Krimi

Forsvarer: Dom mod brødre i speget bande-kompleks er 'foruroligende'

Mistanke om løgn og bedrag er så stort, at de tiltalte burde være frifundet, mener forsvarer.

Helt ind til benet var situationen denne:

I fire sager om skud i København - angiveligt mellem to bandegrupperinger - gik vidner med bånd til to grupper til politiet og navngav påståede gerningsmænd.

Statsadvokaten i København rejste tiltale for skyderierne, men så trak vidnerne forklaringerne tilbage i de fire sager.

Der var tale om løgne - enten som hævn for stjålne penge, som gengældelse for forklaringer til politiet fra 'den anden side' i striden eller sågar endda for at være skyld i en ransagning flere år tilbage.

Indtil i dag havde retten i to ud af tre sager afvist at dømme. Vidnernes slingrekurs gjorde dem slet og ret så utroværdige, at de ikke kunne lægges til grund.

I dag fastslog et enigt nævningeting ved Østre Landsret så - uden en særlig detaljeret begrundelse ud over 'af de grunde som anført af byretten' - at to brødre skal henholdsvis syv år og ni måneder og otte og et halvt år i fængsel for to ud af de frem drabsforsøg, de var tiltalt for.

Et centralt bevis også i sagen mod dem har været forklaringer fra mænd, der først hævdede, at brødrene beskød dem 7. februar 2015 på Tagensvej i København, men siden trak udsagnene tilbage.

Brødrene blev i byretten dømt for fem drabsforsøg, men landsretten frifandt dem for tre af disse. De slap derfor hver slap et år billigere end i byretten.

Alligevel er advokat Kristian Mølgaard utilfreds med dommen. Han mener, at de to mænd burde være frifundet.

- Jeg hilser selvfølgelig med tilfredshed, at man bliver frifundet for tre drabsforsøg, og at man har fået straffen reduceret. Det er da noget. Men når det er sagt, så har vi har en sag, der har baseret sig - og resutatmæssigt baserer sig på - forklaringer fra nogle, der påstår sig udsat for noget, og som så har trukket beskyldningerne tilbage. Jeg er foruroliget i forhold til, at man finder, at noget sådant udgør et bevis, der tilsidesætter enhver rimelig tvivl. Det har jeg meget, meget, meget vanskeligt med at forlige mig med, siger Kristian Mølgaard.

Landsretten fastslog fredag, at 'mange oplysninger' støtter, at de oprindelige forklaringer fra de beskudte mænd er korrekte. Konkret henviste landsretten dog alene til et 112-opkald til politiet, mens de beskudte mænd var på vej til hospitalet - og til en aflyttet telefonsamtale, flere af mændende havde indbyrdes i timerne efter skyderiet.

I begge samtaler blev en eller begge brødres navn nævnt.

- Det var Amin, der skød, blev der f.eks. råbt i baggrunden under 112-opkaldet.

Troede ikke på aftalt spil

Byretten troede ikke på, at mændene i en panik-agtig situation kunne aftale at hænge uskyldige op på skyderiet. Og det gjorde landsretten altså heller ikke.

Ifølge Kristian Mølgaard er der ingen udenforstående vidner eller tekniske spor, der knytter brødrene til gerningsstedet. Teleoplysninger viser, at en af brødrenes telefon bliver brugt kl. 19.16.12, hvor den går på en telemast, der ligger knap to kilometer fra gerningsstedet.

Kl. 19.18 ringede en af de skudsårede til Alarmcentralen, efter at han og fire andre var blevet beskudt mindst otte gange.

Det samme gælder den anden brors telefon. Den bliver brugt kl. 19.23, hvor den går på en telemast, der ligger knap to kilometer fra gerningsstedet.

Forsvarer: Omvendt bevisbyrde

I byretten konkluderede et enigt nævningeting, at teleoplysningerne 'ikke udelukker, at de tiltalte har befundet sig på gerningsstedet, da der blev skudt' - herunder fordi det 'ikke kan udelukkes, at de tiltalte var taget af sted uden deres telefoner' - og at 'det ikke kan udelukkes, at de tiltalte kan have nâet at gennemføre skyderiet og være kommet tilbage til mastepositionen.'

