Krimi

Derfor kræves der forvaring til Kundby-pigen

Det er Retslægerådets anbefaling, der får anklagemyndigheden til at kræve forvaring til Kundby-pigen.

Forvaring

Forvaring blev indført i den danske straffelov i sin nuværende form i 1973.

Det beskrives som en foranstaltning og ikke en egentlig straf.

Skal man dømmes til forvaring efter straffelovens paragraf 70 skal tre kriterier være opfyldt:

  • Skyldig i alvorlig voldsforbrydelse, trusler eller brandstiftelse
  • Frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme helbred eller frihed.
  • Anvendelse af forvaring i stedet for fængsel skal findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Forvaringsdom anses bredt som værende en af de hårdeste domme, man kan tilkendes i Danmark.

Afsoningen er tidsubestemt, og der er dermed ikke nogen slutdato på, hvornår en forvaringsdømt slippes fri igen.

Anklager i Kundby-sagen, Kristian Kirk, procederede i dag ved Retten i Holbæk for, at Kundby-pigen skal idømmes forvaring i stedet for en mere traditionel fængselsdom.

- Vi taler om den mest alvorlige forbrydelse. Kriminalitetskravet for en forvaring er helt klart opfyldt. Spørgsmålet er, om hun er farlig. Personer, der er i stand til at begå terrorhandlinger, de må være farlige, sagde han.

Ingen tvivl om, at hun kan begå personfarlig kriminalitet igen

Kristian Kirk læner sig op af Retslægerådets udtalelse, når han ønsker forvaring til Kundby-pigen. Et af kriterierne for at idømme en person forvaring er, at vedkommende er til fare for andre liv eller levned. I Retslægerådets udtalelse fremhæves det, at en forvaring findes påkrævet for at forebygge den fare, Kundby-pigen udgør.

I retten blev en psykologisk undersøgelse, der anbefaler en forvaringsdom af Kundby-pigen, også fremhævet. Konklusionen på denne er, at hun er 'i stor risiko for igen at begå personfarlig kriminalitet. Hun har brug for at få hjælp til social modning'.

Psykologisk undersøgelse: Hun er ikke sindssyg, men risiko for fremtidig kriminalitet

I Retten ved Holbæk blev en psykologisk undersøgelse af Kundby-pigen gennemgået. Her blev det vurderet, at hun ikke var sindssyg, men normalt begavet. 

Følgende blev læst op: 

- I efteråret 2014 var hun tilknyttet børnepsykiatrisk klinik med selvmordstanker og selvskadende tanker. Hun var meget umoden, usikker, har svært ved nærhed og oplever tit følelsesmæssig tomhed. Under varetægtsfængsling er hun anmeldt for vold mod pædagog. Hun har behov for pædagogisk støtte. Der er risiko for fremtidig kriminalitet. Det anbefales, at afsoning kan finde sted ved anstalten ved Herstedvester.

Forsvarer: Forvaringsdom vil være meget usædvanlig

Kundby-pigens forsvarer, Mette Grith Stage, mener, det vil være en falliterklæring fra samfundet, hvis den 17-årige idømmes forvaring.

- Selvfølgelig kan vi korrigere for en 17-årig letpåvirkelig piges adfærd med alle de redskaber, vi har i dette samfund - inden for en tidsbestemt tid. Et ophold hun tidligere havde på opholdshjemmet Nordstjernen, der har vi en erklæring fra pædagogerne om, at hun havde det skidt og var deprimeret og selvskadende, da hun kom, men hun fik det bedre, siger Mette Grith Stage, og kalder det helt usædvanligt, hvis Kundby-pigen får en forvaringsdom.

I Danmark findes der ikke fængsler, som er decideret autoriserede til forvaringsdømte, men de bliver som hovedregel overført til afsoning på Herstedvester Fængsel.

Det er det eneste fængsel, der har speciale i psykiatrisk og psykologisk behandling.

Der kan maksimalt være 158 indsatte, 30 af dem er dømt til forvaring. 

Forvaringsdomme til mindreårige er sjældne

Det er ganske sjældent, at mindreårige bliver idømt en forvaringsdom. Og når det er sket, er det blevet ændret af en højere instans.

Kenneth Offenberg var blot 17 år, da han kvalte sin veninde Anita Pedersen i vinteren 2004. Ved byretten fik han først otte års fængsel, det maksimale man dengang kunne straffe en gerningsmand, der var under 18 år på gerningstidspunktet, med. Dommen blev anket til landsretten, der også idømte ham tidsubestemt forvaring. Men siden afgjorde Højesteret, at han i stedet skulle otte år i fængsel.

I 2012 ændrede Højesteret igen en forvaringsdom mod en yngre mand. Den dengang 19 årige Lual Lual var blevet idømt en forvaring for først at have voldtaget en blot 14-årig pige, og siden overfaldt han sin mors veninde og tog så hårdt kvælertag på hende, at hun var tæt på at dø. Han forsøgte også at voldtage hende, da hun var bevidstløs, men kvinden kom til bevidsthed og rev sig løs. Kvinden var veninde til hans mor og besøgte ham på den ungdomsinstitution på Amager, hvor han sad fængslet efter voldtægten af den 14-årige. Først fik han tildelt forvaring i byretten og i landsretten. Siden ændrede Højesteret den afgørelse til syv års fængsel.

Hvis den nu 17-årige Kundby-pige på torsdag klokken 16.15 ved Retten i Holbæk bliver idømt en forvaringsdom, vil hun altså blot være den tredje mindreårige, der får sådan en straf.