Krimi

Breiviks advokat: - Man kan undre sig over, hvad der foregår i hans hoved

Anders Behring Breivik har igen været i retten. Hans upåvirkede opførsel var tegn på psykiske skader, hævder hans advokat.

Ankesagen mellem Anders Behring Breivik og den norske stat er afsluttet med krav fra Breiviks advokat om mere menneskelig kontakt til den terrordømte massedrabsmand.

Får han det ikke, vil det skade ham psykisk, procederede advokat Øystein Storrvik onsdag i det topsikrede fængsel i Skien, hvor ankesagen er blevet afviklet i en intermistisk retssal over seks dage.

- Man kan undre sig over, hvad der foregår i hans hoved, når han sidder der alene. Han fremstår som upåvirket, men hvordan har han det egentlig? Når han siger, at han aldrig har haft det bedre, så er det efter min mening helt modstridende med, hvordan han egentlig har det, sagde advokaten ifølge det norske nyhedsbureau NTB i sin procedure.

God eller dårlig behandling

Under proceduren har Breiviks advokat hævdet, at massemorderen ikke er rask.

Hans manglende erkendelser omkring massakren på Utøya og i Oslo skyldes behandlingen i fængslet, hvor han ikke har haft kontakt med andre fanger, siden han blev arresteret den 22. juli 2011, mener Breiviks advokat.

- Han taler om en ufattelig tragedie, som om intet er sket. Det bekræftes både af fængselslægen og af en besøgsven. Jeg mener, at det er en bekræftelse af, at han ikke har fået en god behandling, sagde Øystein Storrvik ifølge TV 2 Norge.

Mens den norske stats advokat på den anden side har procederet for, at ingen menneskerettigheder er blevet brudt i behandlingen af Breivik - at han har mere menneskelig kontakt i fængslet, end da han som voksen boede hjemme hos sin mor og ikke lavede andet end at spille computerspil.

Og at det var en fejl, at dommeren i byretten i første omgang gav Breivik medhold i, at hans menneskerettigheder var brudt.

- Breivik har bedre forhold, end andre fanger har, og det er for at kompensere for manglende kontakt. Han har tre celler og meget mere kontakt med ansatte. Der er ingen andre fanger, hvor de ansatte sætter sig ned i to timer og spiller backgammon og kinaskak med en indsat, procederede regeringens advokat Fredrik Sejersted.

Breivik har selv afvist besøg

Ligesom Sejersted argumenterede for, at Breivik er en farlig person, og at hans situation ikke kan sammenlignes med andre indsatte, der har fået medhold i beslægtede retssager.

At han desuden selv har afvist at mødes med en besøgsven fra Røde Kors - ligesom han ikke ville se sin mor i fængslet, fordi han var skuffet over, at hun ikke var enig med ham i, at han har taget rollen som martyr.

Breivik rejste i første omgang sagen mod den norske stat, fordi han ville have bedre forhold i fængslet, bedre ret til at kommunikere med meningsfæller via breve og besøg - samt rettens ord for, at han var blevet behandet i strid med sine menneskerettigheder.

Var udsat for nedværdigende behandling

I rettens første instans fik han delvist medhold og rettens ord for, at den norske stat havde brudt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling - men ikke artikel 8, der handler om retten til privatliv.

Staten ankede rettens afgørelse - og Breivik valgte gennem sin advokat at kontraanke - samt at komme med en ny påstand om, at afsoningen ikke tager hensyn til hans 'skrøbelige psyke'.

Det forventes, at retten afsiger kendelse i den sidste del af februar.

Sagen kort:

  • Anders Behring Breivik blev i august 2012 idømt 21 års forvaring med 10 års mindstetid for terrorangrebene på Utøya og Oslo 22. juli 2011, hvor 77 mennesker blev dræbt. Efter de 21 år kan anklagemyndigheden anmode om forlængelse af fængslingen – i princippet til livstid.
  • 1. juli 2015 stævnede Breivik den norske stat for brud på hans menneskerettigheder.
  • Retssagen begyndte 15. marts 2016 og blev af sikkerhedshensyn afviklet i det topsikrede fængsel i Skien.
  • 20. april afsagde Retten i Oslo kendelse om, at Breiviks afsoningsforhold er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling.
  • Staten blev imidlertid frifundet for brud på artikel 8, der handler om retten til privatliv.
  • Staten ankede dommen – hvorefter Anders Behring Breivik gjorde det samme. Desuden vil Breiviks forsvarer have rettens ord for, at Breiviks afsoning skal tage hensyn til hans angiveligt skrøbelige psyke.