Station 2

Rigspolitiet til politikredsene: Der skal sigtes flere for vold

Der skal sigtes flere gerningsmænd i de grove voldssager. Sådan lyder det i et brev fra Rigspolitiet, der netop er udsendt til landets politikredse.

I første halvdel af 2016 blev hver fjerde voldsmand ikke stillet til regnskab for sine gerninger. Det får nu Rigspolitiet til i et brev at anmode landets politikredse om at prioritere efterforskningen af voldssager højere.

Brevet kommer i kølvandet på Rigspolitiets egne tal, som viser, at der i første halvdel af 2016 blev sigtet en gerningsmand i 75,5 procent af anmeldelserne om vold. Det tal var året før 90,9 procent. Og årene før det, har sigtelsesprocenten i gennemsnit ligget på 97 procent.

I brevet står der, at forklaringen på det pludselig fald skal findes i de ekstra opgaver, som politiet har fået:

- Som bekendt er der fortsat et stort ressourcetræk i politikredsene til bevogtnings- og grænsekontrolopgaver. Den aktuelle situation medfører blandt andet, at der i forhold til januar 2015 er sket en væsentlig stigning i antallet af verserende sager uden sigtelse, og at sagsbehandlingstiden i nogle sager bliver længere end ellers, skriver Rigspolitiet i brevet, som blandt andet er underskrevet af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Pludselig stigning

Faldet i antallet af sager, hvor der bliver sigtet en gerningsmand, er omdrejningspunktet i Station 2, som bliver sendt torsdag aften klokken 20.50.

Programmet har fulgt 31-årige Martin Dyrving, som for godt to måneder siden blev slået ned ved Nørreport station i København.

Politiet har endnu ikke sigtet nogen gerningsmand i sagen trods det faktum, at der både findes vidner til overfaldet, overvågningskameraer og et vidne, der har navngivet to af de seks mulige gerningsmænd.

Rigspolitiet bekræfter overfor Station 2 det pludselige fald i antallet af sager uden sigtelser. Politiinspektør Jørn Kjer fra Nationalt Forebyggelsescenter, der hører under Rigspolitiet, siger blandt andet:

- Man kan godt se, at der er et misforhold mellem stigningen af voldsanmeldelser og stigningen i sigtelser. Antallet af voldsanmeldelser er steget med 23 procent, mens stigningen af sigtelser kun er steget med 10 procent, siger Jørn Kjer.

For mange voldsmænd bliver ikke sigtet

Hos Københavns Politi kan vicepolitiinspektør Ove Bundgaard Larsen også nikke genkendende til tallene. Københavns Politi er den kreds i landet med den laveste sigtelsesprocent i voldssager i årets første seks måneder:

- Der er for mange, der bliver udsat for vold, og det er ærgerligt, at vi ikke opklarer det. Men det kan vi nu engang ikke på nuværende tidspunkt, siger han.

Han henviser til, at Københavns Politi særligt i årets første seks måneder har været nødt til at prioritere andre indsatsområder som for eksempel økonomisk kriminalitet højt:

- Der er i alt fald andre områder, der er blevet opprioriteret, og hvis man opprioriterer noget, så nedprioriterer man noget andet. Vi har oplevet en nedgang i sigtelsesprocent i voldssagerne, og det er meget beklageligt. Men jeg håber, at vi med den indsats, vi har sat i søen den seneste måneds tid, kan ligge lidt højere, når vi når til slutningen af året, forklarer Ove Bundgaard Larsen.

Ikke godt nok

Kun i 59,1 procent af de voldsanmeldelser, der lander hos Københavns Politi, bliver gerningsmændene stillet til regnskab for det, de har gjort.

Men det bliver nu indskærpet overfor politikredsene, at den såkaldte personfarlige kriminalitet såsom voldssager og sædelighedsforbrydelser skal prioriteres højere:

- Det er sager, som skal have høj prioritet både i politiet og i anklagemyndigheden, og vi forudsætter, at der er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på disse sager, herunder på den daglige visitation og prioritering af sagerne, skriver Rigspolitiet i brevet og understreger, at det vil følge udviklingen tæt.

Se mere Station 2 her: