Krimi

FAKTA: Det konkluderede politiets Scandinavian Star-rapport

Her er norsk politis hovedkonklusioner i sagen om Scandinavian Star.

Siden færgen Scandinavian Star brød i brand 7. april 1990 har der været spekulationer og konspirationer om årsagen. I begyndelsen af august offentliggjorde norsk politi en ny rapport om forløbet.

Undersøgelsen har ikke fundet beviser, der har kunnet lede til sigtelser mod personer for at have påsat eller iværksat branden, der kostede 159 menneskeliv.

Stiftelsen Etterforskningen av mordbranden Scandinavian Star, der tirsdag eftermiddag holdt pressemøde i Oslo, mener rapporten er dokumentfalsk.

Her er politiets konklusionerne på nogle af de vigtigste spørgsmål:

Brandene

Flere brande brød ud på Scandinavian Star. Undersøgelsen har ikke fundet bevis for, at det er "overvejende sandsynligt", at de var påsat. Det er dog "sandsynligt".

Det er umuligt at komme det nærmere, da det ifølge norsk politi vil kræve yderligere undersøgelser af gerningsstedet.

Hydraulikrøret

Et hydraulikrør var revet ud et sted på skibet, hvilket har skabt spekulationer om, hvorvidt det var løsnet for at besværliggøre slukningsarbejdet.

Rapporten konkluderer, at røret godt selv kunne være blevet revet løs og have bøjet sig på grund af varmen fra branden. Der mangler samtidig synlige skader, der kunne tale for, at nogen havde pillet ved røret.

Brandforløbet

Forløbet omkring branden var kaotisk, og den spredte sig hurtigt og uforudsigeligt.

Rapporten konkluderer, at der ikke er tale om bevidst dårligt slukning. Branden var så varm, at den fint kunne bryde ud igen, selv om den allerede var slukket. Derudover måtte arbejdet stoppes flere gange, da Scandinavian Star havde slagside.

Slukningsmandskabet havde samtidig svært ved at finde ud af, hvor det brændte, og slukningsarbejdet virkede "tilfældigt". Der var samtidigt for lidt kapacitet til at efterslukke brande.

Det forklarer brandforløbet.

Økonomiske forhold

Der har været spekulationer om, at salg frem og tilbage af Scandinavian Star ledte til et motiv omkring forsikringsudbetaling og dermed til ildspåsættelse.

Rapporten finder ikke noget suspekt i ejerskabet af Scandinavian Star og finder ikke, at færgen var overforsikret.

Tidligere anklaget

Tidligere har der været rettet mistanke mod Erik Mørk Andersen, der døde i branden, som mulig brandstifter.

Norsk politi har ikke fundet nye beviser, der kan ændre på beslutningen om, at der ikke er beviser nok til at konkludere, at han stod bag branden. Der er heller ikke fundet beviser, der fritager ham for mistanken.

Konklusion

Norges politi skriver derfor:

- Situationen er dermed, at man i dag desværre ikke ved, hvem gerningsmanden/gerningsmændene er.

Kilde: Norsk politi