Krimi

Var det voldtægt: Anklager kræver et års fængsel

Hvad er en voldtægt? Det tager Østre Landsret stilling til i en voldsomt debatteret sag, hvor tre drenge blev frifundet i byretten.

Var det frivilligt, da en 17-årig pige fra Østsjælland 19. september 2014 havde sin seksuelle debut sammen med to jævnaldrende drenge - mens en tredje, der først havde fat i hende, opgav undervejs?

Eller var der tale om voldtægt og forsøg på voldtægt - som hun selv forklarer det?

- Der er ingen tvivl om, at hun mener, hun har været udsat for et overgreb, siger anklager Karen Vistisen i sin afsluttende procedure torsdag i Østre Landsret, hvor hun kræver de tre unge mænd idømt ikke under 12 måneders fængsel.

Ingen interesse for pigen

- De har udmærket kunnet se, hvordan hendes tilstand var, og så har de bare mast på med det, de havde lyst til. At de bare efterlader hende med blottet underliv underbygger, at de på intet tidspunkt har interesseret sig for hende, siger anklageren om de to unge mænd, der er tiltalt for fuldbyrdet samleje.

Spørgsmålet om hvad, der egentlig er en voldtægt, blev rejst og debatteret voldsomt tidligere i år, da Retten i Roskilde frikendte de tre unge mænd for tiltalerne om alle former for seksuelle overgreb - fordi retten ikke fandt det bevist, at de burde have vidst, at pigen ikke deltog frivilligt.

At det ikke var bevist, at hun var så fuld og påvirket af sukkersyge, at de skulle have forstået, hun ikke var interesseret i sex.

Fundet uden trusser

Statsadvokaten i København ankede dommen til Østre Landsret - og her er sagen torsdag nået til de afsluttende procedurer.

De påståede seksuelle overgreb fandt sted i forbindelse med en ungdomsfest i Herfølge, og pigen blev senere på aftenen fundet bag nogle buske uden trusser - ifølge hendes søster var hun 'lettere bevidstløs' og ude af stand til at tage vare på sig selv.

Både på grund af, at hun måske havde drukket i nærheden af 10-12 genstande, og fordi hun på grund af sukkersyge led af insulinmangel.

Tiltaltes forklaring er 'utroværdig'

Gennemgangen af sagen i Østre Landsret har taget to dage og forventes afsluttet torsdag - i det store og hele er der ikke kommet nye oplysninger frem, men anklager Karen Vistisen gør i sin procedure rede for, at hun ikke mener, at de tre unge mænd har fortalt sandheden.

- Efter anklagemyndighedens opfattelse er en del af hans forklaring utroværdig, siger Karen Vistisen om den ene af de tre tiltalte, der først gik ud fra festen sammen med den dengang 17-årige pige.

Han har forklaret i landsretten, at han havde til hensigt, at de to skulle have sex, at hun var med på den - men at han opgav, fordi hun pludselig faldt sammen. Herefter trak han hende tilbage mod festen - men inden, de nåede så langt, overdrog han hende til de to andre drenge, som ikke kendte pigen eller vidste, hvad hun hed.

"Så er jeg færdig"

- Hvis hendes tilstand havde ændret sig så pludseligt, så virker det utroværdigt, at han bare overgiver hende til de to venner, der ikke kender hende - i stedet for at finde hendes søster eller en voksen, siger anklageren.

Ifølge anklageren med ordene: "Så gutter, så er jeg færdig".

Vennerne er de to andre unge mænd, der begge er tiltalt for at have gennemført seksuelt samkvem med pigen. Ifølge anklageren fik de hende overdraget, efter hun var kollapset - ifølge deres egen forklaring var det pigen, der tog initiativet.

- At hun alene skulle have taget føringen så klart, som de har forklaret - og så bagefter ligger livløs, det hænger ikke sammen, siger Karen Vistisen.

Føler sig mistænkeliggjort

I sin egen forklaring var den dengang 17-årige pige derimod meget troværdig, mener anklageren og fortæller om en pige, der føler sig mistænkeliggjort, fordi Retten i Roskilde ikke tog hendes forklaring om voldtægt for gode varer.

- Hun fremstod i sin forklaring på ingen måde som om, at hun var båret af hævnmotiv, men som om vi - på trods af byrettens dom - skulle forstå, hvad det egentlig er, hun blev udsat for, siger Karen Vistisen.

Og på ingen måde lod hun til at overdrive det skete eller fortælle mere, end hun kan huske, mener anklageren.

Befandt sig i en boble

- Hun lå på jorden og mærkede, at noget blev presset ind i hendes mund. Det gjorde meget ondt. Hun blev spurgt, om hun kunne huske, at de to drenge byttede plads. Det kan hun ikke, opsummerer Karen Vistisen den forklaring, den unge kvinde har afgivet i landsretten.

- Hun blev mere og mere svag. Det flimrede for hendes øjne. Hun befandt sig som i en boble. Hun registrerede, hvad der skete, men hun var ikke i stand til at sige fra. Og så gik hun i sort, siger anklageren og argumenterer for, at den dengang 17-årige piges tilstand underbygger hendes egen forklaring om, at hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger.

At der altså var tale om voldtægt.

- Men for at man kan straffes, er det ikke nok, at handlingerne er begået - der skal også være tale om, at de har gjort det med vilje. Var de klar over, at hun ikke kunne modsætte sig de her handlinger?, spørger Karen Vistisen retorisk, mens de tre unge tiltalte ser alvorligt på hende.

Kræver ubetinget straf

- At hun danser lapdance til en fest, kan måske give fyrene lyst til at have sex med hende - men de skal også sikre sig, at hun er enig. Der er intet i deres handlinger, der tyder på, at de har gjort noget for at sikre sig samtykke, siger anklageren med hentydning til, at de nu unge mænd og flere vidner har forklaret, at pigen dansede frækt til festen.

 - Den ene har forklaret, at han gik ud fra, at hun ville sige stop, hvis hun ikke var interesseret i at deltage, siger anklageren - der ikke bare krækver de tre unge mænd idømt ikke under 12 måneders fængsel.

Hun kræver også, at straffen skal være ubetinget.

Torsdag eftermiddag holder de tre forsvarere deres afsluttende procedurer.

Modsatte sig ikke handlingerne

Procedurer, der ligesom i retten i Roskilde vil handle om, at drengene ikke kunne vide, at pigen ikke var interesseret i at have sex. At landsretten træffer samme afgørelse som byretten:

At pigen den pågældende aften godt kunne fremstå som en normal, glad pige, der dels af egen drift og til dels med støtte gik med først den ene dreng og derefter med de to andre, og at hun ikke på tydelig måde modsatte sig handlingerne.

At dette sammenholdt med, at der ikke forelå lægelige beviser for hendes tilstand, når hun var påvirket af alkohol, ikke var bevist, at hun på grund af sin alkoholindtagelse eller af andre grunde befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingerne - og at de tre tiltalte dermed ikke kunne have indset, at hun befandt sig i en sådan tilstand.

At de tre tiltalte unge mænd igen frifindes for voldtægt.

Østre Landsret ventes at afsige dom i sagen mandag.