Krimi

Anklager rundsendte kontroversiel politibefaling med grundlovsbrud

Demonstration 15. juni 2012 mod Kinas brud på menneskerettigheder i Tibet. Dennis Lehmann / Scanpix

Tibetkommissionen fortsætter med afhøring af politianklager, der kan have medvirket til at mørklægge grundlovsbrud.

Tibetkommissionen

Tibetkommissionen har til opgave

  • at undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med de kinesiske statsbesøg i København i 2012, 2013 og 2014.
  • at undersøge det efterfølgende forløb i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med oplysninger givet til Folketinget.
  • at vurdere, om det offentlige skal søge at drage nogen retsligt til ansvar.
  • at komme med forslag til eventuelle ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis.

I sommeren 2013 sendte senioranklager ved Københavns Politi Klaus Pedersen en mail til flere politiansatte, der i Københavns Byret skulle vidne på vegne af Københavns Politi.

Politiet var anklaget for ulovlig frihedsberøvelse af en gruppe demonstranter i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 - og torsdag skal Klaus Pedersen afgive forklaring om blandt andet dén mail, når han er indkaldt i forhør af Tibetkommissionen.

I mailen vedhæftede Klaus Pedersen en kopi af politiets såkaldte operationsbefaling, som politiet havde arbejdet ud fra under besøget i 2012. Et internt politidokument, som beskriver, hvordan politiet skulle agere under statsbesøget.

Ordre førte til kommission

Et dokument, han dengang hverken udleverede til retten eller demonstranternes advokater - et dokument, som først kom til offentlighedens kendskab i efteråret 2015.

Et så kontoversielt dokument, at daværende justitsminister Søren Pind i efteråret 2015 valgte at nedsætte Tibetkommissionen, der skal søge at afdække, hvorfra ansatte i Københavns Politi havde den opfattelse, at de skulle bryde anti-kinesiske demonstranters grundlovssikrede rettigheder til at ytre sig frit og demonstrere til fordel for Tibet.

I operationsbefalingen forud for det kinesiske statsbesøg i 2012 stod der nemlig blandt andet, at den kinesiske præsident skulle skånes for synet af anti-kinesiske demonstranter - at man skulle undgå, at de kunne bringe sig "i en position, som er synlig fra eskorteruten".

Uvished om kendskab til operationsbefaling

I løbet af de allerede afholdte forhør har det ikke været muligt for Tibetkommissionen at afdække, hvem der fik denne formulering skrevet ind i operationsbefalingen - men det stod altså sort på hvidt, at politiet kunne komme i en situation, hvor de skulle udfordre demonstranternes grundlovssikrede ret til at demonstrere.

Og besøget endte da også med, at politiet tilbageholdt demonstranter, konfiskerede deres flag, fjernede antikinesiske slagord, der var malet med kridt blandt andet på fliser ved Langelinje - og parkerede en række mandskabsvogne mellem Tibet-venlige demonstranter og den kinesiske kortege, så den kinesiske præsident Hu Jintao ikke kunne se de kritiske demonstranter.

Ledelsen i Københavns Politi har afvist at kende til ordlyden i ordren - mens det i løbet af kommissionens forhør på den anden side er kommet frem, at eksistensen af operationsbefalingen burde være vidt kendt i alle lag af politiet.

Endvidere skal Klaus Pedersen være med til at kaste lys over besvarelsen af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg, der i svar fra Københavns Politi og Rigspolitiet tilsyneladende blev ført bag lyset i forhold til det, der i virkeligheden var sket i forbindelse med politiets behandling af en række demonstranter under de kinesiske stats- og regeringsbesøg.