Krimi

Speget sag: Fætre frifindes for drabsforsøg juleaften 2013

To fætre var anklaget for drabsforsøg juleaften 2013 - men anklagerne er ikke bevist, fastslår et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg.

Det er ikke bevist, at to fætre stod bag drabsforsøg i bandemiljøet juleaften 2013.

Det har et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg netop fastslået.

De to fætre var tiltalt for at være gået ind i en spilleklub i Brønshøj den aften og skyde et 34-årigt bandemedlem fra Brothas Souljaz i brystet.

Begge har afvist anklagerne pure.

Sagen mod fætrene er temmelig usædvanlig, fordi den er viklet ind i et svært gennemskueligt spind af løgne, bedrag, skjulte agendaer og rygter om sammensværgelser, lokumsaftaler og blodpenge.

Den hvilede i det store og det hele på vidneforklaringer, hvilket anklager Rasmus von Stamm fastslog i august under sin forelæggelse.

- I den her sag er det min forventning, at vidneforklaringer bliver helt afgørende, lød det.

Sagens tre centrale vidner har alle skiftet forklaring i løbet af sagen. To af dem har erklæret, at det var løgn, da de i august 2015 beskyldte fætrene for at stå bag drabsforsøget.

- Efter en samlet vurdering af de foreliggende beviser, herunder vurdering af troværdigheden af de afgivne vidneforklaringer, og da der ikke i øvrigt foreligger beviser, der på gerningstidspunktet kan placere de tiltalte på eller i nærheden af gerningsstedet, finder vi, at det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at det var de tiltlate, der den 24. december 2013 forsøgte at dræbe (ofret, red.) i spilleklubben på Frederikssundsvej, lød det fra retsformand Mads Bjerre Østergaard, da han oplæste kendelsen om at frifindes de to fætre.

Der blev både klappet og jublet, da retsformanden læste kendelsen op. Til stede på tllhørerrækkerne var flere pårørende til de to.

Efter frifindelsen fik en af fætrene for første gang selv lov til at tale med pressen for alvor.

- De har ødelagt mit liv. Det er tredje gang, de forsøger at få mig dømt for drabsforsøg. Det er rent personligt. Det er hævn, fordi de har tabt så mange gange. Så bliver de bare ved, sagde en af fætrene til TV 2, efter at han var blevet frifundet.

To gange er han nu blevet renset for mistanke for juleskyderiet, og i april 2013 blev han frifundet for at have forsøg at dræbe flere bandebosser fra Blågårds Plads på Vodroffsvej på Frederiksberg.

Sagen mod de to fætre har været lang tid undervejs i retsvæsenet. Allerede i februar 2014 blev de anholdt. Men efter at have siddet fængslet i godt et halvt års tid, blev begge løsladt - og Statsadvokaten i København lukkede sagen mod dem.

Beviserne rakte simpelthen ikke til dom, vurderede man dengang.

Fætrene blev løsladt, og de kommende måneder mener politiet, at de var part i en mindre bandekonflikt mellem grupper kaldet B27 og Brothas Souljaz.

Konflikten mellem B27 og Brothas

 1. 2013

  1. Mand skudt i brystet

   Politiet mener, at 'den udslagsgivende episode' i konflikten mellem grupperne, politiet betegner som Brothas Souljaz og B27 fandt sted på Frederikssundsvej på Nørrebro juleaften 2013.

   Her blev en person, der ifølge politiet er fra Brothas skudt i brystet.

   To personer, der ifølge politiet er 'ledende' i gruppen B27, er fængslet i sagen siden. Mændene går igen i en række af de episoder, der siden fulgte. De betegnes derfor her som 25-årige YY og 26-årige AL.

   Politiet har tidligere i retten beskrevet, at gruppen B27 opstod efter skyderiet denne aften, og at der var tale om "uoverenstemmelser (...) på grund af penge".

   Fætrene blev frifundet i sagen i oktober 2016.

 2. 2014

  1. Skyderi i Bellahøj

   Personen YY, der ifølge politiet er ledende i B27, beskydes i en bil med et automatvåben. I bilen er også andre familiemedlemmer. Våbnet findes senere i en snedrive.

   Ingen er sigtet i sagen, og politiet har ikke mistanke mod hverken konkret gerningsmand eller gruppe.

  2. Mænd fængslet for skud juleaften

   To mænd, der ifølge politiet er ledende i B27 -  YY og AL - fængsles for skyderiet juleaften 2013. De nægter sig skyldige, men bliver fængslet. Da de løslades i begyndelsen af december 2014, bryder konflikten ifølge politiet atter ud.

  3. Skyderi på Amager

   YY og AL beskydes på Amager i en episode, hvor to biler jagtede hinanden rundt på Amager.

   Ingen er sigtet i sagen, men politiet mistænker folk fra Brothas Souljaz for at stå bag.

  4. Skyderi foran moské på Rovsinggade i København

   To biler, der tilhører folk fra Brothas, smadres på Nyropsvej i København af blandt andet YY, der ifølge politiet er ledende medlem af B27.

   Han lokkes senere til Rovsinggade, hvor hans bil bliver beskudt af fem-seks skarpe skud foran moskéen. YY udpeger en 30-årig mand, der ifølge politiet er leder af Brothas Souljaz, som manden bag skuddene. De tre øvrige medgerningsmænd kan han ikke genkende.

