Se og Hør-sagen

Forsvarer til dømt chefredaktør: Vi overvejer om Se og Hør-sag skal gå om

Forsvareren til den ene dømte i Se og Hør-sagen åbner op for, at sag kan gå om, efter der er blevet sået tvivl om dommers upartiskhed.

”Jeg synes ikke, man skal købe det … (slad­der­blade, red.). Jeg synes, de skal uddø, hvis jeg skal sige det”.

Kommentarerne kommer fra en af de tre dommere, Sahar Aslani, i den netop afsluttede Se og Hør-sag, og sår nu tvivl, om hun var upartisk, da hun skulle dømme de tidligere ansatte ved ugebladet Se og Hør samt tys-tys-kilden. Det fortæller Radio24syv

Tidligere chefredaktør ved Se og Hør Kim Henningsens fik 12 måneders betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste, og hans forsvarer Kåre Pihlmann kalder dommerens kommentarer problematiske og meget usædvanlige.

Han vil nu undersøge, om der bør rejses påstand om, at sagen skal gå om ved Retten i Glostrup, men han er forbeholden med at drage den konsekvens. 

- Hvis den her sag skulle gå om, ville det være helt ubærligt. Det har været en meget ressourcetung proces med stor mediebevågenhed. På den anden side kan de dømte sidde med indtrykket af, at der var et falsk lod i vægtskålen, og det medfører en overvejelse om, at sagen skal gå om, siger Kåre Pihlmann, der fortæller, at hans klient Kim Henninsen er ked af det og skuffet. 

- Loven kræver fuldstændig upartiskhed

I forsvarer Kåre Pihlmanns optik udtrykker dommeren en klar modvilje mod Se og Hør, og det er bekymrende:

- Retsplejeloven kræver udtrykkeligt, at der ikke må kunne rejses tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed. Dommeren er relativt kontant i sine udmeldinger. Blandt andet ved at sige at mediet skal uddø. 

Men Kåre Pihlmann, kan det ikke være svært at finde personer, der ikke har en holdning til et af de største og mest kontroversielle ugeblade i Danmark?

- Selvfølgelig er det svært at finde nogle, der ikke har en holdning til det emne, de behandler, men som dommer skal man udelukkende forholde sig til skyldsspørgsmålet.

Hun forholder sig primært til bladet og ikke de enkelte dømte?

- Det bliver meget abstrakt, hvis ikke man ser, at der er en sammenhæng. Ja, hun udtaler sig om bladet, men chefredaktørerne er dem, der tegner bladet, og dommeren giver en tilkendegivelse af den journalistiske linje, de har lagt.

Hun afviser selv at have været påvirket af dommen, da hun har været nødt til at holde sig til lovgivningen?

- Det er utopisk at tro, at hun ville sige ja til, at hendes holdning til Se og Hør havde påvirket dommen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Man hører aldrig domsmænd kommentere på domme, da de er underlagt en ret streng tavshedspligt, siger Kåre Pihlmann. 

Dommer afviser mistanke

Dommer Sahar Aslani, der mistænkes for upartiskhed, ville være ked af at se sagen gå om, og afviser at have brudt sin tavshedspligt ved at tale om sin holdning til saldderblade og strafudmålingen i sagen.  

- Jeg er professionel som domsmand. Jeg har ikke nævnt noget om ting, vi har diskuteret bag lukkede døre. Jeg ville være ked af at se sagen gå om. Staten og mange andre har lagt tid og penge i sagen, og jeg synes faktisk, at de har fået meget rimelige og lette straffe. Men sådan er strafferammen i Danmark, siger Sahar Aslani, der sidste år stillede op til Folketinget for Liberal Alliance.