Krimi

Brødre kendt skyldig i to drabsforsøg - går fri for tre

To brødre forlod bryllupsfest i februar 2015 og ville dræbe to ud af fem mænd i en bil, fastslår Østre Landsret, som afviser udsagn om lokumsaftale.

Brødrene Amin og Ousama Toutouh - 24 og 30 år gamle - ville kun dræbe to ud af de fem personer, som sad i en Mercedes på Tagensvej i København, da de 7. februar 2015 bremsede ned på siden af bilen og affyrede i hvert fald otte skud mod den på klos hold.

Det har Østre Landsret netop fastslået.

Amin Toutouh - der er kendt skyldig i at have affyret skuddene - blev i byretten idømt otte år og ni måneders fængsel, mens hans storebror, Ousama Toutouh, der kørte bilen, fik ni år og seks måneders fængsel.

Dengang blev de dømt for at ville dræbe alle fem personer i bilen.

Brødrene ankede dommen på stedet til landsretten, og her vurderede landsretten altså, at de kun skød for at dræbe de to personer på forsæderne - ikke de tre, der sad bagi.

- Skuddene var rettet mod forsæderne i bilen ikke mod bagsædet, fremgår det af landsrettens kendelse om kun at dømme for to ud af fem drabsforsøg, hvor landsretten også bemærker, at skuddene blev affyret 'fra ganske få meters afstand'.

I lyset af, at de blev frifundet for tre drabsforsøg, nedsatte landsretten straffen med et år for hver.

Amin Toutouh blev idømt syv år og ni måneders fængsel. Hans storebror fik otte år og seks måneder.

Ifølge anklageskriftet var drabsforsøgene et led i en bandekonflikt mellem grupperne B27 og Brothas Souljaz - noget, der kan forhøje straffen med indtil det dobbelte. Det afviste byretten, og det samme gjorde samtlige dommere og nævninger ved landsretten fredag formiddag.

Konflikten mellem B27 og Brothas

 1. 2013

  1. Mand skudt i brystet

   Politiet mener, at 'den udslagsgivende episode' i konflikten mellem grupperne, politiet betegner som Brothas Souljaz og B27 fandt sted på Frederikssundsvej på Nørrebro juleaften 2013.

   Her blev en person, der ifølge politiet er fra Brothas skudt i brystet.

   To personer, der ifølge politiet er 'ledende' i gruppen B27, er fængslet i sagen siden. Mændene går igen i en række af de episoder, der siden fulgte. De betegnes derfor her som 25-årige YY og 26-årige AL.

   Politiet har tidligere i retten beskrevet, at gruppen B27 opstod efter skyderiet denne aften, og at der var tale om "uoverenstemmelser (...) på grund af penge".

   Fætrene blev frifundet i sagen i oktober 2016.

 2. 2014

  1. Skyderi i Bellahøj

   Personen YY, der ifølge politiet er ledende i B27, beskydes i en bil med et automatvåben. I bilen er også andre familiemedlemmer. Våbnet findes senere i en snedrive.

   Ingen er sigtet i sagen, og politiet har ikke mistanke mod hverken konkret gerningsmand eller gruppe.

  2. Mænd fængslet for skud juleaften

   To mænd, der ifølge politiet er ledende i B27 -  YY og AL - fængsles for skyderiet juleaften 2013. De nægter sig skyldige, men bliver fængslet. Da de løslades i begyndelsen af december 2014, bryder konflikten ifølge politiet atter ud.

  3. Skyderi på Amager

   YY og AL beskydes på Amager i en episode, hvor to biler jagtede hinanden rundt på Amager.

   Ingen er sigtet i sagen, men politiet mistænker folk fra Brothas Souljaz for at stå bag.

  4. Skyderi foran moské på Rovsinggade i København

   To biler, der tilhører folk fra Brothas, smadres på Nyropsvej i København af blandt andet YY, der ifølge politiet er ledende medlem af B27.

   Han lokkes senere til Rovsinggade, hvor hans bil bliver beskudt af fem-seks skarpe skud foran moskéen. YY udpeger en 30-årig mand, der ifølge politiet er leder af Brothas Souljaz, som manden bag skuddene. De tre øvrige medgerningsmænd kan han ikke genkende.