Siden er der blevet lavet en rekonstruktion af den tid, det ville tage at komme fra den lejlighed, hvor brødrene ifølge egen forklaring var til bryllupsfest, og gerningsstedet.

Noget, der ville tage fem minutter og 50 sekunder. Landsretten berørte den ikke med et ord i sin afgørelse. Kristian Mølgaard mener, at byretten med vendingen 'ikke udelukkes' har vendt bevisbyrden mod brødrene om.

- Landsretten har i sin afgørelse slet ikke forholdt sig til rekonstruktionen. Det burde man have gjort. Derudover synes jeg, at der i forhold til de objektive ting var nogle elementer, som ikke passede sammen med de oprindelige forklaringer (fra dem, der blev beskudt, red.). Jeg står derfor uforstående over, at man accepterer og end ikke kommenterer det i en skyldkendelse, siger Kristian Mølgaard.

Sagskomplekset, der tæller fire skyderier, kan roligt betegnes som "speget".

I tre af sagerne - herunder den, som brødrene fredag blev dømt for - var målet for kuglerne 25-årige Y og flere af hans venner fra Brønshøj. I den sidste sad Y selv på anklagebænken.

At retten nu i den ene halvdel af skud-sagerne er nået frem til, at man kan stole på Y, hans venner og andre, der først udpeger gerningsmænd, men siden trækker forklaringerne tilbage, mens man i den anden halvdel ikke kan, understreger for Kristian Mølgaard, at der burde være rimelig tvivl i alle fire sager.

- Alene det forhold, at nogle sammensætninger af dommere og nævninger kan sige, at det her ikke er tilstrækkeligt bevist og altså tilsidesætte vidneudsagnene som utroværdige, illustrerer for mig at se, at der på tværs af sagerne (hvor en række af de samme vidner indgår, red.) generelt må være en sådan rimelig tvivl. Det stemmer dårligt med, at enhver rimelig tvivl skulle være kommet til gode i dag, siger Kristian Mølgaard.

Anklager tilfreds med dom

Efter dommen slog Amin Toutouh ud med armene og smilede kort til de tilhørere, der var mødt op i landsretten.

- Det er, hvad det er, sagde han.

Senioranklager Bo Bjerregaard fra Statsadvokaten i København var mere positiv.

- Jeg er godt tilfreds. Det vigtigtste var, at de blev dømt for at være gerningsmændene. Så har retten så vurderet spørgsmålet, omdet var to eller fem drabsforsøg på en anden måde end anklagemyndigheden og byretten, men sådan er det jo. Det er fint, sagde Bo Bjerregaard.

De to brødre var tiltlat for, at skyderiet var et led i en bandekonflikt mellem Brothas Souljaz og B27. Det afviste både by- og landsret. Dermed gik de fri fra en påstand, der ellers kunne have fordoblet straffen for skyderiet.

Konflikten mellem B27 og Brothas

 1. 2013

  1. Mand skudt i brystet

   Politiet mener, at 'den udslagsgivende episode' i konflikten mellem grupperne, politiet betegner som Brothas Souljaz og B27 fandt sted på Frederikssundsvej på Nørrebro juleaften 2013.

   Her blev en person, der ifølge politiet er fra Brothas skudt i brystet.

   To personer, der ifølge politiet er 'ledende' i gruppen B27, er fængslet i sagen siden. Mændene går igen i en række af de episoder, der siden fulgte. De betegnes derfor her som 25-årige YY og 26-årige AL.

   Politiet har tidligere i retten beskrevet, at gruppen B27 opstod efter skyderiet denne aften, og at der var tale om "uoverenstemmelser (...) på grund af penge".

   Fætrene blev frifundet i sagen i oktober 2016.

 2. 2014

  1. Skyderi i Bellahøj

   Personen YY, der ifølge politiet er ledende i B27, beskydes i en bil med et automatvåben. I bilen er også andre familiemedlemmer. Våbnet findes senere i en snedrive.

   Ingen er sigtet i sagen, og politiet har ikke mistanke mod hverken konkret gerningsmand eller gruppe.

