Laveste antal omkomne i brand i 40 år - men rygning er stadig den største brandårsag

I 2016 omkom 52 personer som følge af brand. Rygning er stadig den hyppigste årsag.

I 2016 kostede flammerne og røgen i alt 52 mennesker livet.

Det er det laveste antal af omkomne ved brand i 40 år, viser en statistik fra Beredskabsstyrelsen.

Og det er fortsat rygning i hjemmet, der er den hyppigste årsag til, at folk omkommer i brande. Typisk lander gløderne fra cigaretten enten i sengetøjet eller i møblerne, så flammerne tager fat.

Det forklarer chef for Center for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen Bo Torp Henriksen.

- Alle andre kategorier af brandårsager har samlet set været faldende. For eksempel brande i forbindelse med madlavning, trafikuheld og elektriske kortslutninger, siger han.

De fleste dødelige brande opstod på grund af rygning

Ud af de 52 personer, der omkom i brande i 2016, startede 30 af disse brande som følge af rygning i hjemmet, fremgår det af statistikken.

Det er ifølge Bo Torp Henriksen svært at pege på en enkeltstående forklaring på, hvorfor antallet af omkomne ved brand er faldet.

- Vi snakker om talstørrelser mellem nul og ti. Derfor er det svært at konkludere på den enkelte årsag.

- Men der har været et bredt fokus på at nedbringe antallet af brande i Danmark, og der er blevet gjort et stort stykke forebyggende arbejde fra en lang række aktører, siger han.

Han henviser blandt andet til, at der i forbindelse med Beredskabsstyrelsens koncept "brandsikker bolig" er blevet sat en masse røgalarmer op.

Oftest personer over 50 år som omkommer i brand

Derudover samarbejder Beredskabsstyrelsen også med det kommunale redningsberedskab, Trygfonden og den kommunale hjemmepleje, da det oftest er personer i aldersgruppen 50 år og opefter, der omkommer som følge af brand.

- Hvis du er enlig, sover tungt og ikke hører så godt, så er det sværere at opdage en brand.

- Hvis du derudover også har et nedsat funktionsniveau i forhold til bevægelighed, så er det svært at slukke branden eller flygte fra den, siger han.

I 2015 omkom 68 personer som følge af brand, mens 84 personer mistede livet til flammerne i 2014.

Antallet af omkomne ved brand var lavest i 1977, hvor 35 personer omkom.