Krimi

To mænd får mildnet straf for bestikkelse

To mænd har fredag fået mildnet straffen i en sag om bestikkelse.

I en usædvanlig sag om bestikkelse, har to mænd fredag fået mildnet straffen.

Østre Landsret har bestemt, at mændene skal aftjene samfundstjeneste i stedet for fængsel. Den ene var ansat i Københavns Kommune, den anden arbejdede i DSB. Uberettiget modtog de og bad om udstyr fra it-leverandøren Atea. 

Tidligere i forløbet mente Retten i Glostrup, at der ikke kunne være tale om samfundstjeneste på grund af sagernes grovhed. 

Byretten idømte den 52-årige mand, der har haft en ledende stilling i Københavns Kommune, ubetinget fængsel i fire måneder. Men landsretten nedsætter værdien af gaverne fra cirka 44.000 kroner til mindst 24.000 kroner. Og resultatet er en straf på fængsel i 40 dage, som gøres betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 60 timer. DSB-manden, der er 50 år, fik udstyr for mindst 15.000 kroner.

Byretten idømte ham ubetinget fængsel i 60 dage, men landsretten har ændret resultatet til 30 dages fængsel, der gøres betinget af, at han udfører samfundstjeneste i 40 timer. 

Sagen har været et stort pres for de tiltalte. Den ene har tårer i øjnene ved domsafsigelsen fredag eftermiddag. I landsretten har Bagmandspolitiet igen krævet ubetinget frihedsstraf. Alligevel melder anklageren, at han er tilfreds. - Jeg hæfter mig ved, at de er fundet skyldige, og at vi har været i stand til præsentere de tilstrækkelige beviser, siger senioranklager Jørn Thostrup. 

- Retten har haft en lidt mildere vurdering af strafudmålingen, men en dom med samfundstjeneste er en hård sanktion, siger han. 

Forsvareren for de to dømte siger: 

- Jeg havde helst set en frifindelse. Men når det ikke er sket, er jeg ganske godt tilfreds med, at der er tale om en væsentlig ændring af byrettens dom, siger advokat Peter Trudsø. Det er de to mænds positioner i ledende stillinger, der har fået landsretten til at ikke at nøjes med en rent betinget dom, lyder det fra retsformanden, landsdommer Bo Østergaard, ved domsafsigelsen.