Krimi

Læge til fare for patientsikkerheden: Må ikke omskære drenge mere

Omskæringslægen fra Odense, Said El-Batran, er blevet frataget retten til at omskære drenge efter en lang række klagesager og politianmeldelser.

Den omdiskuterede omskæringslæge Said El-Batran fra Odense, der har omskåret drenge under snavsede og uhygiejniske forhold, må ikke længere foretage sine behandlinger på drenge.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et dokument til Said El-Batran, som TV 2 har fået agtindsigt i.

- Det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at du kan være til fare for patienternes sikkerhed på grund af dårlig hygiejne i din klinik, din opbevaring af journalmateriale, din manglende forståelse for bestemmelserne om journalføringspligt, og din manglende foreståelse af myndighedens anvisninger, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i dokumentet.

Lang historisk med klagesager

Said El-Batran har gennem ti år gentagne gange været i kontakt med tilsynsmyndigheden på grund af sit virke som omskæringslæge.

I juli 2006 fik Styrelsen for Patientsikkerhed den første indberetning om mulige problemer efter omskæring af en dreng. Han blev efterfølgende indlagt på et hospital til smertedækning. Sagen førte til, at Said El-Batran blev kritiseret for manglende journalføring af operationsteknik, anvendt lokalbedøvelsesmiddel og smertelindring samt kritik for, at journalen ikke var ført på dansk.

Du kan være til fare for patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerheden

I de følgende to år indberetter flere patienter klager til Patientombuddet om problemer efter omskæring. I maj 2008 kommer Said El-Batran under skærpet tilsyn. Dog satte det skærpede tilsyn ikke en stopper for klagerne. Fra 2008 til 2011 kommer der fortsat indberetninger.

Ved et tilsynsbesøg i starten af december 2015 var kritikpunkterne talrige. Her var to lægemidler blandt andet opbevaret forkert, holdbarhedsdatoen på lægemidler var overskredet, og genbrugte afdækningsstykker blev fundet sammen med mangelfulde journaler.

Desuden var der heller ikke "forsvarlig adgang" til håndvask og rindende vand på klinikken.

Alt dette har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at afregistrere Said El-Batran som virksomhedsansvarlig læge.

- Styrelsen for Patientsikkerhed for overvejet om sagen kunne afgøres med mindre indgribende foranstaltninger, men styrelsen vurderer, at en midlertidig virksomhedsindskrænkning er påkrævet for at sikre patientsikkerheden i dit (Said El-Batran, red.) faglige virke, skriver styrelsen i dokumentet.

Styrelsen kan indskrænke en autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde, hvis der er begrundet mistanke om, at personen er til fare for patientsikkerheden på grund af faglige problemer eller på grund af manglende egnethed.

Omvendt rolle

To år før Said El-Batran får den første indberetning udtalte han sig i Dagbladet Politiken om omskæring.

I artiklen mener han, at sygehusene er bedst til omskæring, og at et nej fra de offentlige sygehuse til at foretage rituel omskæring af drengebørn kunne betyde, at flere drenge ville få alvorlige komplikationer og varige skader af indgrebet. Det siger han på baggrund af, at han sammen med en kollega i år 2000 foretog en undersøgelse af komplikationer i forbindelse med rituel omskæring.

- Så sent som for to uger siden så jeg selv to små drenge, der var blevet omskåret så dårligt af en privat læge, at det vil gøre samleje umuligt for dem som voksne, siger Said El-Batran.

Ny lov skærper tilsyn med omskæringslæger

En af grundene til, at Styrelsen for Patientsikkerhed først efter ti år for alvor kan gribe ind i sagen, er i takt med, at en ny tilsynslov gør det muligt at handle hurtigt på de seneste oplysninger i sagen.

Den nye lov gør det lettere at tage autorisation fra læger, der sjusker med opgaven at omskære drenge.

- Tidligere kunne vi ikke skride ind så hurtigt, som vi kan nu. Der har jo været mange sager, hvor vi ikke har haft mulighed for at skride ind, fordi vi ikke har haft lovgivningen, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV 2.

Said El-Batran har efter eget udsagn udført cirka 600 omskæringer af muslimske drenge om året i adskillige år.