   YY - og to andre med bånd til B27 - trækker senere forklaringerne tilbage i retten. Den 30-årige frifindes i december 2015 efter et år i varetægtsfængsel.

  5. Skyderi i Valby

   En bil med fem unge holder for rødt i Valby, da der bliver afgivet en række skud fra en anden bil.

   En 36-årige mand, Foad, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, bliver senere anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Han er tiltalt for drabsforsøg som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldig.

   Blandt passagererne i bilen var AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27, og fire andre personer fra gruppen. Flere har udpeget den 36-årige over for politiet, men trækker senere i retten deres forklaring tilbage.

   Den 36-årige idømmes tre års fængsel i december 2015. Sagen ankes ikke.

 3. 2015

  1. Skyderi på Tagensvej

   En Skoda Superb kører op på siden af en Mercedes på Tagensvej på Nørrebro og affyrer på 1-2 meters afstand mindst otte skarpe skud.

   Politiet efterlyser siden to brødre, som knyttes til Brothas Souljaz. De er nu tiltalt for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldige.

   I den bil, der blev beskudt, sad både YY og AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27.

   De udpeger to brødre som gerningsmænd, men trækker siden deres forklaringer tilbage. Byretten troede dog på de oprindelige forklaringer, og brødrene blev alligevel idømt otte år og ni måneders fængsel samt ni år og seks måneders fængsel i slutningen af januar 2016.

   Begge anker dommen. De bliver i november 2016 dømt i Østre Landsret - men kun for to ud af fem drabsforsøg. Landsretten finder det ikke bevist, at skyderiet var led i en bandekonflikt.

  2. Overfald på Ladefogedvej

   En 22-årig mand, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, overfaldet af 8-10 personer på Landfogedvej i København.

   Den 26-årige AL, der ifølge politiet er ledende medlem af B27, er mistænkt i sagen. Det samme er en 29-årig mand, der tidligere har været en del af Brothas, men nu er tilknyttet rockergruppen Gremium.

   Poltiet ser dette som et tegn på, at konflikten nu er ved at udvide sig til også at omfatte Gremium.

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  3. Skyderi i Valby

   En 29-årig mand beskydes i Valby, da han sidder i en bil. Ifølge politiet er han i dag en del af rockergruppen Gremium. Konkret skal han være såkaldt sgt. at arms - en slags krigsminister.

   Bilen rammes af tre kugle og sårer den 29-årige i ben og hofte. Politiet mener, at gerningsmændene skal findes i Brothas Souljaz.

   Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i et notat om konflikten tidligere beskrevet, hvordan skyderiet "skabte stor utilfredshed i Gremium".

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  4. YY og AL anholdes og fængsles på ny for drabsforsøg begået juleaften 2013. De nægter sig fortsat skyldige.

   Anholdelsen bygger blandt andet på, at politiet har fundet gerningsvåbnet i Damhussøen.

   Det er siden kommet frem i retten, at findestedet i søen er udpeget over for politiet af 36-årige Foad, der på dette tidspunkt sidder varetægtsfængslet, fordi B27-folkene har angivet ham som gerningsmand til et skyderi mod dem på Valby Langgade 28. december 2014.

Selv om landsretten lagde til grund, at ofrene den bil, der blev beskudt, 'indgik i B27', og at der 'forelå' en konflikt mellem B27 og Brothas Souljaz, var dette i sig selv ikke nok til, at det brødrene skulle dømmes efter bandeparagraffen.

Landsretten lagde vægt på, at brødrene ikke var 'egentlige medlemmer af' eller havde 'tilsluttet sig'  Brothas Souljaz, og at der ikke i øvrigt i sagen var beviser for, at skyderiet havde noget med konflikten at gøre.

To af mændene i bilen blev ramt af skud - den ene blev ramt af ét skud, den anden af fire. To af skuddene ville have ramt ofret i maven, men blev bremset af en skudsikker vest.

Sagen er en del af et speget sagskompleks, der har været pakket ind i et spind af løgne og bedrag.

Et af beviserne i sagen har været forklaringer fra de fem mænd i bilerne, der oprindeligt udpegede Amin og Ousama Toutouh som gerningsmænd. Først, da de ringede 112 umiddelbart efter skyderiet - 'det var Amin, der skød', blev der råbt under opkaldet - og siden til politiet og under hemmelige indenretlige forhør bag lukkede døre.

