Krimi

Norges advokat tordner: Breivik har misbrugt retssag

Anders Behring Breivik fik lov til at føre en retssag mod den norske stat. Men hvad har massemorderen egentlig fået ud af det?

FAKTA Breivik mod Norge

Anders Behring Breivik har stævnet Norge, fordi han mener, at hans afsoningsforhold er et brud på menneskerettighederne.

Retssagen blev afholdt 15.-18. marts 2016 i gymnastiksalen i Skien fængsel, hvor Breivik for tiden afsoner sin dom på 21 års forvaring.

Efter 10 år kan Breivik søge om prøveløsladelse - efter 21 år kan aklagemyndigheden hvert femte år anmode om, at han ikke skal løslades. Det kan ske, hvis man fortsat vurderer, at han kan være farlig.

Breivik er dømt for terrorangreb og drab på 77 mennesker i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Den norske statsadvokats afsluttende procedure mod Anders Behring Breivik er et knusende angreb på den måde, den nu 37-årige dømte terrorist og massemorder har opført sig på gennem de seneste fire dage, hvor han har ført en retssag mod den Norske stat..

Ikke mindst hans agiteren for nationalsocialismen og den nazistiske 'heil'-hilsen, han tirsdag morgen sendte ud mod tilhørerne i den intermistiske retssal i det topsikrede fængsel i Skien syd for Oslo.

Så længe og grundigt, at alle fotograferne kunne nå at få et godt billede.

- Det er en hån mod en retsproces, der tager sagen alvorligt, at han bruger tiden på at udbrede sine nationalsocialistiske holdninger, tordnede Adele Mestad fra den norske statsadvokats kontor.

- Han angreb vores demokrati og retsstat, men vi fortsætter med at beskytte denne retsstat ved bruge dens principper imod ham, fortsatte hun.

- Breivik har misbrugt retssagen

Efter at have udtrykt medfølelse med de 77 dræbte efter terrorangrebet 22. juli 2011 samt deres pårørende og de overlevende, sagde hun, at selvom Breivik dehumaniserede sine ofre, så må den norske retsstat ikke dehumanisere ham.

Han skal have samme rettigheder i retssystemet som alle andre - men de rettigheder har han misbrugt. Han har misbrugt dem i den retssag, han har rejst mod den norske stat for at bryde hans menneskerettigheder i fængslet, hvor han en stor del af tiden sidder isoleret - og i øvrigt under streng brevkontrol og andre sikkerhedstiltag.

Men Adele Mestad afviser på vegne af staten, at Breivik er udsat for krænkelse af menneskerettighederne - hun ser i stedet en mand uden isolationsskader, der har udnyttet retssagen til at udbrede sin nationalsocialistiske ideologi under retssagen.

Den, alle hader...

Den sidste af fire retsdage i sagen er ellers blevet indledt af Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik, der bad retten være særlig omhyggelig i sin afgørelse.

For Breivik kommer til at ende sine dage i fængslet - det har han selv indset - og derfor har dommerens afgørelse betydning for resten af hans liv.

- Den, alle hader, har retten som sin sidste mulighed, sagde Øystein Storrvik i sin appel til retten om at give Breivik medhold i, at han afsoner sin straf under alt for strenge sikkerhedskrav.

Og vil dommeren ikke pålægge staten Norge at slække på de sikkerhedsprocedurer, der blandt andet omfatter brev- og besøgskontrol, så bad Øystein Storrvik i stedet om, at retten subsidiært giver Breivik medhold i, at han i hvert tilfælde blev behandlet i strid med hans menneskerettigheder i den første tid i fængslet.

En tid, der var præget af håndjern og nøgenvisitationer.

- Det siger sig selv, at Anders Behring Breivik udfordrer minimumsstandarderne. Men hvor går minimumsstandarderne? Hvor meget må man lide under en afsoning, selvom Breivik er dømt under de omstændigheder, han er?, sagde Øystein Storrvik uden ellers at nævne terrorangrebet 22. juli 2011.

Eksperter afviser isolationsskader

Alle fem vidner, der er blevet ført i retssagen, har vurderet, at Breivik ikke lider af isolationsskader, selvom han fortæller om hovedpine, søvnløshed og apati, ligesom flere har stillet spørgsmål til de tal og andre oplysninger, Anders Behring Breivik er kommet med.

