et af dem er risikovurderingsværktøjer, hvor vi kigger på data om gerningsmanden og den forurettedes bopæl, arbejdsplads og så videre.

- Der kommer nogle forskellige faktorer, som siger noget om, hvor truende stalkeren er, og så kan vi lave forskellige tiltag ud fra vurderingen, siger politikommissæren.

Efterfølgende kan politiet eksempelvis uddele en alarmtelefon eller i alvorlige tilfælde flytte den udsatte til en anden adresse.

- Og så vejleder vi samtidig den forurettede til at tage kontakt til Dansk Stalking Center, hvor de kan få støtte og vejledning, tilføjer Peter Steffensen.