Krimi

Anklager ønsker Kundby-pige i forvaring: En sjælden dom til unge

Anklager ønsker forvaringsdom til Kundby-pigen, der netop er kendt skyldig i forsøg på terror. Kun to gange tidligere har en mindreårig fået den dom.

Forvaring

Forvaring blev indført i den danske straffelov i sin nuværende form i 1973.

Det beskrives som en foranstaltning og ikke en egentlig straf.

Skal man dømmes til forvaring efter straffelovens paragraf 70 skal tre kriterier være opfyldt:

  • Skyldig i alvorlig voldsforbrydelse, trusler eller brandstiftelse
  • Frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme helbred eller frihed.
  • Anvendelse af forvaring i stedet for fængsel skal findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Hvis det står til anklagemyndigheden, skal den 17-årige Kundby-pige have en forvaringsdom, efter hun tirsdag er blevet kendt skyldig i forsøg på terror ved Retten i Holbæk. Det oplyser anklager Kristian Kirk på TV 2 News.

Og det er ikke hverdagskost i retssystemet, at en anklager kræver forvaring til en person, der er kendt skyldig. Antallet af forvaringsdomme har ligget ret konstant på to-tre domme årligt.

Hvad Kriminalforsorgen vil gøre, hvis hun kendes skyldig og får en forvaringsdom, vil man ikke oplyse om. Da Kundby-pigen er mindreårig, er det mest sandsynlige scenarie, at hun bliver placeret på en sikret institution, som Grenen, hvor hun har siddet varetægtsfængslet siden marts 2016, mens sagen er blevet efterforsket. Og når hun fylder 18 marts næste år, kan hun overføres til Herstedvester Fængsel.

I Danmark findes der ikke fængsler, som er decideret autoriserede til forvaringsdømte, men de bliver som hovedregel overført til afsoning på Herstedvester Fængsel, der tidligere har heddet Anstalten ved Herstedvester. Det er det eneste fængsel, der har speciale i psykiatrisk og psykologisk behandling. Der kan maksimalt være 158 indsatte, 30 af dem er dømte til forvaring. Der er ansat fem psykiatriske overlæger, ni psykologer, syv socialrådgivere, syv sygeplejesker og to læger.

Udover de forvaringsdømte er de øvrige indsatte i fængslet primært personer, der har begået drab, voldtægt eller andre former for sædelighedsforbrydelser.

Som forvaringsdømt kan man søge om ledsaget udgang efter to år. Og når man har været anbragt i forvaring i tre år, skal fængslet tage op, om der kan være grundlag for at søge om prøveløsladelse. Når en forvaringsdømt beder om prøveudskrivning, bliver der lavet en psykiatrisk erklæring. Den afgør, om anklagemyndigheden i det hele taget skal anmodes om at få rettens afgørelse. De forvaringsdømte har i gennemsnit en afsoningstid på godt 14 og et halvt år, viser den seneste undersøgelse, som er lavet af fængslets inspektør, Hanne Høgh Rasmussen, der har sammenlignet antallet af prøveudskrivninger i perioden 2007-2011.

To tidligere domme ændret

Det er ganske sjældent, at mindreårige bliver idømt en forvaringsdom. Og når det er sket, er det blevet ændret af en højere instans.

Kenneth Offenberg var blot 17 år, da han kvalte sin veninde Anita Pedersen i vinteren 2004. Ved byretten fik han først otte års fængsel, det maksimale man dengang kunne straffe en gerningsmand, der var under 18 år på gerningstidspunktet, med. Dommen blev anket til landsretten, der også idømte ham tidsubestemt forvaring. Men siden afgjorde Højesteret, at han i stedet skulle otte år i fængsel.

Højesteret traf i maj 2006 den endelige afgørelse, fordi han ikke tidligere var straffet, og selvom Retslægerådet havde vurderet, at der kunne være nærliggende fare for, at han igen ville skade andre, så var det ikke så sikkert, at det var nødvendigt med forvaring.

I 2012 ændrede Højesteret igen en forvaringsdom mod en yngre mand. Den dengang 19 årige Lual Lual var blevet idømt en forvaring for først at have voldtaget en blot 14-årig pige, og siden overfaldt han sin mors veninde og tog så hårdt kvælertag på hende, at hun var tæt på at dø. Han forsøgte også at voldtage hende, da hun var bevidstløs, men kvinden kom til bevidsthed og rev sig løs. Kvinden var veninde til hans mor og besøgte ham på den ungdomsinstitution på Amager, hvor han sad fængslet efter voldtægten af den 14-årige. Først fik han tildelt forvaring i byretten og i landsretten. Siden ændrede Højesteret den afgørelse til syv års fængsel.

Hvis den nu 17-årige Kundby-pige på torsdag klokken 16.15 ved Retten i Holbæk bliver idømt en forvaringsdom, vil hun altså blot være den tredje mindreårige, der får sådan en straf.