Krimi

Breivik mod Norge: Her er hele dommen

Breivik er farlig og skal have kontrolleret breve og besøg - men nøgenvisitationer er unødvendige, og isolation skal ændres eller begrundes.

FAKTA: Breiviks klage

Anders Behring Breivik mener, at hans forhold i fængslet er et brud på artikel tre og artikel otte i den europæiske eenneskerettighedskonvention:

Artikel 3: Ingen må blive udsat for tortur eller for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Artikel 8: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance (...).

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Anders Behring Breivik har nu rettens ord for, at Norge har krænket hans menneskerettigheder og udsat ham for nedværdigende behandling.

Det konstaterer Byretten i Oslo i en dom, der er afsagt onsdag.

Isolationen, Breivik har afsonet under siden terrorangrebet mod Oslo og Utøya 22. juli 2011, er en unødig krænkelse af Breiviks menneskerettigheder, hedder det - ligesom Breivik ifølge dommen er blevet unødigt krænket i forbindelse med hundredevis af nøgenundersøgelser.

DOKUMENTATION: Læs hele dommen her

Har manglet menneskelig kontakt

Byretten i Oslo skriver i den nye dom, at det er et brud på den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3, at Breivik har siddet i isolation siden sin anholdelse - i hvert tilfælde uden kompensation for fraværet af menneskelig kontakt, ligesom han har manglet forklaring på indgrebet samt muligheden for at klage.

- Afsoningsforholdene for Anders Behring Breivik repræsenterer en krænkelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3. Afgørende forhold er isolationens længde, utilstrækkelig begrundelse for isolationen, begrænsede klagemuligheder og begrænsede kompenserende foranstaltninger, står der i den norske dom.

Breivik har dog ikke fået medhold i brud på konventionens artikel 8, der handler om privatlivets fred og retten til fri korrespondance.

Tværigmod konstateres det i dommen, at Breivik er en farlig person, og at det kunne føre til højreekstrem radikalisering, hvis han gennem breve eller besøg fik lov til at atablere et netværk med andre ligesindede.

DOKUMENTATION: Læs hele dommen her