Se og Hør-sagen

Han afbrød officielt samarbejdet med Tys Tys-kilden - men fortsatte alligevel

Selvom samarbejdet med Tys Tys-kilden officielt blev stoppet i 2010, fortsætte Kim Henningsen i hemmelighed udvekslingen af kreditkortoplysninger.

På overfladen var samarbejdet slut. I sommeren 2010 var brugen af den såkaldte Tys Tys-kilde, Peter Bo Henriksen, fortid hos Se og Hør.

Sådan lød beskeden i hvert fald fra den daværende chefredaktør Kim Henningsen på et åbent redaktionsmøde. De private informationer om kendte og kongeliges brug af kreditkort blev ikke længere solgt til ugebladet.

- Jeg traf en beslutning om, at vi officielt stoppede samarbejdet med den kilde. Det har formentlig været med min sædvanlige dårlige humoristiske stil: Alle her kender til eksistensen af kreditkortkilden, og jeg har på den baggrund besluttet at stoppe samarbejdet for at beskytte kilden, siger Kim Henningsen i Retten i Glostup.

Havde du nogen intention om rent faktisk at stoppe samarbejdet med kilden, spørger anklagerfuldmægtig Henrik Uhl Pedersen.

- Nej, lyder svaret kort og kontant.

I midten af retslokale fire er den almindelige stol er udskiftet med en blød hæve-sænke. Allieret med et talepapir har han indtaget den varme stol – klar til at afgive sin forklaring.

Kim Henningsen er tiltalt for at have forbrudt sig mod straffeloven, men nægter sig skyldig i danmarkshistoriens største medieskandale, Se og Hør-sagen. Han fastholder, at der ikke er tale om lovbrud, da han ikke mener, at det var ulovligt at bruge de oplysninger, som kilden skaffede til Se og Hør.

To gange tolv elektrochok

Talepapiret kommer i brug med det samme. Med en langsom, næsten dikterende stemme læser han bogstaverne på det hvide A4-papir.

- Jeg sidder her med intensionen om at svare ærligt på alle spørgsmål, læser han.

Der er dog ét aber dabei. Kim Henningsen var i 2013 og 2014 indlagt på Psykiatrisk Afdeling i Helsingør, hvor han blev behandlet for depression. Ikke på grund af sagen, men efter ”uoverskuelige privatøkonomiske problemer”.

Behandlingen bestod i 24 elektrochok, hvor en hyppig forekommende bivirkning er hukommelsessvigt. Et faktum, som Kim Henningsen flere gang har gjort opmærksom på – og afhøringen i Retten i Glostrup er ingen undtagelse.

Det måtte være lovligt

I juni 2009 trådte Kim Henningsen ind på Se og Hør som den nye chefredaktør. Han var med på bladets præmis: Man skulle gå til grænsen.

Og der gik ikke mange dage, før han blev orienteret om den kilde, der på ugebladet populært gik under navnet Kreditkort Bo.

Det var journalisterne Ken B. Rasmussen og Kasper Kopping, der også er tiltalt i sagen, der informerede den nye chefredaktør om den IBM og PBS-ansatte Peter Bo Henriksen og hans adgang til oplysninger om kendte og kongeliges brug af kreditkort.

- Det fremgik tydeligt af vores snak, at det var en kilde, der havde eksisteret under mine to forgængere, siger Kim Henningsen og refererer til de tidligere chefredaktører Per Ingdal og Henrik Qvortrup.

Havde du overvejelser om, hvorvidt det var lovligt eller ulovligt at bruge kilden, lyder spørgsmålet fra anklagermyndigheden.

- Ja.

Svaret falder hurtigt.

- I og med, at det var en medarbejder, der gennem sit arbejde havde adgang til oplysningerne, var min konklusion lynhurtigt, at det lå inden for, hvad der var strafferetlig lovligt, forklarer Kim Henningsen, der i retten kalder Peter Bo Henriksen for ”en rigtig god kilde”.

Vand tak!

Den tiltalte spørger efter vand.

Kasper Koppings advokat, der under de øvrige afhøringer også har ageret vandforsyning, fylder den hvide plastickop, inden han igen lader Kim Henningsen få det fulde fokus.

Selvom lokalet er væsentligt koldere, end det har været tilfældet de øvrige dage i retten, har farven på Kim Henningsens kinder rykket et par nuancer længere mod rød. Et let skin på panden indikerer, at varmen har fundet ham.

