Højesteret fastslår: Gimi Levakovic skal ikke udvises af Danmark

Højesteret vurderer, at det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis Levakovic blev udvist.

Det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise Gimi Levakovic til Kroatien, fastslår Højesteret.

Landets øverste domstol har derfor torsdag afvist at udvise den 46-årige mand. Dermed får en dom for ulovlig våbenbesiddelse ikke yderligere konsekvenser ud over de halvandet års fængsel, som straffen lyder på.

Retten lægger særligt vægt på, at en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Ifølge domstolen vil det nemlig være et brud på Levakovics ret til familieliv, der er en del af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Levakovic har nemlig størstedelen af sin familie i Danmark. Det får retten til at konkludere, at han generelt har en stor familiær tilknytning til landet.

I dommen understreges det, at det har særlig betydning, at Levakovic står alene med forældremyndigheden over to mindreårige børn. Også selv om begge børn er placeret uden for hjemmet.

Levakovic har samtidig tilbragt 44 af sine 46 år i Danmark, og han aldrig har sat sine ben i hjemlandet Kroatien, men er derimod født i Italien. 

I Højesterets dom er der taget højde for, at Gimi Levakovic ikke på nogen måde kan betegnes som velintegreret.

Han har ikke gået i skole siden 7. klasse, og han har heller ikke haft et arbejde siden da. Til gengæld har han haft en lang kriminel karriere med over tyve domme i alt og syv år i fængsel.

Dog påpeger retten, at Levakovic kun er straffet fire gange inden for de sidste ti år.

Alligevel er de fem højesteretsdommere enstemmigt enige om, at den kriminalitet han er dømt for er ude af proportioner med det indgreb det ville være, hvis han blev udvist til et land, hvor han ikke har tilbragt som meget som én dag af sit liv.

Ti års fængsel og 23 domme

Den 46-årige Levakovic er sammenlagt idømt omkring ti års fængsel i 23 domme og har afsonet i nærheden af syv år og tre måneder. Sidste år blev han dømt for trusler og besiddelse af en pistol og straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder i Østre Landsret.

Her blev det samtidig med dommerstemmerne tre mod tre bestemt, at den dømte ikke skulle udvises af Danmark. 

Afgørelsen omstødte dermed Retten i Næstveds tidligere dom, hvor man - blandt andet på baggrund af Levakovic' veldokumenterede kriminelle løbebane og 23 tidligere domme - ville udvise ham af landet.

Statsadvokat Mohammad Ashan krævede Gimi Levakovic udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Men selvom Højesteret med dommerstemmerne fem mod nul torsdag valgte at gå imod hans krav, er han glad for, at det principielle spørgsmål i en "meget vanskellig sag" nu er blevet afprøvet.

Fire familiemedlemmer udvist

I dag tæller Levakovic-familien fire generationer og omkring 45 personer i Danmark, hvor de første medlemmer indrejste i 1972.

Mange af familiemedlemmerne er kendt af politiet for grov kriminalitet – Gimi Levakovic selv er dømt for flere tilfælde af grov personfarlig kriminalitet, ulovlig tvang, vidnetrusler, et tidligere tilfælde af besiddelse af pistol samt en række forskellige former berigelseskriminalitet og brud på færdselsloven.

Herunder kan du gå på opdagelse i et udsnit af familiens stamtræ:

Tidligere er fire af familiemedlemmerne dømt til udvisning til Kroatien. 

I august 2013 blev nevøen Jura Levakovic idømt en fængselstraf med efterfølgende udvisning for bestandigt for blandt andet bankrøveri og hjemmerøveri.

En måned senere blev to af Gimi Levakovic's brødre, Django og Stefano, sendt samme vej efter et groft hjemmerøveri mod en 77-årig mand i Kastrup. Dommen blev senere stadfæstet af både Landsretten og Højesteret. 

Ingen af dem er dog endnu blevet sendt ud af landet, da de forstsat afsoner deres fængselsstraffe.

Senest blev nevøen Alpacino Petrovic i februar 2015 idømt et år og tre måneders fængsel og udvisning fra Danmark i 12 år efter en biljagt gennem København i narkopåvirket tilstand.