Krimi

Trods mørketal: 100 nye sager om it-svindel - hver dag

De kriminelle følger os på nettet - og hver gang, vi finder en ny betalingsløsning, står kriminelle klar for atudnytte eventuelle svagheder.

Kriminelle svindlere har kronede dage på internettet, hvor listen af sager om øko­no­misk bedrageri er blevet næsten en halv gang længere alene fra 2014 til 2015.

En udvikling, der fortsætter, viser helt nye tal, som TV 2 har fået adgang til.

I årets første tre måneder har politiet indtil videre registreret 9.581 anmeldelser om økonomisk krimnalitet - næsten 1.000 flere sager end i samme periode sidste år.

Og mere end 100 nye sager hver eneste dag,

- Vi flytter alle sammen flere aktiviteter over på internettet, og de kriminelle er hurtige til at følge med, siger Claus Bir­ke­lyng, der er vicepo­li­tin­spek­tør i afde­lin­gen for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet i Københavns Politi.

Kriminelle hjemmefra

I 2014 registrede politiet således i alt 29.707 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i hele landet - et tal, der steg til 43.217 anmeldelser i 2015.

- Tidligere skulle de kriminelle måske på gaden og stå ansigt til ansigt med deres offer, hvor de i dag kan sidde hjemme bag en computer og begå deres forbrydelser, siger Claus Birkelyng.

Men afstanden til offeret betyder også, at den samlede viden om de nye kriminelle ikke er vokset i takt med bunken af sager - blandt andet fordi en stor del af den økonomiske svindel ikke bliver anmeldt - og måske heller ikke opdaget.

- De her tal er bare en del af alt det svindel, der finder sted. Der er mange, som ikke anmelder det, enten fordi de for eksempel er virksomheder med kommercielle interesser, eller fordi beløbene er så små, at det ikke kan betale sig, siger Rasmus Theede, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Mange sager anmeldes ikke

Bag om tallene

Enkelte politikredse kan journalføre og behandle sager om økonomisk kriminalitet på forskellig måde.

Tyveri fra pengeautomat er tilføjet tallene i 2015 - men mængden af sager er mindre og ændrer ikke den samlede tendens.

Der er eksempler på, at en bedragerisag er journalført for alle forhold af den samme type bedrageri - og ikke som én sag.

Kilde: Politiet

For eksempel kan en bank vurdere, at det ikke er i deres interesse at afdække, at der er et hul i sikkerheden - eller at politiet alligevel ikke vil efterforske en lille sag om bedrageri - eller en almindelig dansker, der har betalt for en vare efter handel på Facebook eller andre internetportaler, kan beslutte, at det ikke er besværet værd at anmelde et tab på et par hundrede kroner for en vare, der aldrig er dukket op.

- Mange danskere er dårlige til at sikre sig mod net-svindel. Vi låser vores cykel, når vi stiller den på gaden. Men vi låser ikke vores personlige oplysninger, når vi bevæger os på nettet, siger Rasmus Theede.

En erkendelse, som Forbrugerrådet Tænk også har truffet.

- De kriminelle er flyttet fra gaden og ind på computeren. Der foregår en masse svindel på internettet, og vi har ikke fået uddannet forbrugerne godt nok, så de kan beskytte sig selv, siger Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Men ansvaret ligger også hos politikerne, mener hun. For den måde, vi har indrettet vores samfund på, har ikke ændret sig i takt med, at de kriminelle har sat sig bag computeren.

De kriminelle har ganske enkelt været for hurtige til at omstille sig.

- Der er ikke nok politisk fokus på det her felt. Området med at håndtere den digitale kriminalitet er spredt på forskellige ministerier - der kunne vi måske se mod Norge, hvor de har samlet en instans under Justitsministeriet, som blandt andet har til opgave at informere borgerne og spærre for digitale identiteter, siger Anette Høyrup.

Politi må have hjælp

Og uanset om det er den enkelte dansker, der bliver svindlet i egen person - eller en bank eller offentlig myndighed, som de kriminelle kaster sig over - så er det i sidste ende forbrugerne, som betaler regningen.

- Det er åbenlyst, at politiet ikke kan løfte det her problem alene, siger Anette Høyrup.

Ifølge både eksperter og myndigheder skal det økonomiske tab til svindlerne endda tilføjes et mørketal af forbrydelser, der ikke er en del at den ellers voldsomme stigning i antallet af anmeldte sager - hvilket politidirektør i Københavns Politi, Thorkild Fogde, bekræfter:

- Politiet har ikke det fulde billede. Der er utvivlsomt et mørketal på området. Mange anmelder ikke småsager – og for eksempel finanssektoren arbejder måske med et kalkuleret tab for at holde betalingerne effektive og kunderne skadesløse, siger Thorkild Fogde.

Mange svindel-bække små...

Alene hos Københavns Politi har man i runde tal fordoblet antallet af efterforskere i afdelingen for økonomisk kriminalitet indenfor de seneste fem år - men politidirektøren erkender, at politiet alligevel har brug for hjælp.

Hjælp til at få et reelt overblik over kriminaliteten - og hjælp til at forebygge den:

- Med den volumen og den vækst, vi kan se i den kriminalitet, der bliver begået over internettet og via de elektroniske betalingsløsninger, så er vi nødt til at have en dialog omkring forebyggelse. Mit bud er, at retsmaskineriet langt hen ad vejen er for tungt og for dyrt at køre i stilling til mange af de her forbrydelser. siger Thorkild Fogde.

- Har du med små, simple forhold at gøre, der er begået på internettet, hvor gerningsmændene måske slører deres identitet eller befinder sig i udlandet eller gemmer sig under falske identiteter, ja så er det et meget stort og tungt apparat, du skal sætte i anvendelse for at finde den person, der har snydt en anden for 250 kroner, siger Thorkild Foged.

Selvom det i mange sager har vist sig, at en enkelt gerningsmand kan stå bag rigtig mange små svindelsegar - og derigennem ende med at inkassere ganske store beløb på de samlede forbrydelser.

Torsdag har Københavns Politi med Rigspolitiet i ryggen taget det usædvanlige skridt at bede om hjælp - at indkalde 36 styrelser, e-handlende virksomheder, it-sikkerhedeksperter og banker til en heldagskonference for at vidensdele og måske tage et vigtigt skridt i en samlet bekæmpelse af de kriminelle internetsvindlere.