Krimi

Forsker: Læk om Omar el-Hussein er i den grove ende

Folkevalgte lokalpolitikere har nærmest uhindret adgang til personfølsomme oplysninger om borgerne.

Sagen om en københavnsk politikers læk af fortrolige oplysninger om attentatmanden Omar el-Hussein kunne ikke være meget grovere.

Det vurderer lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet i forbindelse med straffesagen, der indledes onsdag i Københavns Byret.

Ifølge anklagen misbrugte den erfarne politiker Finn Rudaizky (DF) sin position i Borgerrepræsentationen til at skaffe oplysninger om Omar el-Hussein og hans familie. Formålet var at lække dem til journalister.

- Det her lyder som et forholdsvist groft tilfælde. Oplysningerne er ikke blevet glemt i et tog eller sendt ved en fejl. Derimod er de indhentet netop med henblik på at give dem videre til pressen, siger Sten Bønsing.

Lektoren forklarer, at lokalpolitikere nærmest har uhindret adgang til borgeres personfølsomme oplysninger. Samtidig er de underlagt en streng tavshedspligt.

- Medlemmer af kommunalbestyrelser har en meget vidtgående adgang til oplysninger. De er jo principielt den øverste ledelse i kommunen, og derfor skal de have adgang til det materiale, de har lyst til, for at kunne passe deres arbejde, siger Sten Bønsing.

DF'er: I offentlighedens interesse

På trods af tiltalen er den 74-årige Finn Rudaizky overbevist om, at han gjorde det rigtige, da han allerede dagen efter Omar el-Husseins angreb i København stillede de første spørgsmål til forvaltningen.

- Situationen var (...) helt speciel, fordi Københavns Kommune - trods indledende påstande om det modsatte - havde et langt og indgående kendskab til terroristen, siger politikeren i en udtalelse.

- Forholdene var sådan, at det var i offentlighedens interesse at få indsigt i, hvad Københavns Kommune vidste, mener han.

Kræver frihedsstraf

Forud for sagen har anklager Søren Harbo sagt, at han kræver den erfarne politiker idømt frihedsstraf.

Dermed afviser han påstanden om, at offentlighedens interesse i sagen var så stor, at lækket ikke kan betegnes som en forbrydelse.

- Det har vi været inde og vurdere. Men vi mener ikke, at de her oplysninger på det pågældende tidspunkt havde en sådan interesse, sagde anklageren forleden.

Lektor Sten Bønsing mener da heller ikke, at en fængselsstraf er helt utænkelig.

- Udgangspunktet er klart en bøde. Men som sagt opfatter jeg det her som en grov sag, siger han.

Dommen mod Finn Rudaizky ventes i midten af februar.