Sikret almindelige journalistiske arbejdsmetoder

I sommeren 2010 fik Kim Henningsen ordrer fra toppen af Aller Media. Brugen af Peter Bo Henriksens oplysninger skulle stoppes. Men selvom Kim Henningsen fortalte de ansatte, at samarbejdet var ophørt, forsatte Tys Tys-kilden med at levere oplysninger.

Anklageren viser i retten en mail fra 6. september 2011, som tikker ind fra det daværende medlem af direktionen i Aller Media Per Ingdal til Kim Henningsen.

- Som du sikkert husker, instruerede vi dig i at afbryde forbindelsen til denne kilde, hvilket du var enig i. Du fortalte os senere, at denne kilde og lignende ikke er aktive for Se og Hør, skrev Per Ingdal blandt andet.

- Vi har sikret os, at Se og Hørs kilder og oplysninger fremover baseres på almindelige journalistiske arbejdsmetoder i lighed med andre seriøse mediers arbejdsmetoder og ikke ved nogen former for ulovlig overvågning af enkeltpersoners adfærd og færden.

Fantasifulde kamufleringer

Mailen indikerer, at toppen af Aller Media angiveligt ikke var bekendt med, at samarbejdet forsatte i al hemmelighed. At ugebladet fortsat modtog informationer om kreditkortsansaktioner, der afslørende, hvor i verden de kendte og kongelige befandt sig.

- Vi kunne kamuflere, hvor vores informationer kom fra. Det blev vi jo nødt til, siger Kim Henningsen og henviser til alle de ansatte, der troede, at kilden var fortid.

- Det mest fantasifulde var, at jeg havde set et eller andet, på en golftur havde oplevet et eller andet, eller at en af mine venner havde ringet og fortalt et eller andet.

Løgn om prinse-tip

I stedet for at bede om det rejser Kim Henningsen sig roligt fra stolen og går mod de tiltaltes pladser i retten, hvor en kande med vand er placeret. Han fylder sit plastickrus op, inden et nyt bevis fra anklageren toner frem på de mange skærme i retslokalet.

En mail fra den 10. januar 2011 sendt fra Kasper Kopping til den daværende redaktionschef Kim Bretov, der allerede er blevet dømt for sin medvirken i en såkaldt tilståelsessag, viser, hvordan man skjulte tip fra den såkaldte Tys Tys-kilde.

- Han (red. Kim Henningsen) kommer her snart ud med tippet som om, det er ham, der har fået det. Maskeret som, at det er ham, der via en kilde har fået info om Miami og Den Dominikanske Republik, lød det blandt andet i mailen.

Det kamuflerede tip fra Peter Bo Henriksen viste korttransaktioner fra prins Joachim og skulle bruges til at lave en historie om ham og kronprins Frederik, der ifølge Se og Hør angiveligt var uvenner på det pågældende tidspunkt.

Mit ansvar og kun mit

Som chefredaktør har Kim Henningsen selv mødt og betalt kilden.

Selvom han nægter sig skyldig, erkender han ligesom de øvrige tiltalte sagens faktiske forhold. Og i retten understreger Kim Henningsen flere gange, at han som chefredaktør fra perioden 2009 til 2013 er ansvarlig for det, der foregik.

- Det var hele tiden klart, at hvis der skulle traffes beslutninger, pegede pilen mod manden, der fik en pæn hyre for at træffe beslutninger, forklarer han og uddyber:

- Det, der foregik i min tid som chefredaktør, er mit ansvar og kun mit. Uanset om jeg kan huske det eller ej.

Se og Hør-sagen

Tolv personer - samt Aller Media - blev sigtet i Se og Hør-sagen. Få overblikket her:

Ken B. Rasmussen

Ken B. Rasmussen, tidligere journalist på Se og Hør og forfatter til romanen 'Livet, det forbandede'.

Ken B. Rasmussen

Ken B. Rasmussen blev den 24. november 2016 idømt fire måneders betinget fængsel ved retten i Glostrup. Anklageren krævede otte til ti måneders fængsel.

Ken B. Rasmussen udgav 29. april 2014 romanen 'Livet, det forbandede' - og dermed begyndte sagen og skandalen om Se og Hør.

Forfatteren, der har en fortid som journalist på ugebladet, fortæller i romanen om arbejdsmetoderne på det fiktive blad 'Set og Hørt' - og her fremgår det blandt andet, at ugebladet benyttede en betalt kreditkortkilde i perioden fra 2008 til 2011, hvor Ken B. i den virkelige verden blev fyret af daværende chefredaktør på Se og Hør, Kim Henningsen.

