49-årig dansker idømt syv års fængsel for pædofili: Anklager krævede forvaring

Den 49-årige Torben Larsen fra Randers er idømt syv års fængsel i danmarkshistoriens største pædofilisag.

Den 49-årige Torben Larsen er fredag blevet idømt syv års fængsel ved Vestre Landsret i sagen, der bliver kaldt danmarkshistoriens største pædofilisag.

Dommen kommer efter at manden i marts ved Retten i Randers blev idømt seks års fængsel.

Politiets anklagemyndighed var dog ikke tilfreds med byrettens dom, og sagen blevet derfor anket til landsretten med henblik på en skærpet straf. Her håbede anklageren at kunne få manden dømt til forvaring, men dette fandt Vestre Landsret altså ikke grundlag for.

Anklagemyndigheden lagde blandt andet til grund, at Retslægerådet i to vurderinger af Torben Larsens mentalundersøgelse har konkluderet, at han er farlig og derfor bør idømmes forvaring.

Administrator i omfattende pædofili-netværk

Torben Larsen blev i byretten dømt for i alt ni ud af ti forhold, blandt andet overgreb på fire af sine venners børn, der var mellem to og otte år på gerningstidspunktet.

Desuden blev han kendt skyldig for at have filmet overgrebene og delt dem via to websider. Heriblandt en hjemmeside kaldet The Love Zone, der er et lukket pædofilt netværk med 45.000 medlemmer, som Torben Larsen også er blevet kendt skyldig i at have været medadministrator af.

I hovedtræk erklærede dommerne i Vestre Landsret sig enige i byrettens dom. Dog blev Torben Larsen frifundet i nogle af forholdene på grund af forældelsesfristen:

I enkelte af de forhold, der angik blufærdighedskrænkelser mv. mod 4 børn begået i 2008 og 2009, blev tiltalte frifundet i landsretten, da der for disse forhold var indtrådt forældelse af strafansvaret, skriver Vestre Landsret i domsresuméet.

Ingen dommere stemte for forvaring

I et tiende forhold var Torben Larsen tiltalt for at ville købe et spædbarn i Rumænien med henblik på seksuelle overgreb.

Dette fandt hverken byretten eller landsretten dog tilstrækkeligt bevis for, og derfor er Torben Larsen ikke dømt for dette forhold.

Fem dommere i Vestre Landsret stemte for en skærpelse af straffen til syv års fængsel, mens én dommer stemte for at stadfæste byrettens dom på seks års fængsel.

Erkendt, at han er pædofil

Under retssagen blev den 49-åriges mentalundersøgelse fremlagt og heri fremgår det, at han selv forklaret, at han er pædofil.

- Hvis jeg erkendte, at jeg har dette problem, kunne jeg få hjælp til at gøre noget ved det. Det var derfor, jeg sagde, at jeg er pædofil. Det var jo ikke sjovt at få over læberne, forklarede den tiltalte i retten.

Mentalundersøgelsen konkluderede, at er normalt begavet og ikke viser tegn på sindssygdom, men at han heller ikke viser tegn på hverken skyld, skam eller empati over for de børn, han har krænket. Derfor er han til fare for andres liv og levned, vurderer Retslægerådet.

Selvom den 49-årige pædofilidømte Torben Larsen fik syv års fængsel, er han lettet over at slippe for forvaring, fortæller hans advokat Mikkel Cramer.

Forsvarer: Min klient er lettet

Efter fredagens dom fortæller Torben Larsens advokat, Mikkel Cramer, at hans klient er lettet over at slippe for forvaring.

- Det er klart, at forvaring er en tidsubestemt frihedsstraf, og det er noget af det mest alvorlige, man overhovedet kan blive idømt. Så på den måde er han selvfølgelig lettet over det, siger Mikkel Cramer til TV 2.

Han havde argumenteret for en dom på fire års fængsel til Torben Larsen, men selvom altså endte på syv års fængsel, er Mikkel Cramer tilfreds.

- Min klient har erkendt mange af forholdene, så han vidste jo godt, at der var en regning, der skulle betales. Han er selvfølgelig skuffet over, at han har fået en skærpet straf her i landsretten, men på den anden side er vi selvfølelig meget tilfredse med, at han blev frifundet for et meget alvorligt forhold om indsmugling af et barn fra Rumæninen til Danmark, siger Mikkel Cramer.