Krimi

Efter otte år på tålt ophold: Drabsdømt iraner vil have almindeligt familieliv

Det er en krænkelse af en iraners rettigheder, at han har været på tålt ophold i otte år, mener advokat.

En iransk mand, der har levet på tålt ophold i Danmark i otte år, får muligvis lov til at flytte hjem til sin familie.

Hans advokat, Christian Dahlager, hiver nemlig Integrationsministeriet i retten.

Det gør han, fordi han mener, at det er i strid med menneskerettighederne, at den iranske mand gennem otte år dagligt har skullet melde sig til politiet og overnatte i Sandholmlejren.

Advokaten læner sig op ad en højesteretsdom fra 2012, hvor en af advokatens tidligere klienter fik ophævet sit tålte ophold efter fem år.

Højesteret afgjorde dengang, at han havde levet under sanktionen alt for længe.

- Det er helt åbenbart, at når man sidder i otte år, hvilket er tre år længere end højesteretsdommen, må det være en krænkelse af hans rettigheder, siger advokaten.

Udannede sig til it-administrator i fængslet

Personer, der lever på tålt ophold, kan ikke udvises efter en udvisningsdom, fordi de eksempelvis kan blive forfulgt i hjemlandet.

Den iranske mand afsonede en dom på ti år for drab på et asylcenter, men kunne ikke udvises, da han er politisk flygtning.

I fængslet uddannede han sig til it-administrator og er i dag gift og har to små børn.

At være på tålt ophold er ifølge hans advokat derfor et uproportionalt indgreb i mandens bevægelsesfrihed, da der ikke er noget, der tyder på, at han vil gå under jorden eller begå kriminalitet igen.

Nye stramninger på vej

Regeringen vil fremover indføre stramninger for folk på tålt ophold. Det skal straffes hårdere, hvis man overtræder opholds- og meldepligtsreglerne, og der skal indføres elektroniske fodlænker.

Personer på tålt ophold skal også flyttes fra Sandholmlejren på Sjælland til Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger nær Ikast. De første seks personer flyttes torsdag 6. oktober.

Det har ifølge Amnesty International skabt røre blandt flere af de 68 personerne på tålt ophold, fordi de bliver flyttet væk fra familie og venner.

De nye forhold vil skabe næsten fængselslignende tilstande, mener Christian Dahlager.

- Jeg tror ikke, at der er meget tvivl om, at vi har at gøre med en fængselslignende situation, og det er en krænkelse af grundloven, siger han og henviser til, at man ikke må sætte nogen i fængsel, hvis de ikke er dømt ved en domstol.