Krimi

Dommens dag: Skal pushere dømmes for hash, de ikke selv har solgt?

Store principper på spil, når Højesteret i dag afsiger dom i Pusher Street-sag. Hvor meget skal der til, før man bliver medskyldig i andres hash-salg?

Når Højesteret i dag kl. 12 afsiger dom i sagen mod syv mænd og tre kvinder, der er tiltalt for omfattende organiseret hash-salg fra fem forskellige boder i Pusher Street, er det en afgørelse, der bliver ventet med spænding - både hos politiet og blandt pusherne på Christiania.

Stadfæster Højesteret de domme, som by- og landsretten har afsagt indtil videre, vil straffen for sælge hash på Christiania fremadrettet blive væsentligt højere, end den hidtil har været.

Men vender Højesteret derimod tommelen nedad, vil de tiltalte formentlig få en klækkelig strafrabat og muligvis også erstatning for at have siddet for længe i fængsel.

Sagen er principiel på flere punkter, og derfor har forsvarerne fået tilladelse til at indbringe den for Højesteret.

Centralt står to spørgsmål:

Kan pusherne dømmes for hash-handel, der foregår på Christiania - selv på dage, hvor de beviseligt ikke har været bag disken i en hash-bod, og måske endda har været på ferie i udlandet?

Og:

Skal vægten af tobak fremover vejes med, når pusherne dømmes for at sælge færdigrullede joints til kunderne?

Både by- og landsretten har svaret ja til spørgsmålene i den sag, der afgøres i dag.

Sagen, som er nået Højesteret, er én af i alt seks sager, som Københavns Politi rejste efter en historisk stor efterforskning mod hash-handlen på Christiania. I alt 76 personer blev dømt på tværs af seks sager i byretten, der samlet set er efterforsket under navnet "Nordlys".

Yderligere tre retsager mod 24 personer fra "Nordlys" afventer at komme for byretten - baseret på samme principper, som Højesteret i dag tager stilling til:

Hvis du deltager i organiseret hash-handel på Christiania, så skal du dømmes ikke bare for de dage, politiet ved, du har deltaget, men for samtlige dage i hele den periode, hvor du er set i eller ved hashboderne.

Sagen mod de 10 personer i Højesteret står langt fra alene.

66 mænd og kvinder fra de resterende fem Nordlys-sager er dømt efter samme principper, som Højesteret i dag tager stilling til - otte af dem i midten af april i Østre Landsret, hvor de resterende fire sager også alle er indanket til.

Dertil kommer yderligere to omfangsrige retssager mod samlet set 30 personer, der er lagt til rette efter samme skabelon. Den ene begynder ved Københavns Byret til august, den anden skulle være begyndt i april, men er blevet udskudt, indtil Højesteret har talt..

De tiltalte i "sag 6", som Højesteret afgør i dag, er set eller filmet af politiets agenter mellem 16 og 82 gange i den periode, efterforskningen har stået på.

Argumentet fra anklagemyndigheden har lydt, at fordi hash-handlen på Christiania er organiseret, så skal de tiltalte ikke blot dømmes for det hash-salg, der er foregået i boden, mens de har stået i eller ved den, men for alt det hash-salg, der er foregået i boden i hele den periode, hver af de tiltalte er set på Christiania.

Boderne i "sag 6" solgte ifølge tiltalen 500 gram hash om dagen. Byretten nedsatte mængden til 350 gram om dagen, mens Østre Landsret i december 2015 fandt, at salget - afhængig af, hvilken bod der var tale om - svingede mellem 390 gram og 500 gram.

En af de tiltalte var set 16 gange over 255 dage. Han erkendte under sagen, at han - på egne vegne - havde solgt omkring 8,5 kilo hash på de 16 dage, altså godt et halvt kilo om dagen.

Både by- og landsretten mente dog, at han var en del af en stor og velsmurt hashorganisation. Byretten idømte ham to år og tre måneders fængsel for medvirken til organiseret handel med ikke under 85 kilo hash.

Landsretten mente, at boden havde været mere lukrativ, forhøjede den samlede mængde til 100 kilo og lagde derfor ekstra tre måneders fængsel til straffen.

Hvis Højesteret i dag underkender by- og landsretten, vil han - og andre af de 75 dømte i de seks sager - formentlig få en klækkelig rabat i straffen. Den afhænger nemlig af, hvor mange kilo hash en person bliver dømt for.

Ifølge anklagerne i flere af de procedurer, som TV 2 fulgte i byretten, takseres 10 kilo hash typisk til fængsel i et år.

Hovedparten af de 76 dømte i de seks sager har allerede siddet fængslet fra marts 2014 til juni 2015 - altså omkring 15 måneder - mens sagen kørte.

Flere af dem er i øvrigt efter deres løsladelse atter blevet anholdt og fængslet for ny organiseret hashhandel - på Christiania.