BT var den første avis, som dagen inden bogudgivelsen bragte historien - og Københavns Vestegns Politi meddelte umiddelbart efter, at man ville undersøge, om der var foregået noget ulovligt. Sideløbende bredte debatten sig i både medier og blandt politikere og meningsdannere.

Ken B. Rasmussen fortæller selv, at han var del af en lille gruppe på Se og Hør, der havde adgang til kildens oplysninger - og at de også kunne bede kilden om at undersøge kontooplysninger fra specifikke personer. Han fastholder dog, at han er uskyldig, da han ikke mener, at han har begået noget ulovligt eller har ansvar for begåede ulovligheder.

I sin tid på ugebladet optog Ken B. Rasmussen ifølge sin egen forklaring en lang række personlige samtaler samt alle sine telefonsamtaler, ligesom han gemte breve, noter og mailkorrespondancer. Der er tale om flere kasser med potentielt bevismateriale, som er gennemgået af politiets efterforskere.

Foto: Scanpix

Tys tys-kilden

Tys tys-kilden videregav kreditkortoplysninger til Se og Hør

Tys tys-kilden

Peter Bo Henriksen blev den 24. november 2016 idømt 1 år seks måneders ubetinget  fængsel ved retten i Glostrup. Derudover blev der konfiskeret 365.000 kroner. Anklageren krævede to et halvt til tre års fængsel.

Peter Bo Henriksen er helt central i Se og Hør-sagen.

Han var ansat hos IBM, der løste opgaver for NETS - det tidligere PBS, Pengeinstitutternes Betalingsservice, og tog ifølge flere af de medtiltaltes forklaringer selv initiativet til samarbejdet med Se og Hør, da han i 2008 henvendte sig til ugebladet med enestående oplysninger om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse.

De kongeliges kreditkortoplysninger havde han adgang til gennem sit arbejde, og i løbet af bryllupsrejsen opdaterede han løbende Se og Hørs udsendte reporter, Kasper Kopping, om parrets videre færden.

Dagen efter de første artikler om Se og Hør-sagen blev bragt i BT, henvendte it-specialisten sig selv på politigården hos Københavns Vestegns Politi, hvor han tirsdag den 30. april 2014 klokken 15.15 blev afhørt og sigtet for blandt andet at have videregivet personfølsomme oplysninger - for systematisk at have malket Nets for kreditkortinformationer, som han herefter videresendte til udvalgte reportere fra Se og Hør.

Peter Bo Henriksen erkendte tidligt i sagen en række af de såkaldt 'faktiske forhold' - men fastholder sin uskyld, da han ikke mener, han har begået noget, som er i strid med Straffeloven.

Ifølge blandt andre Ken B. Rasmussen og Kasper Kopping blev Peter Bo Henriksen aflønnet med 10.000 kroner hver måned for sine kreditkortinformationer. Desuden stod han helt frem til 2014 på Se og Hørs gæsteliste til blandt andet Top Charlie i Parken.

Selvom det kun var en snæver kreds på Se og Hør, der modtog kreditkortoplysningerne - fortæller flere personer med tilknytning til ugebladet, at man godt kendte til 'Kreditkort-Bo'.

Foto: TV 2

Kasper Kopping

Kasper Kopping, tidligere journalist på Se og Hør

Kasper Kopping

Kasper Kopping blev den 24. november 2016 idømt fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste ved retten i Glostrup.​ Anklageren krævede otte til ti måneders fængsel.

Kasper Kopping dækkede som journalist på Se og Hør historien om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse i Canada i 2008 - den første historie, ugebladet dækkede tæt ved hjælp af kreditkortinformationer fra tys tys-kilden.

Ifølge Kopping var han af ugebladets ledelse blevet bedt om at holde kontakten til Peter Bo Henriksen, der havde kontaktet Se og Hør med informationer om rejsen - og efter at historien om bryllupsrejsen blev lidt af et scoop for ugebladet, fortsatte Kopping som en del af inderkredsen, der havde den direkte kontakt med tys tys-kilden.

Kasper Kopping erkender de faktiske forhold men nægter sig skyldig, idet han ikke mener, han har foretaget sig noget strafbart - han var ung og uprøvet og gjorde det, cheferne bad ham om. Chefer, der i dag efter Koppings mening ikke vil stå ved det ansvar, de havde.

27. juni fik Kasper Kopping en fratrædelsesordning som følge af den interne undersøgelse, Aller Media foretog i Se og Hør-sagen - og selvom han i øjeblikket er i jobtræning i en butik, søger han fortsat arbejde som journalist.

