Krimi

Tre ansatte fyret efter tyveri af chokolade til 20 kroner - den ene for blot at være i lokalet

Hele sagen handler om chokoladen Twix

Twix-chokolade for 20 kroner endte med at koste tre ansatte hos cateringfirma dyrt.

En håndfuld Twix-chokolade til en værdi af 20 kroner, der i 2014 blev taget fra flyselskabet Norwegians mandskabsrum i Københavns Lufthavn, fik store konsekvenser for tre ansatte i cateringfirmaet Select Service Partner, der leverer mad og drikke til blandt andet Norwegian. 

Mandskabsrummet var videoovervåget og episoden blev politianmeldt af Norwegian, der underrettede Select Service Partner. Det førte til suspendering, bortvisning og afskedigelser af de tre ansatte, skriver Fagbladet 3F

Én af de ansatte blev fyret for at have stjålet mini-Twix for 20 kroner. 3F’er Benny Voldby Birk, København, blev fyret for at opholde sig i samme lokale. En tredje kollega blev fyret for at spise et stykke af chokoladen. De fik senere erstatning på samlet 300.000 kroner for uberettiget fyring, da tyverisagen efter halvandet år blev afgjort i byretten og landsretten med pure frifindelse. 

Anklaget for medvirken til tyveri

- Man ser min kollega putte Twix i en papirpose. Jeg står ved siden af, og de mener, at jeg overværede det, fortæller Benny Voldby Birk, der blev anklaget for medvirken til tyveri. 

Kollegaen erkendte, at han havde taget en håndfuld chokolade. Men pointerede, at Benny Voldby Birk intet vidste. Det fremgår af en kendelse i Afskedigelsesnævnet, hvor fyringssagen siden kom for, at nævnet fik forevist videoklippet fra mandskabsrummet. Her ser man den yngre kollega og Benny Voldby Birk. På baggrund af klippet lagde nævnet i sin afgørelse til grund, at Benny Voldby Birk ikke bemærkede tyveriet. 

- Det var en kæmpe oprejsning, siger Benny Voldby Birk. Nævnet fandt også, at grundet hans ordblindhed, "som hans nærmeste leder var bekendt med" og "som følge af sin chokerede tilstand", forstod Benny Voldby Birk ikke den fratrædelsesaftale, der blev lagt på bordet af HR-chefen og driftschefen. 

En misforstået magtudøvelse

Faglig sekretær i 3F Kastrup John Ø. Pedersen har kørt den faglige sag om usaglig fyring for Benny Voldby Birk. 

- Select Service Partner kammer fuldstændig over. Det er misforstået magtudøvelse, når de fyrer ansatte på den her måde. Det er et overgreb på vores medlemmer, siger han. 

Benny Voldby Birks yngre kollega, der tog chokoladen, blev dømt for tyveri i byretten. Han ankede til landsretten, hvor han 16. september 2015 blev frifundet. Retten lagde til grund, at han ikke havde fortsæt til tyveri.

Det fremgår af Østre Landsrets dombog, at chokoladen havde en værdi på cirka 20 kroner. 

Den tredje kollega, der spiste af chokoladen, blev bortvist og ønsker ikke at udtale sig til Fagbladet 3F. Han var ikke tiltalt, og 3F forligede hans sag med, at Select Service Partner betalte ham 180.000 kroner for løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse for uberettiget afskedigelse. 

Hos Norwegian følger vi loven

Select Service Partner ønsker ikke at kommentere fyringssagen, men HR-chef Camilla Wolmuth skriver i en mail til Fagbladet 3F, at virksomheden fuld ud respekterer "det fagretlige system, og de afgørelser der træffes." 

Hos Norwegian - der politianmeldte sagen - oplyser informationschef Daniel Kirchhoff i en mail, at "hvis vi oplever, at der foregår en kriminel handling i vores regi, så følger vi loven og anmelder det til politiet. Herefter er det op til andre at vurdere sagen og konsekvenserne. Hvad udfaldet bliver eller er blevet, er ikke op til os at bedømme."