Se og Hør-sagen

Aller og ekschefer frifindes for bestikkelse i Se og Hør-sag

En teknisk dom i Østre Landsret får ikke betydning for straf, men rydder op i rodede domme.

Lige så megen opmærksomhed, der var om den såkaldte Se og Hør-sag, da der i efteråret faldt domme i sagen, lige så megen stilhed har der været om en justering af tre af dommene.

Justeringen er i Østre Landsret fredag, hvor der er afsagt en ny dom i sagen. Her er udgiveren Aller Media, tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov blevet frifundet for bestikkelse.

Afgørelsen får ingen betydning i praksis

I praksis får frifindelsen ingen betydning. Straffen mod både selskabet - en bøde på ti millioner kroner - og de to ekschefer forbliver nemlig uændrede. Cheferne fik hver et halvt års betinget fængsel i byretten.

Baggrunden for den lidt specielle afgørelse er, at Aller og de to chefer tilbage i sensommeren 2016 blev dømt i en tilståelsessag. Her erkendte alle parter sig skyldige i at have brugt oplysninger fra den såkaldte tys-tys-kilde.

Oplysningerne stammede fra kildens ansættelse i betalingskortvirksomheden Nets. De handlede om kendte og kongeliges brug af kreditkort og blev brugt som grundlag for historier i Se og Hør.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter to bestemmelser i straffeloven. Dels en bestemmelse om hacking og dels bestemmelsen om bestikkelse.

I forbindelse med dommene sagde en dommer ved Retten i Glostrup god for, at Allers og chefernes brøde var en overtrædelse af begge bestemmelser.

Én dommer frifandt, en anden fandt skyldig

Men senere på efteråret kom en anden del af sagen for retten. Det var sagen mod tys-tys-kilden selv, de tidligere chefredaktører Henrik Qvortrup og Kim Henningsen samt en række andre personer med forbindelse til ugebladet.

Her valgte retten udelukkende at dømme på baggrund af hackingbestemmelsen, mens der skete frifindelse, for så vidt angår bestikkelsesanklagen.

Dermed stod man teknisk set i en situation, hvor én dommer i samme ret havde domfældt for noget, som en anden dommer ved samme ret havde frifundet for.

Den uorden er der nu med landsrettens dom blevet rådet bod på. Ved at frifinde Aller, Bondesen og Bretov for bestikkelse - som de ellers selv havde erkendt - lyder alle domme i sagen nu alene på overtrædelse af hackingbestemmelsen.

Den såkaldte tys-tys-kilde, Peter Bo Henriksen, har anket sin dom. Men det er kun straffens længde, som landsretten skal tage stilling til. Henriksen ankede i første omgang også skyldsspørgsmålet, men han har valgt at acceptere afgørelsen om, at han er skyldig.