Krimi

Norge dømt for at bryde Breiviks menneskerettigheder

To uger før tid har Retten i Oslo afsagt sin dom: Anders Behring Breivik har fået delvist medhold i sin klage mod Norge.

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

FAKTA: Breiviks klage

Anders Behring Breivik mener, at hans forhold i fængslet er et brud på artikel tre og artikel otte i den europæiske eenneskerettighedskonvention:

Artikel 3: Ingen må blive udsat for tortur eller for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Artikel 8: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance (...).

Det er et brud på massemorderen Anders Behring Breiviks rettigheder, at han har afsonet sin forvaringsdom under skærpet isolation i først Ila Statsfængsel og siden i det topsikre fængsel i Skien i det sydlige Norge.

Det konstaterer Retten i Oslo i en dom, der er afsagt onsdag.

Norge dømmes for brud på den europæiske menneskerettighedskonventions artikel tre - men frifindes for brud på artikel otte, lyder det i dommen.

Oslo Tingrett har samtidig afgjort, at staten skal betale Breiviks sagsomkostninger på 331.000 norske kroner.

Artikel tre handler om, at ingen må udsættes for tortur eller nedværdigende behandling - og her lægger retten i sin afgørelse vægt på, at Breivik har siddet isoleret i lang tid, at han har manglet begrundelser for det samme og ikke har kunnet klage - ligesom der har været for få kompenserende tiltag i forhold til isolationen.

DOKUMENTATION: Læs hele dommen her

Men selvom Breivik altså ifølge dommen har siddet for længe i isolation - eller i hvert tilfælde manglet kompenserende muligheder for menneskelig kontakt og for at klage - er det ifølge dommen helt efter reglerne, at han er underlagt besøgs- og brevkontrol.

Der er ikke sket brud på menneskerettighedkonventionens erklæring otte - hvorunder Breivik netop argumenterede for, at hans privatliv blev krænket, idet han for eksempel ikke har lov til at få besøg af ligesindede højreekstremister i fængslet, ligesom hans breve ind og ud af fængslet er udsat for grundig censur.

Breivik selv har onsdag formiddag modtaget dommen gennnem fax i fængslet - hvorefter han har haft mulighed for at diskutere dens indhold med sin advokat, Øystein Storrvik.

Anders Behring Breivik rejste i 2015 sin klagesag som en civil retssag mod den norske stat for brud på hans menneskerettigheder i først Ila Statsfængsel og siden det topsikrede fængsel i Skien, hvor han i øjeblikket afsoner sin straf - især med fokus på isolation i fængslet samt en skærpet besøgs- og brevkontrol, der med Breiviks ord forhindrer ham i at knytte sociale bånd med personer udenfor fængslet..

Retssagen blev af sikkerhedsmæssige hensyn afviklet i gymnastiksalen i fængslet i Skien og varede fire dage fra 15. marts 2016 - dommen er onsdag afsagt to uger tidligere, end dommeren gav udtryk for, det kunne forventes.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, sagde i forbindelse med retssagen, at han sammen med Breivik var forberedt på at anke dommen fra Byretten i Oslo, hvis den ikke faldt ud til deres fordel.

Ankefristen er fire uger - for begge parter.

I Norge er retssystemet også bygget op i tre instanser, således at sagen kan søges indbragt for først landsretten og derefter Højesteret - men Storrvik siger, at han er villig til at gå videre endnu.

Får han ikke endeligt medhold i de norske domstole, er han parat til at gå videre til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Artiklen opdateres...