  2. Mænd fængslet for skud juleaften

   To mænd, der ifølge politiet er ledende i B27 -  YY og AL - fængsles for skyderiet juleaften 2013. De nægter sig skyldige, men bliver fængslet. Da de løslades i begyndelsen af december 2014, bryder konflikten ifølge politiet atter ud.

  3. Skyderi på Amager

   YY og AL beskydes på Amager i en episode, hvor to biler jagtede hinanden rundt på Amager.

   Ingen er sigtet i sagen, men politiet mistænker folk fra Brothas Souljaz for at stå bag.

  4. Skyderi foran moské på Rovsinggade i København

   To biler, der tilhører folk fra Brothas, smadres på Nyropsvej i København af blandt andet YY, der ifølge politiet er ledende medlem af B27.

   Han lokkes senere til Rovsinggade, hvor hans bil bliver beskudt af fem-seks skarpe skud foran moskéen. YY udpeger en 30-årig mand, der ifølge politiet er leder af Brothas Souljaz, som manden bag skuddene. De tre øvrige medgerningsmænd kan han ikke genkende.

   YY - og to andre med bånd til B27 - trækker senere forklaringerne tilbage i retten. Den 30-årige frifindes i december 2015 efter et år i varetægtsfængsel.

  5. Skyderi i Valby

   En bil med fem unge holder for rødt i Valby, da der bliver afgivet en række skud fra en anden bil.

   En 36-årige mand, Foad, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, bliver senere anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Han er tiltalt for drabsforsøg som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldig.

   Blandt passagererne i bilen var AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27, og fire andre personer fra gruppen. Flere har udpeget den 36-årige over for politiet, men trækker senere i retten deres forklaring tilbage.

   Den 36-årige idømmes tre års fængsel i december 2015. Sagen ankes ikke.

 3. 2015

  1. Skyderi på Tagensvej

   En Skoda Superb kører op på siden af en Mercedes på Tagensvej på Nørrebro og affyrer på 1-2 meters afstand mindst otte skarpe skud.

   Politiet efterlyser siden to brødre, som knyttes til Brothas Souljaz. De er nu tiltalt for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldige.

   I den bil, der blev beskudt, sad både YY og AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27.

   De udpeger to brødre som gerningsmænd, men trækker siden deres forklaringer tilbage. Byretten troede dog på de oprindelige forklaringer, og brødrene blev alligevel idømt otte år og ni måneders fængsel samt ni år og seks måneders fængsel i slutningen af januar 2016.

   Begge anker dommen. De bliver i november 2016 dømt i Østre Landsret - men kun for to ud af fem drabsforsøg. Landsretten finder det ikke bevist, at skyderiet var led i en bandekonflikt.

  2. Overfald på Ladefogedvej

   En 22-årig mand, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, overfaldet af 8-10 personer på Landfogedvej i København.

   Den 26-årige AL, der ifølge politiet er ledende medlem af B27, er mistænkt i sagen. Det samme er en 29-årig mand, der tidligere har været en del af Brothas, men nu er tilknyttet rockergruppen Gremium.

   Poltiet ser dette som et tegn på, at konflikten nu er ved at udvide sig til også at omfatte Gremium.

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  3. Skyderi i Valby

   En 29-årig mand beskydes i Valby, da han sidder i en bil. Ifølge politiet er han i dag en del af rockergruppen Gremium. Konkret skal han være såkaldt sgt. at arms - en slags krigsminister.

   Bilen rammes af tre kugle og sårer den 29-årige i ben og hofte. Politiet mener, at gerningsmændene skal findes i Brothas Souljaz.

   Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i et notat om konflikten tidligere beskrevet, hvordan skyderiet "skabte stor utilfredshed i Gremium".

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  4. YY og AL anholdes og fængsles på ny for drabsforsøg begået juleaften 2013. De nægter sig fortsat skyldige.

   Anholdelsen bygger blandt andet på, at politiet har fundet gerningsvåbnet i Damhussøen.

   Det er siden kommet frem i retten, at findestedet i søen er udpeget over for politiet af 36-årige Foad, der på dette tidspunkt sidder varetægtsfængslet, fordi B27-folkene har angivet ham som gerningsmand til et skyderi mod dem på Valby Langgade 28. december 2014.