Krimi

Hoffet bliver nu inddraget i Tibetsagen

Muligvis vil personer fra hoffet skulle besvare spørgsmål i Tibetkommissionen, oplyser dens formand.

Hoffet bliver nu involveret i undersøgelsen af Tibetsagen.

Hoffet vil blive bedt om skriftligt materiale om et kinesisk statsbesøg i 2012, oplyser den kommission, der undersøger forløbet.

Det var under udspørgningen af tidligere mangeårig viceprotokolchef i udenrigsministeriet, Annette Lassen, det fredag formiddag for alvor stod klart, at hoffets såkaldte protokol kunne have en større rolle i forbindelse med planlægningen af statsbesøget end først antaget.

Kommissionsformand, landsdommer Tuk Bagger, sagde det direkte: Det kan jeg godt skrive under på, at det er der mange her, der ikke rigtig har fanget.

Under en række af de tidlige forhør har adskillige embedsmænd ellers peget på Udenrigsministeriets protokol som den enhed, der stod for store dele af den praktiske koordination under det kinesiske Statsbesøg i 2012 – i dag forklarede viceprotokolchef Annette Lassen imidlertid, at når kongehuset stod som inviterende part – jammen så var det hoffets protokol og ikke udenrigsministeriets protokol, der havde ansvaret som praktisk tovholder.

Ud over den del af besøget, der henlå i Statsministeriet – den håndterede Udenrigsministeriets protokol.

Indtil videre har der stået 65 forskellige navne på kommissionens forhørslister – 39 er afhørt - ingen af dem er eller har været fra hoffet.

Når hoffet nu bliver bedt om at indlevere skriftligt materiale kan meget tyde på, at der efterfølgende også vil blive indkaldt embedsmænd fra hoffet til forhør.

Overvejer at indkalde personer fra hoffet til afhøring

Desuden vil kommissionen overveje at indkalde personer fra hoffet til afhøring, tilføjer Tuk Bagger.

Siden november er en lang række politifolk og flere embedsmænd fra Udenrigsministeriet og Statsministeriet blevet afhørt.

Også chefer i PET har besvaret spørgsmål.

Torsdag og fredag har tre tidligere ministre været indkaldt af kommissionen.

Opgaven er at finde ud af, hvordan det gik til, at politiet besluttede at gribe ind i borgernes ytringsfrihed, da Hu Jintao aflagde besøg.

Tibet-sagen

 1. 2012

  1. Kinesisk statsbesøg

   Den kinesiske præsident Hu Jintao besøger København. Demonstranter skærmes af og tibetanske flag tages fra aktivister, så de ikke kan ses fra kortegen, da præsidenten kører gennem byen. Trods grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed og demonstrationsret.

  2. Justitsministre afviser

   Flere justitsministre efter hinanden videregiver svar fra Københavns Politi til Folketinget. De afviser, at der var givet ordre til, at demonstranter ikke måtte være synlige.

 2. 2014

  1. Ledende politifolk afviser

   Tibet-aktivist Thomas Goetz foran Københavns Byret.

   Københavns Byret afslutter sag anlagt af seks demonstranter mod politiet for ulovlig frihedsberøvelse. Ledende politifolk gentager, at der ikke var givet ordre om at holde demonstranter usynlige.

 3. 2015

  1. Landsretten vil se kommunikation

   Østre Landsret tvinger politiet til at fremlægge radiokommunikation.

  2. Landsret: Én tilbageholdelse var ulovlig

   Østre Landsret afgør ankesagen. Kun en af de seks demonstranter får medhold om ulovlig frihedsberøvelse. Retten tager ikke stilling til beslaglæggelse af flag med videre.

  3. Operationsbefaling vil fjerne demonstranter

   Københavns politidirektør Thorkild Foged finder operationsbefaling. Det fremgår, at demonstranter ikke må ses fra kortegen.

  4. Kommission dannes

   Justitsminister Søren Pind nedsætter Tibet-kommissionen. Den skal ikke kun undersøge politiets rolle, men også om andre – regering og embedsmænd – har et ansvar i sagen.

 4. 2016

  1. Sigtelser

   To ledende politifolk sigtes for at have løjet i retten.

  2. Tibet-kommision begynder

   58 skal afhøres over tre måneder. Politifolk, embedsmænd og seks tidligere ministre.