Krimi

Kundby-pigens forsvarer efter dom: Hun er rigtig ked af det

Anklagemyndigheden vil kræve den terrordømte 17-årige idømt forvaring. Det vil dog være en stor byrde, mener pigens forsvarer.

Det var en ærgerlig forsvarer, der mødte pressen, efter Retten i Holbæk tirsdag kendte hendes 17-årige klient skyldig i forsøg på terror og grov vold.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig og enormt ked af det på min klients og familiens vegne, siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Hun fortæller, at den 17-årige pige fra Kundby har følt sig dømt af pressen på forhånd, og at hun er ked af rettens afgørelse.

- Tomhed illustrerer meget godt, hvordan hun har det nu. Hun er selvfølgelig rigtig ked af rettens kendelse. Men de sidste par dage har hun dog mentalt forberedt sig på, at det her kunne blive udfaldet, siger Mette Grith Stage.

Anklager kræver forvaringsdom

Efter at pigen er blevet kendt skyldig, skal både forsvarer og anklager i dag argumentere for, hvilken straf de mener, at pigen skal idømmes.

Kristian Kirk erklærer sig selvsagt tilfreds med rettens beslutning om at kende pigen skyldig, og han vil argumentere for, at hun nu idømmes en forvaringsdom og ellers mindst 10 års fængsel.

- Vi mener, og det vil jeg også redegøre for, at forvaring helt ekstraordinært kan komme på tale i den her sag, siger Kristian Kirk.

Anklager Kristian Kirk kommenterer på Retten i Holbæks kendelse i den såkaldte Kundby-sag, hvor en 17-årig pige er kendt skyldig i forsøg på terror. Video: Mikkel Secher

Han henviser til, at pigen er blevet mentalundersøgt, og at man har indhentet en vurdering fra Retslægerådet.

- De svar, som vi har fået fra lægerne, psykologerne og psykiaterne underbygger den sanktionspåstand, vi har i den her sag, siger Kristian Kirk.

Ifølge den psykologiske undersøgelse er den 17-årige pige normalt begavet, men psykisk skrøbelig, selvusikker og har store identitetsproblemer. Retslægerådet hæfter sig desuden ved, at der er risiko for fremtidig kriminalitet, og at pigen har udvist manglende erkendelse af sine handlinger.

Forsvarer: Forvaring er en kæmpe byrde

Først torsdag den 18. maj afsiger Retten i Holbæk den endelige dom og strafudmåling over den 17-årige pige.

Forsvarer Mette Grith Stage håber, at det ender med en tidsbegrænset fængselsdom. Hun mener, at pigen bør idømmes fængsel i seks-otte år.

- Jeg vil selvfølgelig argumentere for, at hun skal have fængsel og ikke forvaring. Forvaring er en kæmpe byrde, fordi det er en tidsubestemt straf, så man ved ikke, hvor lang tid man skal sidde inde, siger Mette Grith Stage og tilføjer:

- Det er en alvorlig forbrydelse, hun er kendt skyldig i, og selvfølgelig skal hun have en langvarig straf.