Krimi

Ny dom: Breivik er farlig og kan inspirere til nye angreb

Breivik har ikke vundet retssagen mod den norske stat, står der i dom. Men han har fået 'medhold af betydning' - og staten skal betale hans advokat.

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Anders Behring Breivik er en farlig mand, og får han lov til at etablere og pleje et netværk med andre højreekstreme, vil det kunne føre til nye angreb.

Det vurderer Retten i Oslo i sin argumentation for dommen mellem Breivik og den norske stat - en dom, hvor terroristen og massemorderen nu har rettens ord for, at han er blevet behandlet umenneskeligt og nedværdigende i løbet af de år, han har siddet i fængsel.

Det har han siden 22. juli 2011, hvor han dræbte 77 mennesker i Oslo og på Utøya - i begyndelsen under store sikkerhedsmæssige restriktioner i Ila Statsfængslet - i øjeblikket i et specialindrettet cellekompleks med tre rum i et topsikret fængsel i Skien.

Slut med nøgenvisitationer

Men selvom Breivik har fået medhold i, at hans rettigheder er blevet krænket i forbindelse med hans fængsling i isolation, og at flere hundrede nøgenvisitationer og transporter i håndjern har været unødvendigt nedværdigende - så konkluderer dommen, at Breivik ikke har ret til besøg af ligesindede nationalsocialister - ligesom hans breve også i fremtiden skal kunne censureres.

- Der er efter rettens opfattelse en reel risiko for, at andre individer vil kunne lade sig opildne til at foretage voldelige handlinger ved at kommunikere med Breivik..., står der i præmisserne for dommen.

Anders Behring Breivik har i dommen fået medhold i, at hans rettigheder i forhold til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3 er brudt. En artikel, der handler om , at:

FAKTA: Breiviks klage

Anders Behring Breivik mener, at hans forhold i fængslet er et brud på artikel tre og artikel otte i den europæiske eenneskerettighedskonvention:

Artikel 3: Ingen må blive udsat for tortur eller for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Artikel 8: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance (...).

'Ingen må blive udsat for tortur eller for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf'.

Mens hans klage over brud på artikel 8 altså ikke er taget til efterretning i dommen:

'Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance...'.

I Norge er reaktionerne på dommen blandede og spænder fra er skuffede pårørende, der frygter, at Breivik nu vil klage over hvad som helst - til andre, der er stolte over landets demokrati.

Statsminister Erna Solberg siger til TV 2 Norge:

- Jeg mener, at alle i Norge har ret til at blive beskyttet af loven, og alle skal have ret til at føre en sag i retssystemet. Vi har nu vist, at det er muligt. Det er op til domstolene at foretage den slags vurderinger - og nu er det op til de myndigheder, som er ansvarelige for forholdene i fængslet, at vurdere, hvad der nu skal ske, siger Erna Solberg.

Her reagerer Breiviks advokat, Øystein Storrvik, på dommen: