Krimi

Agent KF0764 ringede til Poulsen: - Når de store drenge kommer forbi så...

Politibetjente i aktion (arkiv). Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Politikommissær forklarer Tibetkommissionen, at han fik et opkald fra PET, hvori han blev advaret mod demonstranter under kinesisk præsidentbesøg.

Det handlede om mulige handelsaftaler i milliardklassen, da Kinas præsident Hu Jintao i 2012 helt unikt besluttede at mellemlande i Danmark på vej til et i forvejen planlagt G20-møde i Mexico.

Og de handelsaftaler kunne tilsyneladende falde, hvis kineserne ikke blev beskyttet mod pro-tibetanske demonstrationer.

Det var i hvert tilfælde, hvad politikommissær Poulsen fra Københavns Politi fik at vide, da han op til statsbesøget i juni 2012 talte med den overordnede sikkerhedskoordinator fra Politiets Efterretningstjeneste, kaldet KF0764, efter denne havde deltaget i et møde med Udenrigsministeriet.

”Hvis præsidentkortegen så et eneste tibetansk flag eller blev krænket, så kunne man godt regne med, at de rejste videre med det samme”, sagde PETs sikkerhedskoordinator over telefonen til politikommissær Poulsen, der fredag har fortalt i Tibetkommissionens forhør, at han ikke kunne få ordlyden på skrift.

Når de store drenge kommer forbi – USA, Kina eller Rusland - så lægger man sig måske ekstra meget i selen for, at det skal gå rigtig godt – det er der vel ikke noget unaturligt i

Agent KF0764

- Når de store drenge kommer forbi...

Tibetkommissionen fortsatte fredag sin række af forhør for at afdække, hvem der beordrede, at den kinesiske delegation skulle skærmes mod pro-tibetanske demonstranter og flag – og forhørsrækken har nået et nyt niveau, idet vidnerne i denne uge - ud over politikommissær Poulsen og en kortegeansvarlig fra Københavns Politi - omfatter fire PET-ansatte, en tidligere førstesekretær fra ambassaden i Beijing – samt Claus Grube, der som depardementchef i udenrigsministeriet var ministeriets førstemand i forhold til statsbesøg fra Kina.

PETs sikkerhedskoordinator KF0764 forklarede selv torsdag til Tibetkommissionen, at PETs trusselsvurdering – som han havde ansvaret for - ikke var en ordre, men en vejledning til Københavns Politi, men naturligvis havde besøget stor prioritet:

- Når de store drenge kommer forbi – USA, Kina eller Rusland - så lægger man sig måske ekstra meget i selen for, at det skal gå rigtig godt – det er der vel ikke noget unaturligt i, sagde KF0764.

Stadig mange ubesvarede spørgsmål

Under alle omstændigheder tilføjede politikommissær Poulsen i andenversionen af Operationsbefalingen, at: ”Det er PETs opfattelse, at kineserne ikke er bekymrede for præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er meget afgørende for dem, at de ikke taber ansigt ved konfrontationer med demonstrationer eller lignende”.

Hvorfor PET og KF0764 tilsyneladende lagde så stor vægt på det at tabe ansigt, at det smittede af i politiets operationsbefaling – står endnu ikke klart.

Det står heller ikke klart, hvor mange møder PET holdt med kinesiske repræsentanter og sikkerhedsfolk inden besøget i 2012, for mange af møderne er der ikke nedskrevet referater eller notater fra – men ud fra Tibetkommissionens forhør er der tale om mindst 8-10 møder.

Uvist om ministeriet lagde pres

Ligesom det ikke er påvist, om Udenrigsministeriet med de danske erhvervsinteresser i baghovedet lagde pres på PET og politi for at skærme de for kineserne ubehagelige demonstrationer.

Sikkert er det dog, at den direkte kontakt fra Udenrigsministeriet og Kongehuset gik gennem PET – inden PET gik i dialog med Københavns Politi om de praktiske detaljer omkring besøget.

- Det med, at man ikke måtte se demonstranter. Det var noget, der lå henover hele operationen, det var noget, alle har vidst. Det var en stemning, der lå over det hele, opsummerede politikommissær Poulsen den opfattelse af det kinesiske statsbesøg i 2012, som efter hans mening gjorde sig gældende i Københavns Politi.

Mens KF0764 forklarede, at PETs trusselsvurdering - den handlede kun om anbefalinger. Hvordan Københavns Politi organiserede sig, det var alene politiets beslutning.

Centrale personer i Tibet-sagen

58 personer skal afhøres af Tibetkommissionen. Her er de mest centrale.

Thorkild Fogde

.

Thorkild Fogde

Den øverste chef for Københavns Politi, politidirektør Thorkild Fogde, blev i januar 2016 meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) af forsvarsadvokat Claus Bonnez, der repræsenterede en række demonstranter i Tibet-sagen.

Anmeldelsen fra Claus Bonnez kom på baggrund af oplysninger fra Radio24syv om, at politidirektøren i efteråret 2014 bad Kammeradvokaten, der har ført Tibet-sagen for Københavns Politi, om at hemmeligholde kompromitterende lydoptagelser.

Foto: Sara Gangsted / Scanpix Denmark

Morten Bødskov

.

Morten Bødskov

Morten Bødskov (S) havde som justitsminister i juni 2012 det øverste politiske ansvar for politiets håndtering af sikkerheden under den daværende kinesiske præsidents besøg i Danmark.

I oktober 2015 kom det frem, at Københavns Politi har givet Justitsministeriet urigtige oplysninger i sagen. Politiet havde hidtil fastholdt, at der ikke var givet instrukser om, at flagene skulle fjernes fra Tibet-demonstranterne, men en såkaldt operationsbefaling, som Justitsministeriet blev orienteret om, tegner et andet billede.

