Se og Hør-sagen: Det betyder straffen for de dømte

Se og Hør-dommen er afsagt - næsten 1.000 dage efter, at Danmarkshistoriens største medieskandale begyndte at rulle. Men hvad betyder straffen?

De tidligere chefredaktører på Se og Hør - Henrik Qvortrup, Per Ingdal og Kim Henningsen - har fået deres dom i Retten i Glostrup.

En dom, der for Henrik Qvortrups vedkommende lyder på tre måneders ubetinget fængsel - og dertil et års betinget fængsel.

Kim Henningsen er dømt til et års betinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste, mens Per Ingdal er frifundet.

Tys Tys-kilden selv - Peter Bo Henriksen - har fået den hårdeste dom og er idømt halvandet års ubetinget fængsel samt tilbagebetaling af 365.000 kroner.

Og endelig er journalisterne Ken B Rasmussen og Kasper Kopping idømt fire måneders betinget fængsel med 100 timers samfundstjeneste.

Sådan lyder dommen i Se og Hør-sagen, der torsdag er afsagt i Retten i Glostrup. De dømte har alle nægtet sig skyldige og kan indenfor 14 dage anke sage sagen til landsretten. Det samme kan anklagemyndigheden, der var gået efter straffe på op til to års ubetinget fængsel til chefredaktørerne.

Dertil skal de dømte selv betale sagens omkostninger - på forhånd anslået til i nærheden af en halv million kroner per mand.

Det er Kriminalforsorgen, der indkalder de dømte til afsoning, og selvom det ikke er muligt at sige, hvordan straffen i detaljer bliver for den enkelte, er der tale om en række generelle retningslinjer:

 • En betinget dom bortfalder uden afsoning, hvis betingelserne om for eksempel samfundstjeneste og ingen yderligere lovbrud overholdes.
 • En dømt kan søge om at afsone med fodlænke, hvis straffen er under seks måneders fængsel.
 • Lyder dommen på under seks års fængsel, vil den dømte som regel kunne afsone i et åbent fængsel. Misbruger den dømte friheden i et åbent fængsel, vil vedkommende blive flyttet til et lukket.
 • Som udgangspunkt vil den dømte blive placeret i et fængsel efter nærhedsprincippet - altså tæt på familie og pårørende.
 • Uanset om den dømte afsoner i et åbent eller lukket fængsel, er der krav om beskæftigelse i fængslet. Det kan for eksempel være arbejde på et værksted i fængslet - eller uddannelse. Timelønnen begynder på otte-ni kroner, men kan efter efter nogle uger suppleres med forskellige tillæg. I nogle tilfælde kan den indsatte arbejde udenfor fængslet.
 • Besøg foregår på en særlig besøgsafdeling eller på den indsattes egen stue. Den indsatte har ret til mindst et besøg på en time hver uge - og er der mulighed for det, kan besøget være længere. Besøgende skal godkendes på forhånd, men personalet overvåger kun besøg, hvis der er en særlig grund til det.
 • Det er forbudt at have mobiltelefon med i fængslet, men i de åbne fængsler er der kort- og mønttelefoner, som de indsatte kan bruge. En indsat kan også leje en særlig mobiltelefon, som bliver fastgjort i den dømtes celle. Denne mobiltelefon er en ældre model uden netadgang eller kamera. Smartphones er ikke tilladt i åbne fængsler.
 • I undervisningssituationer kan der bruges computere med netadgang - dog med visse filtre. I fritiden kan en indsat have adgang til en netcafé.
 • De indsatte får som regel kostpenge og køber deres mad i fængslets butik. Maden laver den indsatte selv - alene eller sammen med andre i afdelingens køkken.
 • Cellerne er låst af om natten - og selvom en indsat i princippet ville kunne forlade fængslets område, betegnes det som en flugt, hvis der ikke er givet tilladelse til udgang.
 • Typisk er det muligt muligt at søge om prøveløsladelse, efter at 2/3 af dommen er afsonet.
 • 8 af de 13 danske statsfængsler er åbne fængsler, og Danmark er et af de få lande, hvor man som udgangspunkt afsoner i et åbent fængsel.
 • I åbne fængsler er der ingen særlige forhindringer, og en indsat kan uden videre forlade fængslet. I nogle af de åbne fængsler findes dog særlige afdelinger med hegn omkring. De fungerer som halvåbne eller lukkede pladser.
 • Et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og/eller et hegn, og der er alarmer og overvågningskameraer. Dørene er låst, både yderdørene og dørene mellem afdelingerne
 • I 2009 kostede en indsat i et åbent fængsel i gennemsnit 1.167 kroner om dagen. En indsat i et lukket fængsel kostede 1.940 kroner.