Krimi

Landsret: Homovielser er ikke i strid med grundloven

Staten krænkede ikke den grundlovssikrede religionsfrihed ved at tillade vielser af homoseksuelle i 2012.

Østre Landsret har frifundet staten i sag om homovielser. En gruppe sagsøgere mener, at staten overtrådte grundloven, da homovielser blev muligt tilbage i 2012.

Gruppen går under navnet Foreningen Med Grundlov Skal Land Bygges. Den sagsøgte Kirkeministeriet og daværende minister Manu Sareen, der har været indkaldt som vidne i sagen.

Gruppen mener, at staten ved at tillade homovielser i folkekirken, har krænket den grundlovssikrede religionsfrihed for medlemmerne. Hvorvidt kirken skal vie homoseksuelle, er et indre kirkeligt anliggende - ikke et statsligt, har argumentet lydt.