   YY - og to andre med bånd til B27 - trækker senere forklaringerne tilbage i retten. Den 30-årige frifindes i december 2015 efter et år i varetægtsfængsel.

  5. Skyderi i Valby

   En bil med fem unge holder for rødt i Valby, da der bliver afgivet en række skud fra en anden bil.

   En 36-årige mand, Foad, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, bliver senere anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Han er tiltalt for drabsforsøg som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldig.

   Blandt passagererne i bilen var AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27, og fire andre personer fra gruppen. Flere har udpeget den 36-årige over for politiet, men trækker senere i retten deres forklaring tilbage.

   Den 36-årige idømmes tre års fængsel i december 2015. Sagen ankes ikke.

 3. 2015

  1. Skyderi på Tagensvej

   En Skoda Superb kører op på siden af en Mercedes på Tagensvej på Nørrebro og affyrer på 1-2 meters afstand mindst otte skarpe skud.

   Politiet efterlyser siden to brødre, som knyttes til Brothas Souljaz. De er nu tiltalt for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, men nægter sig skyldige.

   I den bil, der blev beskudt, sad både YY og AL, der ifølge politiet er ledende medlemmer af B27.

   De udpeger to brødre som gerningsmænd, men trækker siden deres forklaringer tilbage. Byretten troede dog på de oprindelige forklaringer, og brødrene blev alligevel idømt otte år og ni måneders fængsel samt ni år og seks måneders fængsel i slutningen af januar 2016.

   Begge anker dommen. De bliver i november 2016 dømt i Østre Landsret - men kun for to ud af fem drabsforsøg. Landsretten finder det ikke bevist, at skyderiet var led i en bandekonflikt.

  2. Overfald på Ladefogedvej

   En 22-årig mand, der ifølge politiet er tilknyttet Brothas, overfaldet af 8-10 personer på Landfogedvej i København.

   Den 26-årige AL, der ifølge politiet er ledende medlem af B27, er mistænkt i sagen. Det samme er en 29-årig mand, der tidligere har været en del af Brothas, men nu er tilknyttet rockergruppen Gremium.

   Poltiet ser dette som et tegn på, at konflikten nu er ved at udvide sig til også at omfatte Gremium.

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  3. Skyderi i Valby

   En 29-årig mand beskydes i Valby, da han sidder i en bil. Ifølge politiet er han i dag en del af rockergruppen Gremium. Konkret skal han være såkaldt sgt. at arms - en slags krigsminister.

   Bilen rammes af tre kugle og sårer den 29-årige i ben og hofte. Politiet mener, at gerningsmændene skal findes i Brothas Souljaz.

   Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i et notat om konflikten tidligere beskrevet, hvordan skyderiet "skabte stor utilfredshed i Gremium".

   Ingen er tiltalt, og sagen efterforskes stadig.

  4. YY og AL anholdes og fængsles på ny for drabsforsøg begået juleaften 2013. De nægter sig fortsat skyldige.

   Anholdelsen bygger blandt andet på, at politiet har fundet gerningsvåbnet i Damhussøen.

   Det er siden kommet frem i retten, at findestedet i søen er udpeget over for politiet af 36-årige Foad, der på dette tidspunkt sidder varetægtsfængslet, fordi B27-folkene har angivet ham som gerningsmand til et skyderi mod dem på Valby Langgade 28. december 2014.

Hele tre gange var en eller begge fætre mål for flyvende kugler. Ved alle tre skyderier gik folk fra gruppen til politiet og udpegede mænd, de hævdede havde deltaget i angrebene mod dem.

Fire mænd blev fængslet for skyderierne.

I august 2015 - efter at tre af de fire havde haft siddet i Vestre Fængsel sammen med manden, der blev skudt juleaften 2013 - tog sagen en ny drejning. Ofret og to andre vidner gik til politiet og udpegede en eller begge fætre som gerningsmænd til skyderiet.

De to fætre blev fængslet.

Politiet mener, at der i kølvandet på fængslingen af fætrene blev indgået en lokumsaftale mellem folk fra Brothas Souljaz og fætrenes gruppe. Alle skulle trække deres forklaringer tilbage.

Kort efter gjorde folk fra fætrenes gruppe netop dette i de tre skudsager. Statadvokaten i København holdt dog fast i straffesagerne mod fætrenes påstående fjender i Brothas Souljaz.

I en af sagerne blev en højtstående bandefigur frifundet efter et år i varetægtsfængsel. I de to andre sager blev tre mænd dømt. Den ene modtog en dom på tre års fængsel for at have medvirket til drabsforsøg. De to andre ankede deres dom til landsretten, hvor den endnu ikke er afgjort.

Og siden skete så stort set det samme i sagen mod fætrene. To af de tre centrale vidner har afvist den tidligere forklaring som løgn. Et tredje vidne har sagt, at det var løgn, da han udpegede begge fætre i sagen. Det var retteligt kun den ene af dem, der havde andel i drabsforsøget.

Men fordi der ikke var konkrete beviser - og ud fra en bedømmelse af de centrale vidners troværdighed - blev fætrene frifundet for drabsforsøg.

Begge fætre blev dog kendt skyldig i at have medvirket til falske vidneforklaringer i to af de tre andre straffesager, der indgår i sagskomplekset mod dem. En af dem blev desuden dømt for brugstyveri og hærværk.