Krimi

Dommens dag for Levakovic: Bliver han den femte udviste fra familien?

Den serie-kriminelle Gimi Levakovic har de seneste år vakt stor debat i Danmark. I dag afgør Højesteret, om han skal udvises af landet.

Kan Gimi Levakovic blive i Danmark - eller skal han udvises? Når Højesteret torsdag klokken 12 har afsagt sin dom, vil den nu 46-årige ’sigøjnerboss’ enten være på vej på fri fod eller på vej ud af landet.

I første omgang sagde byretten sidste år ja til anklagemyndighedens krav om udvisning, mens Østre Landsret sagde nej, så nu skal spørgsmålet afgøres en gang for alle, når landets øverste domstol torsdag afsiger dom over 'sigøjnerbossen'. 

Gimi Levakovic er sammenlagt idømt omkring ti års fængsel i 23 domme. I alt har han afsonet i nærheden af syv år og tre måneder.

Sagen begyndte med en pistol

Politiet blev 1. maj 2015 tilkaldt til noget tumult ved en ejendom i Korsør, hvor Gimi Levakovic var indblandet i et skænderi.

Ifølge vidner på stedet truede han to kvinder med, at han ville skyde dem – og da politiet i forbindelse med anholdelsen valgte at ransage et værelse, som Gimi Levakovic havde lejet, fandt betjentene da også en halvautomatisk Walther P38-pistol med 16 patroner.

Gimi Levakovic blev tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og dødstrusler, men har selv gennem hele sagen nægtet ethvert kendskab til pistolen.

Alligevel blev Levakovic fundet skyldig og idømt fængselsstraffe i både by- og landsretten, men ud over fængselsstraffen har anklagemyndigheden krævet, at han skal udvises af Danmark – og det er domstolene ikke enige om.

Derfor udviste byretten

Sagen blev første gang behandlet ved Retten i Næstved. Her blev dengang 46-årige Gimi Levakovic 6. august 2015 idømt et år og tre måneders fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Dommer Christian Ankerstjerne forklarede ved domsafsigelsen, at Gimi Levakovic blev udvist ud fra en samlet vurdering, hvor der blandt andet blev taget højde for, at han er tidligere straffet.

- Vi har lagt vægt på, at han har en fortid med flere tilfælde af grov vold, og vi mener på den baggrund, at der er risiko for, at han ellers vil fortsætte i sit kriminelle virke, lød det fra dommeren.

Derfor blev han ikke udvist i landsretten

Sagen blev anket til Østre Landsret, som 6. oktober 2015 - to måneder efter dommen i byretten – skærpede fængselsstraffen og dømte Gimi Levakovic til et år og seks måneders fængsel.

Men landsretten så anderledes på spørgsmålet om udvisning.

Tre af Østre Landsrets seks dommere var enige med byretten i, at Gimi Levakovic skulle udvises, mens de tre øvrige blandt andet lagde vægt på hensynet til sigøjnerbossens børn.

Gimi Levakovic havde på tidspunktet for dommen i landsretten to mindreårige børn, som han alene havde forældremyndigheden over, og dommerne mente blandt andet, at det ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 at skille børnene fra deres far.

Om det var de juridiske dommere eller lægdommerne – eller en blanding - der ønskede at udvise Gimi Levakovic af Danmark, er ikke oplysninger, som kommer til offentlighedens kendskab – men reglerne er, at når dommerstemmerne i landsretten står lige, så falder sagen ud til tiltaltes fordel.

Og dermed bestemte landsretten, at Gimi Levakovic ikke skulle udvises af Danmark.

Derfor skal sagen i Højesteret

Afgørelsen om at lade Gimi Levakovic blive i Danmark vakte harme både blandt befolkningen og en række politikere, der offentligt bekendtgjorde deres utilfredshed med dommen.

Justitsminister Søren Pind (V) anmodede efterfølgende Rigsadvokaten om at forsøge at føre sagen for Højesteret.

- Jeg mener, at de her sager er principielle. De går imod alt det, vi ønsker at komme til livs, i forhold til den lovgivning, der er gennemført. Men det er også afgørelser, der er tætte, og afgørelser, der trænger til at blive afprøvet ved den øverste domstol, så vi ved, hvad lands lov og ret er, sagde Søren Pind til TV 2.

Siden meddelte Rigsadvokaten, at man havde søgt om såkaldt tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet, og her blev det besluttet, at sagen var principiel og dermed kunne indbringes for landets øverste domstol.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har tidligere fortalt, at han ser beslutningen om at føre sagen helt til Højesteret for at være resultatet af et politisk pres.

- En sag af den karakter ville normalt ikke få lov til at komme i Højesteret. Men på grund af det politiske pres, hvor også justitsministeren har udtalt sig, så kommer det ikke som nogen overraskelse for hverken mig eller min klient, sagde Michael Juul Eriksen.

Anklagemyndigheden er ikke enig og peger på, at sagen både berører internationale forpligtelser i forbindelse med EU-lovgivningen om arbejdsmarkedets frie bevægelighed samt menneskerettighedskonventionerne – og dermed er det en sag, der hører hjemme i Højesteret.

Mandag den 2. maj blev sagen behandlet i Højesteret, og 10 dage senere, torsdag klokken 12, afsiger domstolen sin dom.

Kan blive femte udvisning i familien

I dag tæller Levakovic-familien fire generationer og omkring 45 personer i Danmark, hvor de første medlemmer indrejste i 1972.

Mange af familiemedlemmerne er kendt af politiet for grov kriminalitet – Gimi Levakovic selv er dømt for flere tilfælde af grov personfarlig kriminalitet, ulovlig tvang, vidnetrusler, et tidligere tilfælde af besiddelse af pistol samt en række forskellige former berigelseskriminalitet og brud på færdselsloven.

Herunder kan du gå på opdagelse i et udsnit af familiens stamtræ:

Tidligere er fire af familiemedlemmerne dømt til udvisning til Kroatien. 

I august 2013 blev nevøen Jura Levakovic idømt en fængselstraf med efterfølgende udvisning for bestandigt for blandt andet bankrøveri og hjemmerøveri.

En måned senere blev to af Gimi Levakovic's brødre, Django og Stefano, sendt samme vej efter et groft hjemmerøveri mod en 77-årig mand i Kastrup. Dommen blev senere stadfæstet af både Landsretten og Højesteret. 

Ingen af dem er dog endnu blevet sendt ud af landet, da de forstsat afsoner deres fængselsstraffe.

Senest blev nevøen Alpacino Petrovic i februar 2015 idømt et år og tre måneders fængsel og udvisning fra Danmark i 12 år efter en biljagt gennem København i narkopåvirket tilstand.