Pompøs, selvsmagende og upassende er også ord, der i løbet af ugen er brugt til at beskrive Breivik - mens statens advokat allerede på førstedagen gjorde det klart, at efter psykiaternes mening, så var Breivik parat til at fordreje enhver sandhed, hvis det passede med hans politiske ideologi.

- Der er sagt meget om troværdigned, sagde Øystein Storrvik og henviste herefter til, at Breivik skriver alt ned.

Således også, at han skal være blevet nøgenvisiteret 885 gange - 12 af de gange skal undersøgelserne være foretaget af kvindelige fængselsbetjente.

- Han har nøje skrevet alt ned. Det er meget omfattende, det skriftlige materiale, han har indleveret, sagde Øystein Storrvik, der tidligere har forklaret til TV 2, at det er det samme, der gør sig gældende i retssagen, hvor Breivik flittigt har noteret ned, hvad især modparten og vidnerne har sagt.

Ifølge Breiviks advokat et bevis på, at alle hans tal og oplysninger skal være korrekte.

At det i norske medier er blevet nævnt som yderst usandsynligt, at Breivik, der ellers ikke læste bøger i sin opvækst, virkelig skulle have læst Hitlers Mein Kampf som 14-årig, som han nu hævder, og derefter studeret bogen, så han i dag er 'en af de fremmeste eksperter' - det kom han ikke ind på.

Heller ikke, at der også i retten er sået stor tvivl om Breivik i virkeligheden er nazist - eller nationalsocialist, som han selv kalder det. Og ifølge hans egen forklaring skal have været det i skjul i 25 år.

Anders Behring Breiviks måske vigtigste vidne, en repræsentant fra den norske civilombudsmand, der sidste år kritiserede de forhold, Breivik afsoner og har afsonet under, meldte afbud med forklaringen, at ombudsmanden ikke kan gå ind i enkeltsager, men i løbet af retssagen er det blevet tydeligt, at Breiviks forhold allerede er blevet forbedret væsentligt, især efter ombudsmandens kritik.

Blandt andet har han nu lufteture i fængslets gård og ikke kun i en betonboks - ligesom han har mere samvær med fængslets ansatte.

- Men det må da være muligt at finde en indsat, der ikke ønsker at slå ham ihjel, sagde Øystein Storrvik i forhold til Breiviks ønske om at mødes med de andre ansatte i fængslet - hvilket ifølge fængselsdirektøren er en udfordring, idet flere af dem er kommet med dødsstrusler mod Breivik.

Terrorister er farlige

Der er altså allerede en bevægelse mod, at Breiviks forhold i fængslet bliver løbende forbedret - og faktisk har han det bedre end mange andre fanger, har statens advokater argumenteret for.

- Alle er lige for loven. Selv Anders Behring Breivik, har den anden jurist fra statsadvokaten, Marius Emberland, indledt sin del af proceduren med.

Men selvom Breivik ønsker besøg og brevveksling med højreekstremistiske meningsfæller - så ligger det altså indenfor loven at forhindre dette, mener han:

- Det, at lade en dømt terrorist pleje omgang med sine meningsfæller, er jo typisk noget, der kan være farligt, siger Marius Emberland, mens Breivik ryster på hovedet.

Breivik brugte en del af sin taletid på at forklare, at han ikke længere går ind for politisk vold, mens han klagede over, at kriminalforsorgen ikke vil acceptere hans resocialisering - men den holdningsændring giver statens advokat ikke meget for.

Ikke når der er tale om Anders Behring Breivik, der dræbte 77 mennesker, forklarede i sit manifest, at politisk vold var en acceptabel handlemåde - og i øvrigt i den oprindelige terrorsag beklagede, at han ikke havde dræbt flere.

- Min klient, den norske stat, er af den overbevisning, at det er for tidligt at fæste tiltro til den påståede ændring, sagde Marius Emberland.

Afviser selv besøg

Og når Breivik klager over, at han ikke må få besøg i fængslet - at han er frarøvet personlig kontakt - så er det langt han ad vejen hans egen skyld.

– Han har også et ansvar selv for at sørge for, at forholdene er gode, mener Marius Emberland og opremser en række personer, som Breivik har afsluttet kontakten med eller ikke ønsket at holde kontakt med.

Staten Norge har krævet fuld frikendelse for alle anklager og dertil ønsket, at omkostningerne for retssagen skal pålægges Breivik.

Retssagen, som Anders Behring Breivik har anlagt mod den norske stat, er en civil retssag. Det forventes, at dommeren kommer med sin afgørelse pr. brev i løbet af de næste fire uger.