Krimi

Efter 33 år bag tremmer - dobbeltmorder bliver nægtet løsladelse

Naum Conovski havde håbet på at kunne få prøveløsladelse efter at have afsonet 33 år i fængsel, men får 'nej' af Københavns Byret.

Dobbeltmorderen Naum Conevski skal fortsætte sin afsoning på livstid og bliver ikke prøveløsladt, lyder afgørelsen i Københavns Byret. 

I 1985 blev Conevski idømt livsvarigt fængsel for dobbeltdrab og andre forbrydelser.

Drabene fandt sted ved Femøren ved Amagerstrand. Her beordrede Conevski tre unge mænd ned på jorden. En 16-årig og 20-årig blev henrettet med nakkeskud. Den tredje slap væk. 

Knap 33 år senere bad den nu 67-årige morder retten om at tage stilling til, om han kunne løslades på prøve og udvises til hjemlandet Makedonien, hvor han har sin kone, voksne børn og børnebørn. Det har retten valgt at afvise.

Afgørelsen vil blive anket

Conevski skal blive i Danmark, og han skal fortsat spærres inde. Han er anbragt på den lukkede afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Han blev erklæret sindssyg under sin afsoning, og på grund af sin farlighed blev han flyttet til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland og senere til Sct. Hans. 

På centeret vurderer lægerne, der følger Conevski, at han er stabil og har været det længe. Men det har ikke overbevist retten om, at morderen skal løslades på prøve.

Naum Conevskis forsvarsadvokat Bjørn Elmquist mener, at dommen er forkert og fortæller til TV 2, at byrettens afgørelse vil blive anket til landsretten.

- Man (Byretten) henviser til, at der bør være et forløb op til en prøveløsladelse, og det forløb har ikke været der. Grunden til, at han (Conevski, red.) ikke har haft dét forløb, som byretten mener, var en betingelse, er, at han har fået afslag på sine ansøgninger. Det er ikke hans fejl. Det kan ikke være fordi, at der ikke har været til tid det. Han har siddet inde i længere tid end nogen anden, siger Bjørn Elmquist.

Nakkeskød to drenge

Natten mellem den 19. og 20. maj 1984 overnattede tre drenge omkring et lejrbål på et lille græsareal på Femøren ved Amager Strand i København, da Naum Conevski dukkede op.

Makedoneren havde en pistol i hånden og beordrede drengene til at udlevere deres pistol. Da de afviste at være i besiddelse af en pistol, beordrede Conevski dem ned at ligge.Herefter gik han hen til 16-årige Dennis Ruben Andersen og trykkede sin Colt mod hans nakke.

- Skal jeg skyde dig? spurgte han.

- Nej, nej, nej, råbte teenageren.

Conevski gik derefter hen til 20-årige Enrico Per Nielsen, som fik pistolen i nakken med det samme spørgsmål.

- Det er op til dig, lød svaret.

Conevski trykkede på aftrækkeren, og affyrede et skud, som dræbte den 20-årige.

Dennis sprang derefter op og flygtede hen ad stranden. Conevski skød efter ham, og en kugle flænsede teenagedrengens jakke og fortsatte forbi hans nakke.

Bagefter gik Conevski hen til 16-årige Brian John Petersen og skød ham i nakken.

Tidslinje - Naum Conevski

 1. 1984

  1. Klokken 04.10 dræber Naum Conevski 16-årige Brian John Petersen og 20-årige Enrico Per Nielsen på Femøren i København. Han forsøger også at dræbe den 16-årige Dennis Ruben Andersen.

  2. Naum Conevski bliver anholdt i Københavns Lufthavn, da han lander efter en ferie i Jugoslavien.

  3. Politiet finder en garage i Sydhavn, som er lejet af Naum Conevski. I garagen finder man mordvåbnet, en Colt-revolver fra 1892, samt ammunition, der er magen til den fundet på mordstedet. 

 2. 1985

  1. Naum Conevski bliver idømt livsvarigt fængsel for dobbeltdrab, to tilfælde af røveri, to voldtægter mod kvinder samt indbrud og tyveri. Han betegnes som ’karakterafviger, men erklæres’ ikke sindssyg. 

 3. 1988

  1. Naum Conevski bliver erklæret sindssyg i fængslet og bliver afsløret i at have en dødsliste over tre navngivne politifolk fra drabsafdelingen i København. Han overflyttes fra Anstalten ved Herstedvester til Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland.

 4. 1998

  1. Det bliver fastslået, at Naum Conevski ikke længere er farlig og han bliver overflyttet til Sct. Hans Hospital, hvor han har været lige siden.

 5. 2012

  1. Det bliver undersøgt, om Naum Conevski kan blive sendt til Makedonien for at afsone resten af sin dom. Men der bliver spærret for overførslen.

 6. 2015

  1. Naum Covenski får afslag på prøveløsladelse.

 7. 2016

  1. Naum Covenski får afslag på prøveløsladelse.