Morten Bødskov har flere gange været kaldt i samråd om sagen og har viderebragt oplysninger fra Københavns Politi om, at der ikke var givet instrukser om at betjente skulle fjerne tibetanske flag.

Morten Bødskov skal afhøres som en af de sidste den 27. januar 2017.

Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Claus Grube

.

Claus Grube

Tre uger før den kinesiske præsidents besøg rejste den kinesiske viceudenrigsminister Song Tao til København.

På et møde 21. maj 2012 med den daværende øverste embedsmand i Udenrigsministeriet, departementschef Claus Grube gjorde ministeren det klart, at den kinesiske præsident og hans delegation ikke måtte rammes af “forstyrrelser” fra demonstranter og at der ikke måtte ske “overraskelser”, når præsidenten skulle fragtes rundt i København.

Hertil skulle Claus Grube ifølge dokumenter, som Radio24Syv har set, have svaret, at han selv havde sør­get for at tale med blandt andet poli­tiet og Justits­mi­ni­ste­riet om at få de “for­nødne sikkerhedsarrangementer” på plads. 

Foto: Bjarne Lüthcke / Scanpix Denmark

Villy Søvndal

.

Villy Søvndal

Søvndal var udenrigsminister under det første og andet kinesiske statsbesøg.

Det var hans departementschef, Claus Grube, der ifølge Radio24syv gjorde det klart over for myndighederne i Kina, at han havde fået de ”for­nødne sikkerhedsarrangementer” på plads hos Justitsministeriet og politiet.

Det var altså ansatte under Villy Søvndal, der forud for besøgene blandt andet mødtes med Politiets Efterretningstjeneste, politiet og ambassadører for at aftale detaljer omkring besøgene. Dokumenter fra Udenrigsministeriet har vist, at Kina gennem længere tid forsøgte at lægge et vist pres på Danmark.

Foto: Christian Liliendahl / Scanpix Denmark

Johan Reimann

.

Johan Reimann

Reimann var politidirektør i Københavns Politi under det første kinesiske statsbesøg i 2012. Han var ansvarlig for planlægningen og de givne ordrer til de menige betjente under statsbesøget.

Siden besøget er Københavns Politi kommet med en række forkerte oplysninger om håndteringen af besøget. Betjentene fik ordre om, at den kinesiske kortege skulle skærmes fra demonstranter, men det er uvist, hvor højt oppe i Københavns Politi man kendte til denne ordre - og om Reimann kendte til ordren.

Foto: Bjarne Lüthcke / Scanpix Denmark

Jakob Scharf

.

Jakob Scharf

En måned før besøget i 2012 var PET, hvor Jakob Scharf dengang var øverste chef, til møde på Amalienborg sam­men med Kon­ge­hu­set, Uden­rigs­mi­ni­ste­riet og Dansk Indu­stri for at plan­lægge det offi­ci­elle besøg.

I en efterfølgende trusselsvurdering til Københavns Politi fra PET, som er skre­vet af sikkerhedskoordinator Jens Paa­ske, fremgår det, at de kine­si­ske gæster skulle ”plea­ses” af de dan­ske vær­ter, og at intet under besø­get måtte gå galt.

Jakob Scharf skal afhøres 15. december i år.

Foto: Jeppe Bøje Nielsen / Scanpix

Mette Frederiksen

.

Mette Frederiksen

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister under de tre kinesiske statsbesøg.

I oktober 2014 blev hun imidlertid justitsminister og har i den forbindelse afgivet svar om sagen til Folketinget.

Derfor skal hun afhøres af kommissionen som en af de allersidste den 27. januar 2017.

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Claus Hjelm Olsen

.

Claus Hjelm Olsen

Ifølge flere forklaringer i Tibetkommissionen var det vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, der på en briefing gav ordren om, at den kinesiske præsident ikke skulle se demonstranter.

Han var operativ leder for den store politiindsats ved præsident Hu Jintaos besøg.

Helt præcist sagde Hjelm Olsen ifølge delingsfører Henrik Brix, at betjentene skulle tage eventuelle flag fra demonstranterne.

Den centrale politimand i sagen har nægtet at lade sig afhøre af kommissionen.

Foto: TV 2

Michael Dekker Poulsen

.

Michael Dekker Poulsen

Poulsen var som politikommissær "praktisk gris", da politiet planlagde indsatsen ved præsident Hu Jintaos besøg i 2012. Som en slags sekretær opdaterede han flere gange den såkaldte operationsbefaling.

Undervejs i planlægningen havde han mange gange kontakt med PET's sikkerhedskoordinator, som kaldes KF0764.

Han skrev blandt andet en besked til Dekker Poulsen, hvori han understregede, at Udenrigsministeriet havde omtalt handelsaftaler for 20 milliarder kroner. Hvis kineserne så et tibetansk flag, kunne de blive krænket, og så kunne man regne med, at de ville tage hjem eller noget lignende.

Foto: TV 2

PET-agent KF0764

.

PET-agent KF0764

PET's overordnede sikkerhedskoordinator, kaldet KF0764, forklarede torsdag til Tibetkommissionen, at PETs trusselsvurdering – som han havde ansvaret for - ikke var en ordre, men en vejledning til Københavns Politi, men naturligvis havde besøget stor prioritet:

- Når de store drenge kommer forbi – USA, Kina eller Rusland - så lægger man sig måske ekstra meget i selen for, at det skal gå rigtig godt – det er der vel ikke noget unaturligt i, sagde KF0764.

 

Foto: TV 2