Sin side af sagen forklaret Kasper Kopping i bogen 'Helt Tys Tys - Se og Hør indefra'.

Foto: Scanpix Denmark

Henrik Qvortrup

Henrik Qvortrup, tidligere chefredaktør på Se og Hør

Henrik Qvortrup

Henrik Qvortrup blev den 24. november 2016 idømt 1 år og tre måneders fængel - tre måneder ubetinget og ét år betinget. Anklageren krævede op til to års fængsel.

Henrik Qvortrup var chefredaktør på SE og Hør i 2008, da samarbejdet med tys tys-kilden blev indledt. Flere daværende ansatte på ugebladet fortæller i detaljer, hvordan Qvortrup skulle have været involveret i den oprindelige aftale med kilden - det afviser han selv.

- I forhold til beskyldningen om, at jeg var manden, der orkestrerede det, som nogle mener var ulovligt, eller var mastermind eller Godfather bag aftalen, det vil jeg blankt afvise, sagde Qvortrup til TV 2 umiddelbart inden, han 22. maj 2014 skulle afhøres af politiet.

Qvortrup nægter sig skyldig i de rejste anklager og understreger, at tys tys-kilden efter hans kendskab blot var en kilde som så mange andre, og at han ikke vidste, hvordan kilden skaffede sig sin viden.

Efter seks år som chefredaktør forlod Henrik Qvortrup i november 2008 stillingen på Se og Hør og begyndte kort efter som politisk kommentator på TV 2 - her måtte han 29. april 2014 fratræde sin stilling på grund af sagen, der hurtigt var eksploderet i medierne.

Henover sommeren 2016 er Qvortrup vært på et mediemagasin i Radio24syv, ligesom han skriver for Metroexpress og udgiver en politisk podcast med sin fætter. Desuden har han været vært på DK4 samt medvirket i flere reality-programmer - etableret sit eget kommunikationsfirma og skrevet biografien 'Q'.

Foto: Scanpix Denmark

Kim Henningsen

Kim Henningsen, tidligere chefredaktør på Se og Hør

Kim Henningsen

Kim Henningsen blev den 24. november idømt ét års betinget fængsel og 200 timers samfundstjenste ved retten i Glostrup. Anklageren krævede op til to års fængsel.

​Kim Henningsen bestred stillingen som chefredaktør på Se og Hør fra 2009 til 2013, hvor han i en periode havde været sygemeldt med depression.

Inden da fyrede han i 2011 Ken B Rasmussen fra ugebladet - på en måde, som Ken B ikke lægger skjul på, han fortsat er fortørnet over. Ken B har tidligere givet udtryk for, at fyringen og et ønske om hævn var medvirkende til, at han stod frem med historien om den hemmelige kilde.

Den tidligere chefredaktør vedkender sig kendskabet til tys tys-kilden - og fortæller også til TV 2, at han har mødt kilden og betalt kilden - men Kim Henningsen fastholder, at han ikke erkender noget lovbrud, da han ikke mener, det var ulovligt at bruge de kreditkortoplysninger, som kilden skaffede.

- Jeg har erkendt HELE det faktiske hændelsesforløb. Jeg står fuldt og helt ved det hele, og ansvaret er mit - og kun mit - i mine fire år som chefredaktør. Jeg fastholder, at der ikke er tale om noget ulovligt, siger Kim Henningsen.

Kim Henningsen var sygemeldt og bliv derfor ikke afhørt i den første tid, hvor sagen rullede - siden er han blevet rask, og efter en tid som jobsøgende ernærer han sig i dag som foredragsholder og gennem sit eget kommunikationsfirma.

Foto: Scanpix Denmark

Per Ingdal

Per Ingdal, tidligere udgiverredaktør Aller Media

Per Ingdal

Per Ingdal blev den 24. november frifundet ved retten i Glostrup. Anklageren krævede halvandet til to års fængsel.

Per Ingdal var konstitueret chefredaktør for Se og Hør i månederne efter Henrik Qvotrup forlod ugebladet og inden Kim Henningsen blev ansat. Det var i perioden fra 31. december 2008 til 15. juni 2009 - ligesom han i hele hele perioden, hvor tys tys-kilden skal have leveret kreditkortoplysninger, var udgiverdirektør på Aller.

I forbindelse med Allers interne undersøgelse af Se og Hør kom det frem, at Kim Henningsen i 2009 informerede Per Ingdal om, at ugebladet havde en kilde i det daværende PBS, der var 'ulden i kanten' - Per Ingdal selv afviser, at han havde noget særligt med den daglige drift af Se og Hør at gøre.

