Krimi

Gimi Levakovic: Jeg er blevet røvrendt

Gimi Levakovic har landsrettens dom for, at han må blive i Danmark. Anklagemyndigheden har anket sagen til Højesteret og kræver sigøjnerbossen udvist.

Gimi Levakovic skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Så klart er statsadvokatens krav i Højesteret, hvor den såkaldte 'sigøjnerboss' mandag formiddag lytter opmærksomt med fra første række.

Gimi Levakovic blev sidste år dømt for trusler og besiddelse af en pistol og straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder i Østre Landsret, hvor det samtidig med dommerstemmerne tre mod tre blev bestemt, at den dømte ikke skulle udvises af Danmark - hvilket han dermed ikke blev.

En afgørelse, der omstødte Retten i Næstveds tidligere dom om, at Gimi Levakovic blandt andet på baggrund af sin veldokumenterede kriminelle løbebane og 23 tidligere domme skulle udvises af landet.

Gimi Levakovic afsoner i øjeblikket sin fængselsstraf i Vestre Fængsel og blev klokken halv ni ført ind i Højesteret af to civilt klædte politibetjente - og selvom han venligt gav hånd foran retsbygningen, ønskede han ikke at tale med pressen.

- I har behandlet mig dårligt. Det, I fortæller, er forkert. Jeg vil ikke sige noget til jer, sagde Gimi Levakovic til TV 2, inden han blev ført op af trapperne og ind i Højesteret.

Da landsretten afviste at udvise Gimi Levakovic af Danmark, skete det med henvisning til, at han på daværende tidspunkt havde forældremyndigheden til sine tre yngste børn - og at udvisning ville være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, der handler om retten til et familieliv.

Og altså også børnenes ret til at være sammen med deres far.

Udvisning som udgangspunkt - med mindre...

Ligesom landsrettten lagde vægt på, at anklagemyndigheden ikke i forbindelse med tidligere straffesager har krævet Gimi Levakovic udvist.

- Men en udlænding SKAL udvises, med mindre det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, siger statsadvokat Mohammad Ahsan i sin procedure.

Det står der i Straffeloven - og det er et af anklagemyndighedens tungeste argumenter for, at Levakovic skal udvises. Samme argument, som Retten i Næstved oprindeligt hæftede sig ved:

'Efter en samlet vurdering finder retten det bydende nødvendigt, at tiltalte udvises af hensyn til den offentlige sikkerhed, hvorfor udvisningen ikke strider mod Danmarks internationale forpligtelser', står der i byrettens dom.

- Det er en afvejning mellem tiltaltes kriminalitet, tiltaltes tilknytning til Danmark og tiltaltes tilknytning til Kroatien, siger statsadvokaten.

En kriminalitet, der ifølge anklagemyndighedens optælling betyder, at Gimi Levakovic har afsonet i alt 2.652 dage i danske fængsler, siden han sammen med sin familie rejste ind i landet som 3-årig.

- Det er syv år og to måneder, siger Statsanklageren.

Vil gå hele vejen til Europa

Den endelige dom falder 12. maj, og beslutter Højesteret at udvise Gimi Levakovic, stopper sagen ikke der.

- Hvis Levakovic bliver dømt til udvisning i Højesteret, vil han gå videre med sagen. Så vil vi klage til menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen, sagde Gimi Levakovics forsvarer, Michael Juul Eriksen, umiddelbart inden retsmødet begyndte.

I sin procedure er Michael Juul Eriksen også klar:

- Der er ikke tale om nogen bandekriminalitet, og der er ikke tale om, at kriminaliteten er begået i forening med andre, siger Michael Juul Eriksen.

Han argumenterer for, at Gimi Levakovic nok har mange domme bag sig - men han fortæller, at de fleste ikke er så alvorlige, at de tidligere har lagt grund til et krav om udvisning - ligesom 'de fleste er fædselsforseelser'.

- Man vil ikke finde nogen afgørelser, hvor hans tilknytning til Danmarlk er større, end den er for Gimi Levakovic, procederer Michael Juul Eriksen, mens Gimi Levakovic selv læner sig frem og opmærksomt lytter med

Iført en lyserød skjorte, sorte bukser og med tilbagestrøget hår.

Sønner er med i retten

I sin procedure var statsadvokaten dog af en ganske anden opfattelse i forhold til Gimi Levakovics tilknytning til Danmark, hvor han aldrig har haft et job.

- Han er ikke i nærheden af at være tilknyttet til det danske samfund, mener statsadvokat Mohammad Ahsan.

Ligesom han hæfter sig ved, at:

- Tiltaltes kriminalitet er de seneste 10 år er blevet hårdere – de seneste 10 år er han tre gange blevet dømt efter Straffelovens paragraf 245, siger statsadvokat Mohammad Ahsan .

Det er den hårde voldsparagraf - ligesom Gimi Levakovic tidligere er straffet for blandt andet trusler, besiddelse af en pistol, ulovlig tvang samt adskillige tilfælde af berigelseskriminalitet.

Siden dommen i byretten er Gimi Levakovics ene søn fyldt 18 år, således at han i dag har forældremyndigheden over sine to yngste børn - en søn og en datter. De to sønner er til stede i Højesteret - men Gimi Levakovic ønsker ikke, at de skal tale med pressen.

- I skal ikke tale med mine børn, næsten råbte den nu 46-årige Levakovic foran retssalen.

De yngste børn er i øjeblikket fjernet uden samtykke - men Michael Juul Eriksen gør meget ud af at fortælle, at de har en nær tilknytning til deres far, ligesom de har brug for ham under deres opvækst.

Endvidere gennemgår Michael Juul Eriksen en række tidligere domme, hvor den dømte ikke er udvist, fordi deres tilknytning til Danmark har talt imod det.

- Det er min påstand, at med mindre man vil ændre retspraksis, så er vi er nødt til at behandle Gimi på lige fod, siger Michael Juul Eriksen.

Og så er det ikke folkestemningen, der skal udvise en mand, afslutter forsvarsadvokaten sin procedure. Det er retssystemet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at Gimi Levakovic har en personlighed, der ikke falder i danskernes smag. Der er et TV 2-program, hvor han blev fremstillet på en måde, han ikke mener, han kan stå inde for. Om han falder i danskernes smag skal ikke være afgørende for, om han bliver udvist af Danmark eller ej, siger Michael Juul Eriksen.

Levakovic blev landskendt, da først Ekstra Bladet bragte en række afsløringer om familiens kriminalitet - hvorefter Gimi Levakovic og en række andre familiemedlemmer medvirkede i dokumentarprogrammet ”Sigøjnerbossen – og hans berygtede familie” på TV 2.

Gimi Levakovic kunne have taget det sidste ord i retten, inden de fem højesteretsdommere trak sig tilbage, men det ønskede han ikke. Han ønskede heller ikke at tale mere med TV 2. Med henvisning til dokumentaren sagde han:

- Jeg er blevet røvrendt.

Der falder dom i sagen 12. maj.

Artiklen er opdateret i løbet af retsmødet.