Krimi

Politikere om voldtægtsfrifindelse: Det er oldnordisk

Tre mænd er blevet frifundet for voldtægtsanklager. Retten mente ikke, at det var bevist, at pigen sagde tydeligt fra.

Flere af politikerne i denne artikel har reageret på artiklen 'Mænd frifundet for gruppevoldtægt af omtumlet pige: Sagde ikke tydeligt fra'. I artiklen stod der tidligere, at pigen var bevidstløs under voldtægten. Denne oplysning er nu rettet, da retten ikke har fundet det bevist, at hun vitterligt var bevidstløs.

Tre mænd på i dag 19, 19 og 18 år er blevet frifundet for voldtægtsanklager, efter at de på skift havde samleje med en pige bag en busk til en ungdomsfest i Herfølge i 2014. På trods af at pigen angiveligt selv har forklaret, at hun på grund af sukkersyge var gået i insulinchok, og derfor ikke kunne sige fra, valgte retten alligevel at frifinde de tre unge mænd.

Og det er et helt forkert signal, mener Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper.

- Kvinden, der er blevet udsat for voldtægten, har været bevidstløs og har derfor hverken kunnet sige til eller fra. Det er helt grotesk, hvis lovgivningen kan tolkes sådan, at hvis ikke kvinder aktivt siger fra, så er det ikke voldtægt. Hvis domstolene fastholder, at loven skal forstås sådan, som det er sket i Roskilde Byret, så skal loven laves om. Og så vil jeg meget hurtigt foreslå lovændringer. Jeg er meget ked af det på vegne af den unge kvinde, og den her situation må simpelthen ikke opstå igen, siger hun og fortsætter:

- Det er et oldnordisk kvindesyn, der ligger bag den her form for domme. Når kvinder pålægges skyld for en voldtægt på grund af deres opførsel, er det udtryk for sexisme. Og det skal vi ikke finde os i. Slet ikke i lovgivningen.

Også Pernille Skippers partifælde Nikolaj Villumsen er forundret over sagens udfald.

Vil stille spørgsmål til ministeren

Også SF's retsordfører Lisbeth Bech Poulsen er uforstående over for dommen og agter at stille spørgsmål til minister Søren Pind (V).

- Den her sag viser, at vi stadig er der, at man kan blive frifundet ud fra den begrundelse, at der blev ikke sagt fra. Jeg får at vide fra ministeren og en række partier, at sådan er praksis ikke længere, siger hun. 

Lisbeth Bech Poulsen har tidligere blandt andet stillet forslag om en paragraf for uagtsom voldtægt, men det har ikke haft opbakning i folketingssalen.

Et problem for retssystemet

Også socialdemokraternes Mette Gjerskov mener, at Danmark har et problem med retssystemet.

Og formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, mener ligesom Pernille Skipper, at retssagens udfald vidner om et krænkende kvindesyn.

Pigen afgav forklaring for lukkede døre, men ifølge anklageskriftet led hun af sukkersyge, og hun var så påvirket af alkohol og manglende insulin, at hun ikke kunne modsætte sig det, drengene var i færd med. Ifølge forsvarene for de tre anklagede mænd bestod pigens indvilgelse i at have sex i, at hun ikke havde sagt tydeligt nok fra.