Krimi

Landsret: Ingen ekstra erstatning til Tibet-aktivist

Tilbageholdelse af aktivist kan ikke udløse erstatning for krænkelse af ytringsfrihed, bekræfter landsret.

Østre Landsret har ligesom byretten afgjort, at en Tibet-aktivist, som betjente tilbageholdt under et kinesisk statsbesøg, ikke har ret til ekstra kompensation.

Retssagen er en ud af flere sager om politiets bestræbelser på at sikre, at prominente kinesere på besøg i Danmark ikke fik Tibets flag at se.

Tilbageholdelsen af aktivisten skete, da den kinesiske præsident var på besøg 15. juni 2012.

Forlangte højere erstatning

Da aktivisten viftede med det tibetanske flag, omringede betjente ham i Kongens Have i København og forlangte, at han lagde flaget på jorden.

Østre Landsret har tidligere slået fast, at der var tale om en ulovlig frihedsberøvelse, som varede i en time og ti minutter.

Derfor havde aktivisten ret til en kompensation på 2400 kroner efter Rigsadvokatens takster.

Men aktivisten har forlangt at få forhøjet erstatningen til 12.100 kroner, fordi han mener, at hans ytringsfrihed og forsamlingsfrihed blev krænket.

Byretten gav ham ikke medhold, fordi landsretten tidligere har slået fast, at sagen udelukkende drejer sig om den ulovlige frihedsberøvelse. Rammen for sagen kunne ikke udvides.

Undersøger hvordan ordren blev til

Landsretten havde tidligere udtrykkeligt noteret, at sagen ikke drejer sig om krænkelser af ytringsfrihed, forsamlingsfrihed eller lignende.

Byretten afgjorde på den baggrund i juli sidste år, at aktivisten ikke har ret til mere end de 2400 kroner i erstatning. Den afgørelse blev anket til Østre Landsret, som torsdag har stadfæstet byrettens dom.

En undersøgelseskommission ved navn Tibetkommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan ordren om at fjerne tibetanske flag blev til.

Flere tidligere justitsministre og udenrigsministre er blandt de mange, der allerede er blevet afhørt eller skal afhøres af kommissionen.