I august 2015 blev to af ofrene - de to, der ifølge landsrettens afgørelse fredag blev ramt af brødrenes skud 7. februar 2015 - selv varetægtsfængslet for et drabsforsøg rettet mod et 'ledende medlem' af fjendegruppen, Brothas Souljaz.

Ikke længe efter anholdelsen begyndte folk fra ofrenes gruppering at trække deres forklaringer mod Ousama og Amin Toutouh tilbage. Det samme gjorde de i øvrigt i to andre sager, der også byggede på deres udsagn - et skyderi på Rovsinggade på Nørrebro i 15. december 2014 og et på Valby Langgade 28. december 2014.

Anklagemyndigheden gennemførte dog straffesagerne alligevel, da man mente, at de oprindelige angivelser var rigtige, mens tilbagetrækningen var produktet af en lokumsaftale, hvor alle sagerne skulle falde til jorden, så ingen fra B27 og Brothas Souljaz blev dømt.

I den første sag blev en ledende skikkelse fra Brothas Souljaz frifundet. I den næste blev en person - der i øvrigt er i familie med Toutouh-brødrenre - idømt tre års fængsel for at have medvirket til andet drabsforsøg. I den tredje sag gik de to ofre for skyderiet 7. februar 2015 fri - efter at hovedparten af vidnerne i sagen mod dem havde trukket tidligere belastende forklaringer tilbage.

I sagen mod Amin og Ousama Toutouh bedyrede de to ofre, at de - og resten af flokken i bilen 7. februar 2015 - løj brødrene bag tremmer, fordi brødrenes onkel havde gjort det samme mod dem.

Onklen er nemlig identisk med et af de tre vidner, som i august 2015 fik to af skudofrene varetægtsfængslet for det drabsforsøg, som de selv siden blev ensstemmigt frifundet for.

Men både byretten - og fredag også landsretten - fastslog altså, at de oprindelige forklaringer, som de fem mænd i bilen gav, var de rigtige - og at det altså var løgn, når de siden hævdede, at Amin og Ousama Toutouh intet med skyderierne havde at gøre.

Landsretten siger i kendelsen, at 'mange oplysninger i sagen støtter, at de umiddelbare udtalelser om identiteten på gerningsmændene var sandfærdige' og henviser blandt andet til det alarmopkald, der blev foretaget umiddelbart efter skyderiet, hvor der blev råbt: "Det var Amin, der skød."

Både by- og landsretten har også lagt vægt på en række aflyttede samtaler, der er blevet afspillet under sagen, og hvor skud-ofrene taler om, hvem der skød. Her udpeger de både Amin og Ousama Toutouh.

I flere samtaler henviser de til, at 'de plaffede fra deres lovlige bil' og 'de nørder skød fra deres egne biler'.

Bilen, som ifølge landsretten var blevet brugt, tilhører et familiemedlem til de to brødre. Politiet fandt siden bilen våd og renskuret indvendig - uden nummerplader - på et autoværksted i Bagsværd.

Omvendt har skudofrene dog hævdet, at de vidste, at de blev aflyttet, og de både under 112-opkaldet og i samtalerne siden bevidst plantede falske informationer i politiets efterforskning. Noget, de ifølge byretten i én af de tidligere sager beviseligt har været i stand til og faktisk har gjort i samme periode, som sagen mod Toutouh-brødrene.

Men det afviste byretten - og fredag altså også landsretten - som utroværdigt.

Det var et enigt nævningeting, der udpegede brødrene som gerningsmænd til skyderiet, men der var uenighed om, hvor mange drabsforsøg de var skyldige i. Seks nævninger og tre dommere mente, at der skulle dømmes for to, en nævning mente, at de skulle dømmes for fem, to nævninger kun for drabsforsøg på ham, der blev ramt fire gange.

Da flertallet bestemmer, blev Amin og Ousama Toutouh altså alene dømt for drabsforsøg på to af de fem mænd i bilen.

Da brødrenre hver fik et års rabat, betaler statskassen sagsomkostningerne for turen i landsretten.