Krimi

PET fik bog-forbud bag om ryggen på forfatter og forlag

Hverken forfatter eller forlag var underrettet, da PET fik nedlagt fogedforbud mod bogen 'Syv år for PET'.

Hverken forlaget People's Press eller forfatter og journalist Morten Skjoldager måtte vide, at Politiets Efterretningstjeneste torsdag eftermiddag ønskede - og fik - nedlagt et fogedforbud mod at udgive bogen 'Syv år for PET', der blandt andet bygger på erindringer fra den tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Det fremgår af en udskrift af retsbogen, som TV 2 har fået indsigt i.

Det fremgår også, at både forlaget og Morten Skjoldager hver skal betale 10.300 kr. i sagsomkostninger til byretten.

Af retsbogen fremgår det, at Kammeradvokaten på vegne af PET havde held til at overbevise byretten om, at ingen måtte kende til retsmødet.

Efterretningstjenesten frygtede slet og ret, at hele eller dele af bogen ville blive lækket, inden retten tog stilling i sagen, hvis man orienterede forlag og forfatter om planerne.

- Sagsøgeren oplyste i den forbindelse, at der (...) er risiko for, at formålet med forbuddet forspildes, jf. retsplejelovens § 417, stk. 3, 2. pkt., derved at dele af bogen bliver lækket til offentligheden, inden retten har taget stilling til forbuddet, står der i retsbogen om baggrunden for det mørklagte retsmøde.

Ifølge People's Press er bogen allerede udsendt til boghandlere i tusindvis af eksemplarer, ligesom TV 2 er i besiddelse af et eksemplar af bogen.

PET skriver i sin begæring til byretten, at anmodningen ikke er 'udtryk for et krav om at skulle godkende manuskriptet' eller 'bortcensurere dele'.

- Det er tværtimod udtryk for, at PET har en helt legitim ret til at søge at undgå offentliggørelse af fortrolige oplysninger og dermed at forebygge strafbare forhold og fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, fremgår det af retsbogen.

Fordi forlaget ikke har villet lade PET læse bogen inden udgivelse, har efterretningenstjenesten intet andet valg end et fogedforbud, argumentede Henrik Nedergaard Thomsen fra Kammeradvokaten i byretten.

- PET har noteret sig, at Jacob Scharf og People’s Press har søgt at undgå, at manuskriptet indeholder fortrolige oplysninger. Det er imidlertid ikke Jakob Scharfs og People’s Press’ afgørelse, om der faktisk sker offentliggørelse affortrolige oplysninger, og PET anser det heller ikke konkret for at udgøre en tilstrækkelig sikkerhed at overlade den endelige afgørelse af det spørgsmål til disse parter, gengiver retsbogen Kammeradvokatens og PET's synspunkt i sagen.

PET fremhæver i sit anbringende for Københavns Byret især et afsnit i bogen som problematisk. Det afsnit portrætterer ifølge People’s Press' egen beskrivelse “tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en meddeler “.

- Det er usandsynligt, at sådanne portrætter kan bygge på “dokumentation som er tilgængelig for offentligheden “, sådan som ArtPeople A/S hævder (...). Det er nærliggende, at portrætterne inddrager fortrolige oplysninger og indebærer en risiko for afsløring af oplysninger, der er klassificeret som YDERST HEMMELIGT. Det understreges, at en kilde ikke kun kan afsløres ved navns nævnelse, men efter omstændighederne også vil kunne genkendes ud fra en beskrivelse af personlige karakteristika eller andre faktiske omstændigheder, gengiver retsbogen efterretningstjenestens synspunkter.

Forlaget og Morten Skjoldager har nu fire uger til at overveje, om de vil kære afgørelsen til Østre Landsret.

I videoen øverst i artklen er kreativ direktør i People's Press, Jakob Kvist, blevet interviewet om fogedforbuddet.