Efter skandalen begyndte at rulle, måtte Per Ingdal gå på barsel før tid - hvorefter han 20. juni 2014 trak sig som udgiverdirektør og forlod Aller Media.

- De seneste ugers afsløringer af Se og Hørs arbejdsmetoder har blotlagt, at der er blevet brugt journalistiske metoder på Se og Hør, som jeg i min egenskab af udgiverdirektør ikke kan stå inde for, skrev Ingdal dengang i en pressemeddelelse, hvor det også lød, at han 'ikke var vidende om, at disse metoder blev anvendt'.

I maj 2016 gik Per Ingdal sammen med en tidligere kollega fra Aller Media i luften med det digitale nyhedsmedie My Daily Space, der er målrettet unge kvinder.

Foto: Scanpix Denmark

Kim Bretov

Kim Bretov, tidligere redaktionschef på Se og hør

Kim Bretov

Københavns Vestegns Politi har i samråd med Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten den 6. juli 2016 rejst tiltale mod Kim Bretov. Er den 25. august 2016 blevet idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste ved Retten i Glostrup.

Kim Bretov var redaktionschef og næstkommanderende på Se og Hør under alle de tre sigtede chefredaktører - Henrik Qvortrup, Per Ingdal og Kim Henningsen.

Bretov var blandt de Se og Hør-ansatte, der blev sendt hjem, da sagen om tys tys-kilden begyndte at rulle - og selvom han ikke blev sigtet i første omgang, kom han med på listen 25. juni 2014.

I sin bog skriver Ken B, at det var Kim Bretov eller chefredaktøren, der underskrev bilagene fra tys tys-kilden - ifølge Per Ingdal var det Kim Bretov, der underskrev alle bilag til tys tys-kilden i de seks måneder, han selv sad på posten.

Kim Bretov har i dag etableret sit eget kommunikationsfirma - ligesom han sælger, anmelder og skriver om vin.

Foto: TV 2

Lise Bondesen

Lise Bondesen, tidligere nyhedschef Se og Hør

Lise Bondesen

Københavns Vestegns Politi har i samråd med Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten den 6. juli 2016 rejst tiltale mod Lise Bondesen. Er den 25. august 2016 blevet idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste ved Retten i Glostrup.

Lise Bondesen kendte som nyhedschef på Se og Hør udmærket til brugen af tys tys-kilden - ligesom hun accepterede, at der blev indhentet og bertalt for kreditkort-oplysninger.

Det har hun selv beskrevet i en flere sider lang artikel på Ekstra Bladet, hvor hun blev ansat som underholdningsredaktør i 2013 - artiklen blev bragt 1. maj 2014, og dagen efter forlod hun sin stilling på avisen.

I artiklen fortæller  Lise Bondesen endvidere, at det var Henrik Qvortrup selv, der i 2008 holdt et indledende møde med kreditkortkilden - og at han efterfølgende virkede ganske begejstret for mødet. Også Kim Henningsen var involveret i brugen af kilden, fortæller hun -ligesom hun gør rede for, at 'ganske mange' kendte til brugen af tys tys-kilden - inden hun i samme artikel erkender, at det var en fejl at bruge kilden.

27. juni 2014 blev Lise Bondesen sigtet for sin rolle i sagen - i maj 2016 blev Lise Bondesen udnævnt til chefredaktør og direktør på avisen.dk og Ugebrevet A4, en stilling, hun allerede var konstitueret i.

Foto: Scanpix Denmark

Aller Media

Aller Media er sigtet som 'juridisk person'

Aller Media

Den 6. juni blev der rejst tiltale mod Aller Media, som tilstår og indvilliger i at betale en bøde. Er 25. august 2016 blevet dømt til at betale 50 dagbøder af 200.000 kroner - i alt 10 millioner kroner - ved Retten i Glostrup.

Begår en eller flere medarbejdere en forbrydelse indenfor en virksomheds driftsområde, kan selskabet som sådan gøres ansvarligt - og derfor er Aller Media sigtet som 'juridisk person'.

Mediehuset er sigtet for medvirken til overtrædelse af straffeloven og markedsføringsloven - blandt andet ved at have tilskyndet en eller flere kilder til at udlevere fortrolige oplysninger mod betaling.

Kendes selskabet skyldigt og idømmes det en bødestraf, vil retten blandt andet tage stilling til den økonomiske gevinst, en given lovovertrædelse skal have tilført selskabet.

Foto: Scanpix Denmark